Najväčšie spoločnosti na Slovensku podľa trhovej kapitalizácie, 2024

K 10. marcu 2024 je ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISTOVNA najhodnotnejšou spoločnosťou na Slovensku s trhovou kapitalizáciou 1,79 miliardy USD. Nasleduje Tatra Banka (1,77 miliardy USD) a Tatry Mountain Resorts (154 miliónov USD). Medzi päť najhodnotnejších spoločností na Slovensku patria niektoré z najznámejších svetových značiek: ZENTIVA (č. 4, 53 miliónov USD) a BIOTIKA (č. 5, 24 miliónov USD).

Vo všeobecnosti medzi najväčšími spoločnosťami na Slovensku podľa trhovej kapitalizácie sú na šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom mieste spoločnosti DOLKAM SUJA, SEMAT, GARFIN HOLDING a VIPO.

Čo je na Slovensku z hľadiska trhovej kapitalizácie najcennejšie?
Tento zoznam obsahuje najväčšie spoločnosti, ktoré v súčasnosti sídlia na Slovensku podľa trhovej kapitalizácie v roku 2024:

Najväčšie spoločnosti na Slovensku podľa trhovej kapitalizácie, 2024

Poradie spoločnosť Trhová kapitalizácia (USD) CEO
1 Allianz – Slovenská Puestovňa 1,79 miliardy dolárov Todor Todorov
2 Tatra Banka 1,77 miliardy dolárov Michel Leday
3 Tatry Mountain Resorts 0,154 miliardy dolárov Igor Rataj
4 Zentiva 0,053 miliardy dolárov Stephen Saltofte
5 Biotica 0,024 miliardy dolárov Mária Kenišová
6 Dolkam Suja 0,006 miliardy dolárov Jozef Matata
7 Simat 0,004 miliardy dolárov Jürgen Christian Scheele
8 Garvin Holdings 0,004 miliardy dolárov Igor Rataj
9 Fibo 0,002 miliardy dolárov Karol Vanko
10 Strategický štart 0,002 miliardy dolárov Vladimír Palaník


Čítal si?
Tieto americké mestá majú rodiny, ktoré zarábajú viac ako 90 000 dolárov.
Top 30 realitných trhov v Amerike na rok 2024.
Toto sú zbrane, ktoré Spojené štáty predali Taiwanu
Toto sú najlacnejšie miesta na kúpu domu v každom štáte v roku 2024.
Hollywood A-Lister nečakane prepadne pri pokladni.


Pridajte časopis CEOWORLD do svojho informačného kanála Google News.


Sledujte titulky časopisu CEOWORLD na: Google News, LinkedIn, TwitterA Facebook.

READ  Whirlpool Slovakia opustí Slovensko koncom roka 2023

Táto správa/správy/rebríček/štatistika je pripravená len na všeobecné usmernenie v otázkach záujmu a nepredstavuje odborné poradenstvo. Nemali by ste konať na základe informácií v tejto publikácii bez toho, aby ste získali konkrétne odborné poradenstvo. Neposkytuje sa žiadne vyhlásenie ani záruka (výslovná alebo implicitná), pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých v tejto publikácii, a v rozsahu povolenom zákonom CEOWORLD Magazine neprijíma ani nepreberá žiadnu zodpovednosť, zodpovednosť alebo povinnosť postarať sa o akúkoľvek dôsledky vyplývajúce z vášho konania alebo akejkoľvek inej osoby, alebo sa zdržať konania v závislosti na informáciách obsiahnutých v tejto publikácii alebo na akomkoľvek rozhodnutí na nej založenom.


COPYRIGHT 2024 CEOWORLD Magazine. Všetky práva vyhradené. Tento materiál (a akýkoľvek výňatok z neho) sa nesmie kopírovať, ďalej distribuovať ani umiestňovať na žiadnu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu CEOWORLD Magazine. V prípade otázok pre médiá kontaktujte: [email protected]


Prihláste sa na odber noviniek