Viac ako 16% Slovákov je ohrozených chudobou – EURACTIV.com

Z 5 miliónov obyvateľov Slovenska je podľa štatistického úradu krajiny ohrozených 872 000 obyvateľov, čo je viac ako 16 percent populácie.

Asi 12% slovenských rodín, ktoré zahŕňajú 640-tisíc ľudí, sa nachádza pod hranicou chudoby. Na to, aby sa dalo vedenie obísť, musí mať domácnosť s jednou osobou mesačný príjem nižší ako 406 eur, zatiaľ čo rodina dvoch dospelých a dvoch detí musí zarábať 853 eur mesačne.

Kvôli tejto epidémii je ale tiež riziko pádu z chudoby medzi 20 000 a 50 000 ďalších, pričom najťažšie bremeno pociťujú najmä starší ľudia.

Vyše 260 000 slovenských dôchodcov upadlo do takzvanej ťažkej materiálnej deprivácie. Zatiaľ čo priemerný starobný dôchodok je v súčasnosti na úrovni 499 eur mesačne, v roku 2021 dostalo minimálny dôchodok 334 eur 213 000 slovenských dôchodcov.

Koronavírusová kríza prehĺbila predtým významné hospodárske a sociálne rozdiely, ktoré existovali medzi regiónmi. Problémy, ktorým čelia najchudobnejšie regióny, prehĺbila nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, slabé rozvíjajúce sa podnikateľské prostredie a nízka úroveň vzdelania časti populácie.

Analytici tiež upriamili pozornosť na zvyšujúcu sa mieru nezamestnanosti v regiónoch, kde sú ľudia najzraniteľnejší a sú ohrození chudobou. Iba tretina ľudí poberajúcich dávky a sociálne dávky je schopná dostať sa z chudoby. (Lucia Yar | EURACTIV.sk)

READ  Európska únia schvaľuje podporu Slovenska vo výške 1 miliardy eur na spoločné projekty v oblasti vykurovania a energetiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *