Problém bol objavený na vesmírnom teleskope Jamesa Webba – MIRI anomálie

Spektroskopia MIRI vesmírneho teleskopu Jamesa Webba: Lúč svetla vychádzajúci z ďalekohľadu je potom zobrazený v tmavomodrej farbe, keď vstupuje do zariadenia cez snímacie zrkadlo umiestnené v hornej časti zariadenia a pôsobí ako ďalekohľad.
Ďalej séria zrkadiel presmeruje svetlo smerom k spodnej časti prístrojov, kde je sada 4 spektrálnych jednotiek. Keď tam je, svetelný lúč je rozdelený optickými prvkami nazývanými dichroizmus na 4 lúče zodpovedajúce rôznym častiam strednej infračervenej oblasti. Každý lúč vstupuje do vlastnej integrovanej poľnej jednotky; Tieto zložky rozdeľujú a preformátujú svetlo z celého zorného poľa, pripravené na rozptýlenie do spektier. To si vyžaduje viacnásobné ohýbanie, odrážanie a rozdeľovanie svetla, vďaka čomu je to pravdepodobne jedna z najzložitejších Webbových svetelných dráh.
Na dokončenie tejto úžasnej cesty je svetlo každého lúča rozptýlené mriežkami, čím sa vytvárajú spektrá, ktoré sa potom premietajú na dva detektory MIRI (dva lúče na detektor). Úžasný inžiniersky výkon! Kredit: ESA/ATG medialab

Aktualizácia prevádzky zariadenia so stredným infračerveným žiarením

The[{“ attribute=““>James Webb Space Telescope’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) has four observing modes. During setup for a science observation on August 24, a mechanism that supports one of these modes, known as medium-resolution spectroscopy (MRS), exhibited what appears to be increased friction. This mechanism is a grating wheel that allows astronomers to select between short, medium, and longer wavelengths when making observations using the MRS mode. Following preliminary health checks and investigations into the issue, an anomaly review board was convened on September 6 to assess the best path forward.

Tím Webb pozastavil plánovanie poznámok pomocou tohto monitorovacieho režimu, zatiaľ čo pokračoval v analýze jeho správania. V súčasnosti tiež vyvíjajú stratégie na obnovenie pozorovaní MRS čo najskôr. Observatórium je zdravé a ostatné tri režimy monitorovania MIRI – zobrazovanie, spektroskopia s nízkym rozlíšením a koronograf – fungujú normálne a zostávajú dostupné pre vedecké pozorovania.

Prístroj vesmírneho teleskopu Jamesa Webba (MIRI) vidí svetlo v strednej infračervenej oblasti elektromagnetického spektra s vlnovými dĺžkami dlhšími ako naše oči.

MIRI umožňuje vedcom používať viaceré pozorovacie techniky: zobrazovanie, spektroskopiu a chromatografiu na podporu celého rozsahu Webbových vedeckých cieľov, od pozorovania našej slnečnej sústavy a iných planetárnych systémov až po štúdium raného vesmíru.

Aby sa všetky tieto režimy zhrnuli do jedného prístroja, inžinieri navrhli komplexný optický systém, v ktorom svetlo prichádzajúce z Webbovho teleskopu sleduje zložitú 3D dráhu, než sa konečne dostane k detektorom MIRI.

Stvárnenie tohto umelca ukazuje cestu k režimu snímania MIRI, ktorý poskytuje možnosti fotokópie aj chorografu. Obsahuje aj jednoduchý spektrofotometer. Najprv sa pozrieme na jeho mechanickú štruktúru s tromi prominentnými pármi nosníkov z uhlíkových vlákien, ktoré sa pripevnia k prístrojovému priestoru Webb na zadnej strane teleskopu.

Snímacie zrkadlo, ktoré funguje ako ďalekohľad, prijíma svetlo z ďalekohľadu, zobrazené tmavomodrou farbou, a nasmeruje ho na zobrazovaciu jednotku na MIRI. Vo vnútri zariadenia systém zrkadiel rekonfiguruje a presmeruje svetelný lúč, až kým nedosiahne filtračné koleso, kde sa vyberie požadovaný rozsah stredných infračervených vlnových dĺžok zo sady 18 rôznych filtrov, z ktorých každý má svoju vlastnú funkciu (lúč preberá svetlo modrá farba v animácii).

Nakoniec ďalšia sada zrkadiel zachytáva lúč svetla vychádzajúci z filtračného kolesa a rekonštruuje obraz oblohy na detektoroch MIRI.

Kredit: ESA/ATG medialab

READ  Zrkadlo vesmírneho teleskopu Jamesa Webba agentúry NASA prekonáva očakávania, pretože zarovnávanie pokračuje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.