DMCA

Ak sme omylom pridali nejaký obsah, ktorý patrí vám alebo vašej organizácii, je nám to ľúto. Ospravedlňujeme sa za to a ubezpečujeme vás, že sa to v budúcnosti nebude opakovať. Ak ste oprávneným vlastníkom obsahu použitého na našej webovej stránke, pošlite nám e-mailom svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje, adresu URL porušujúcu autorské práva a dôkaz o autorských právach (URL alebo právny dokument) na adresu [email protected]

Uisťujem vás, že obsah, ktorý porušuje autorské práva, odstránim do 48 hodín.