Najväčšie dlhy voči poľským spoločnostiam majú spoločnosti z Litvy, Nemecka a Talianska

V Národnom registri dlhov, Bureau of Economic Information, je 714 zahraničných spoločností v omeškaní s poľskými podnikateľmi v hodnote 26,7 milióna PLN. Takmer polovicu z týchto nedoplatkov znášajú spoločnosti z Litvy, Nemecka a Talianska (13 miliónov PLN), zoznam však obsahuje aj externých dlžníkov, napríklad z Ekvádoru, Kirgizska alebo Nového Zélandu.

Ako zdôraznili odborníci KRD, výška nahláseného dlhu neodráža skutočný rozsah tohto javu, pretože mnoho spoločností stále nevie, že do národného registra dlhov je možné prihlásiť nečestného zahraničného dodávateľa.

Spomedzi dlžníkov z iných krajín majú najväčšie sumy na vrátenie spoločnosti z Litvy (5,4 mil. PLN), Nemecka (4,3 mil. PLN) a Talianska (3,9 mil. PLN). Poľskí podnikatelia chcú od dodávateľov v Belgicku, Holandsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii získať späť vysoké sumy viac ako milión zlotých. Najpočetnejšiu skupinu dlžníkov predstavuje Nemecko. Takmer každá tretia spoločnosť, ktorá má nedoplatky s Poliakmi, závisí od Odry. Zahraniční dodávatelia celkovo dlhujú poľským spoločnostiam 26,7 milióna PLN.

– Národný register dlhov prijíma, ukladá a prezentuje údaje hlavne o poľských dlžníkoch, spoločnostiach aj spotrebiteľoch. Málo podnikateľov vie, že nám môžete podať správu aj o zahraničnom dlžníkovi. Toto je zatiaľ urgentný problém, pretože viac ako 120 tisíc poľských spoločností vyváža svoje tovary a služby. A rovnako ako v krajine sú náchylní na to, aby ich podvodníci podviedli. Je v záujme všetkých vývozcov zdieľať poznatky o týchto nespoľahlivých dovozcoch. V mnohých krajinách problém úzkych miest s platbami rastie kvôli kríze vyvolanej pandémiou, takže sa dá očakávať, že niektoré zahraničné spoločnosti nebudú poľským podnikateľom platiť – hovorí Adam Ock, predseda Národného registra dlhov pri Úrade pre hospodárstvo Informácie.

Do KRD sa často vstupujú spoločnosti z európskych krajín, ale môžete tiež nájsť veľmi exotických dlžníkov takmer zo všetkých kontinentov. Poľské spoločnosti čakajú na zaplatenie záväzkov po lehote splatnosti, napríklad z Konžskej demokratickej republiky, Ekvádoru, Kirgizska, Kolumbie, Peru alebo Nového Zélandu. Spravidla ide o neúspešné individuálne zmluvy, ktoré pre poľskú stranu viedli k finančnej strate niekoľko desiatok až desaťtisíc zlotých. Z týchto krajín sa najťažším partnerom miestnej spoločnosti stal dodávateľ z Ekvádoru, ktorý bol v omeškaní s viac ako 85 000 PLN.

BUSINESS INTERIA je na Facebooku a vy ste aktuálni

Podľa našich skúseností môžeme vidieť, že sektor MSP má často problémy s vymáhaním finančných prostriedkov, a to vrátane tých najmenších subjektov, ktoré sa snažia obchodovať so zámorskými trhmi. Priemerná suma, ktorú si poľská spoločnosť musí vymôcť od zahraničného dlžníka, je 37 000 PLN. Na úrovni jednej malej organizácie môže táto suma narušiť hotovostný tok spoločnosti a vážne otriasť jej podnikaním – vysvetľuje Adam Aoki.

INTERIA.PL Obchod na Twitteri. Pripojte sa k nám a prečítajte si ekonomické správy

Minulý rok sa zaznamenali aj prví dlžníci epidémie, napríklad spoločnosť z Číny, ktorá dlžila poľskej spoločnosti sumu pol milióna zlotých. S rozšírením pandémie sa zvyšujú aj riziká úzkych miest platieb a bankrotu dodávateľov. V mnohých krajinách sa programy na podporu podnikania, ktoré spoločnosti zachránili pred bankrotom, už končia.

Obzvlášť znepokojujúce signály pochádzajú z Nemecka. Na jar nášho najväčšieho obchodného partnera dramaticky vzrástol počet návrhov na vyhlásenie konkurzu. Podľa Cofaceovej programy štátnej pomoci pomohli zachrániť viac ako 4 000 ľudí pred týmto osudom. Nemecké spoločnosti, ktoré boli v mnohých prípadoch odložené len pred bankrotom. To znamená, že prichádza vlna nemeckých podnikových bankrotov, ktorá sa dotkne aj poľského podnikania, ktoré úzko súvisí s ekonomikou jeho západného suseda.

Konkurzy cez Odru znamenajú, že veľa poľských spoločností nedostane zaplatené za svoje tovary a služby. Ekonomiky Poľska a Nemecka sú úzko prepojené, čo vedie v zložitých dobách k ďalším rizikám. Neúspešní nemeckí dodávatelia môžu „zovrieť“ poľské spoločnosti a spôsobiť vlnu bankrotov a prekážok v platbách na rieke Visla. Tretina podnikateľov v Poľsku už pripúšťa, že neplatí svojim dodávateľom, pretože oni sami čakajú na platby od klientov. Problém sa teda môže v blízkej budúcnosti zhoršiť a je žiaduce, aby sa poľské spoločnosti navzájom varovali a hlásili problémy s platbami, a to z Nemecka aj z ďalších krajín, kde sa epidémia týka aj podnikania – varuje Andrej Kollek, expert z Rzetelna Firma .

***

READ  Energetickí a klimatickí lídri zo Spojených štátov, Číny, Európskej únie, Indie a ďalších významných ekonomík zvyšujú dynamiku čistej energie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *