Ako ovplyvnia zverejnené nové pravidlá pracujúcich tých, ktorí žijú a pracujú na Slovensku? Nábor a ľudské zdroje

Slovensko: Ako ovplyvnia zverejnené nové pravidlá pracujúcich tých, ktorí žijú a pracujú na Slovensku?

Ak chcete vytlačiť tento článok, musíte sa zaregistrovať alebo prihlásiť na stránke Mondaq.com.

Nové pracovné pravidlá platia pre pracovníkov na Slovensku od 30. júla 2020. Podrobnosti v tomto článku

Národné povinné základné pravidlá

Rozšírila sa „podstata“ slovenského práva, ktorá sa bude vždy vzťahovať na podmienky zamestnania, bez ohľadu na dĺžku doby vyslania. Vylúčené však nie je ani použitie výhodnejších podmienok zamestnania podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo člena Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pravidlá dlhodobého zverejňovania

Po 12 mesiacoch sa na všetkých prijatých pracovníkov automaticky začne uplatňovať Slovenský zákonník práce a pracovnoprávne predpisy vrátane kolektívnych zmlúv. Existujú výnimky z:

Nadviazanie, založenie a ukončenie obchodného vzťahu; Po ukončení zamestnania vykonávať inú zárobkovú činnosť; A obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení zamestnania.

Dvanásťmesačné obdobie sa môže predĺžiť na 18 mesiacov po predložení odôvodneného oznámenia od poskytovateľa služieb adresovaného Národnému inšpektorátu práce pred koncom dvanásťmesačného obdobia.

Okrem už platných povinných podmienok (napríklad týkajúcich sa dovolenky a maximálneho pracovného času) boli prijaté tieto nové hlavné povinné podmienky: minimálne mzdy, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, práca v dňoch dovolenky, práca cez víkendy, nočná práca, ďalšie povinné zložky miezd a platieb za dovolenku; Pracovné podmienky pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace matky a dospievajúce zamestnankyne; Dočasné vymenovanie zamestnancov, mzdové podmienky a podmienky zamestnania dočasne ustanoveného zamestnanca; Ubytovanie poskytované zamestnávateľom; Náhrada cestovných výdavkov, ubytovania a stravy pri pracovných cestách alebo cestách na obvyklé miesto výkonu práce na Slovensku.

READ  Jeho dodržiavanie bude monitorovať viac policajtov

Vypočítajte časové obdobia

Ak iný vyslaný zamestnanec vykonáva rovnakú úlohu na rovnakom mieste, potom sa za kumulatívne trvanie dvoch období vyslania považuje obdobie 12 alebo 18 mesiacov. O „rovnakom pridelení na rovnakom mieste“ sa bude uvažovať okrem iného s prihliadnutím na povahu poskytovanej služby, charakter vykonávanej práce a adresu miesta výkonu práce.

Ak sa miesto začne pred 30. júlom 2020, bude sa považovať za začaté 30. júla 2020. Informačné požiadavky: Bola predložená nová informačná požiadavka týkajúca sa pracovníkov vyslaných zo zahraničia na Slovensko. Spoločnosť zamestnaná na Slovensku musí informovať poskytovateľa služieb (z členského štátu alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) o podmienkach zamestnania vrátane miezd a podmienok zamestnávania zamestnanca podobného vyslanému pracovníkovi.

Požiadavky na informácie

Na Slovensko bola zavedená nová informačná povinnosť týkajúca sa pracovníkov zo zahraničia. Spoločnosť zamestnaná na Slovensku musí informovať poskytovateľa služieb (z členského štátu alebo z Európskeho hospodárskeho priestoru), či bude vysielajúci pracovník pracovať v inom členskom štáte alebo v Európskom hospodárskom priestore.

Príspevky a výdavky

Ak je slovenský zamestnanec nasadený v členskom štáte, má nárok na náhradu škody v rozsahu a v rovnakej výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste, pokiaľ nemá nárok na primeranejšiu náhradu podľa právnych predpisov členského štátu ktorú mu poslali. Sankcie: Za nedodržanie vyššie uvedených nových povinností môže byť uložená pokuta až do výšky 100 000 EUR a vážne porušenie až do výšky 200 000 EUR.

Poľahčujúce okolnosti

Poskytovateľ služieb sa môže v súvislosti s porušením pravidiel zverejňovania dovolávať poľahčujúcich okolností, ak podmienky zverejnenia nie sú stanovené na oficiálnych webových stránkach slovenských štátnych orgánov, avšak slovenské zákony to výslovne nevyžadujú.

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecnú príručku k tejto téme. Za vašich okolností sa odporúča poradiť sa s odborníkom.

Populárne články na: Nábor a HR zo Slovenska

READ  Karaji: Bližšie informácie budú zverejnené až po stretnutí - Domov - Správy

Žiadna medzera, žiadna práca?

Mayer Brown

Očkovanie nie je v súčasnosti povinné a zamestnávatelia nemajú zákonné právo vyžadovať od zamestnancov, aby dostali očkovaciu látku.

Rozhodnutie WRC o dojednaniach týkajúcich sa práce na diaľku

Ronan Daly Jermaine

Je veľmi pravdepodobné, že nedávne rozhodnutie WRC vydané pracovnými dohodami počas krízy Covid bude v nasledujúcich mesiacoch nasledovať ďalšie rozhodnutia WRC týkajúce sa rovnakej témy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *