EPPO sa zameriava na daňové a colné podvody na spoločnosti na Slovensku a v Českej republike

Slovenský úrad Európskej prokuratúry (EPPO) vykonal operáciu zameranú na štyri slovenské a české spoločnosti podozrivé z porušovania daňových a colných predpisov EÚ, pričom poškodil rozpočet vo výške viac ako 54 miliónov USD. spomínané utorok.

Slovenská kancelária Európskej prokuratúry (EPPO) vykonala operáciu zameranú na štyri slovenské a české spoločnosti podozrivé z porušovania daňových a colných predpisov EÚ, pričom poškodila rozpočet viac ako 54 miliónov USD. (Foto: veľaA licenciu)Kriminálny úrad finančnej správy SR (Kriminálny úrad finančnej správy) prehľadal v priestoroch firmy dôkazy súvisiace s prípadom. Vyšetrovanie stále prebieha.

Spoločnosti údajne porušili zákon tým, že dovážali spotrebný tovar z krajín mimo Európskej únie, využili zástupcov slovenského dovozcu na deklarovanie tovaru ako dovezeného do Európskej únie a vykonali colné konanie na Slovensku, kde dovážaný tovar úmyselne podhodnotili. vyhlásili ich v režime tranzitu.

Tým sa znížili clá a tovar sa oslobodil od platenia dane z pridanej hodnoty (DPH) a následne sa prepravil do iných konečných destinácií.

Spoločnosti neplatením DPH poškodili rozpočet EÚ vo výške viac ako 34 miliónov dolárov, navyše tým, že nezaplatili clo, spôsobili stratu 20 miliónov dolárov.

Pre daňové podvody v únii prichádzajú miliardy. Vnútroštátne orgány v Európe sú oprávnené vyšetrovať finančné trestné činy len v rámci svojich hraníc, pričom sa spoliehajú na zložité a často pomalé metódy spolupráce pri stíhaní protiprávneho konania v zahraničí. Je to ochromujúca chyba a väčšina podvodníkov s DPH ju využíva.

V roku 2017 však EÚ predstavila nového hráča vo svojom boji proti podvodom s DPH a iným trestným činom proti rozpočtu – Európsku prokuratúru (EPPO), ktorú vedie rumunská prokurátorka Laura Covesi, ktorá bola vymenovaná v októbri 2019.

Očakáva sa, že organizácia bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zacielení na cezhraničné daňové podvody, ktoré mali tendenciu prepadnúť medzerami predchádzajúceho systému.

READ  Európska investičná banka poskytuje EXIMBANKE SR 30 miliónov eur na pomoc malým a stredným podnikateľom na Slovensku zotaviť sa z COVID-19

EPPO pomáha prokurátorom z každého členského štátu rýchlo a efektívne spolupracovať prostredníctvom ústredia v Luxemburgu, pričom do niekoľkých dní zbiera dôkazy, ktoré možno použiť na trestné stíhanie na vnútroštátnych súdoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *