Trnavský samosprávny kraj – majster Slovenska v cyklistike

Trnavský samosprávny kraj resp Trnavský krajNachádza sa približne v geografickom strede Európy a susedí s tromi štátmi – Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Je rozdelené do siedmich regiónov a má niečo vyše 560 000 obyvateľov. Úlohou kraja z hľadiska rozvoja cyklodopravy je nielen spájať regióny, ale aj mestá a obce, prostredníctvom vysokovýkonných prepojení na priestore medzi jednotlivými sídlami. Kraj podporuje samosprávy v procese využívania dostupných zdrojov na budovanie zmysluplných komunikácií a rozvoj infraštruktúry na miestach, kde sú efektívnejšie ako samospráva.

S historickým nárastom používania bicyklov, najmä na juhu, si Trnavský kraj odnáša ocenenie Národná cena Európskeho týždňa mobility dva roky po sebe; 2022 a 2023 Aktívna autonómna oblasť. Plán udržateľnej regionálnej mobility (SRMP) bol prijatý v roku 2020 a stanovuje cieľ 12 % podmienenej kvóty pre cyklistiku do roku 2050. SRMP stanovuje niekoľko opatrení vrátane oddelenej cyklistickej infraštruktúry medzi obcami, integrácie cyklistiky s verejnou dopravou, zdieľania bicyklov, a parkovanie bicyklov. A zamerajte sa na používanie elektrobicyklov. Trnavský kraj má na investície do cyklistickej infraštruktúry rozpočet 2,5 milióna eur a na rok 2024 ďalších 28 000 eur na mäkké opatrenia realizované kanceláriou krajskej cyklistickej referentky Silvije Zokolovej. V spolupráci s členmi ECF Slovenskom, Cyklokoalíciou a Slovenským cykloklubom sa v súčasnosti pripravuje nová regionálna cyklistická stratégia, ktorej prijatie sa očakáva koncom roka 2024.

Okrem investícií do regionálnej cyklistickej infraštruktúry podporuje Trnavský kraj obce nachádzajúce sa na jeho území. Bol to jeden z najdôležitejších úspechov Veľmi úspešný vzdelávací program Pre predstaviteľov samosprávy, Zamestnanci verejnej správy vrátane samospráv v oblasti dopravy a projektového manažmentu. na Jesenná cyklistická škola 2022A Jarná cyklistická škola 2023, organizovaný spoločne Trnavským samosprávnym krajom, Cyklokoalíciou a Ministerstvom dopravy, s cieľom zvýšiť povedomie o udržateľnej mobilite, ako aj prehĺbiť spoluprácu medzi krajom, mestami a obcami, a tým zlepšiť pripravenosť obcí na ťaženie z európskych zdrojov, resp. prostriedky z ozdravného plánu. Programy v každej sekcii spojili viac ako 50 účastníkov, aby sa naučili od odborníkov v oblasti aktívnej a udržateľnej mobility, od základných princípov navrhovania infraštruktúry po komunikáciu a dáta, ako aj plánovanie verejných priestorov, bezpečných školských ulíc a spoluprácu s neziskový sektor.

READ  Smurfit Kappa dokončuje investície do tovární v Českej republike a na Slovensku

Cieľom Trnavského samosprávneho kraja je implementovať politiku založenú na dôkazoch a údajoch. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v posledných rokoch uskutočnili dôležité štúdie, ako napríklad:

  • na Štúdia o rozvoji cyklistickej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji (V spolupráci s Cyklokoalíciou, 2022) – Štúdia navrhuje finančne efektívne riešenia so spoločenskou návratnosťou investície do rozvoja cyklodopravy, čím kladie dôraz na princípy hodnoty za peniaze. Podľa výsledkov analýzy najvyššia hodnota za vynaložené prostriedky bola zistená v rozvoji cyklistickej dopravy v intraviláne obcí a prímestských častí kraja.
  • Do práce na bicykli – správanie účastníkov kampane v Trnavskom samosprávnom kraji (2023) – Prvá mapa výsledkov odvodená z údajov regionálnej kampane Do práce na bicykli, zobrazujúca priestorové správanie obyvateľov pri ich každodennom dochádzaní, vrátane preferovaných trás pre cyklistov a chodcov, ako aj najčastejšie používaných križovatiek. Cieľom štúdie je poskytnúť všetkým obciam relevantné informácie a údaje o východiskových a konečných bodoch výletov, priemernej dĺžke trás atď., aby sa mohli informovane rozhodovať.
  • Crash test: bicykel vs auto – Trnava ako prvá na Slovensku simulovala zrážku cyklistu s autom. Nárazový test naznačil priamu úmernosť medzi rýchlosťou jazdy a rizikom usmrtenia cyklistu, ako aj zameraním sa na bezpečnosť na cestách. Aktivita bola realizovaná v rámci Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa každoročne zapája aj Trnavský kraj.

Silvia Prokopová, krajská referentka cyklistiky, Povedal, „Závery výskumu hovoria jasnou rečou – cesta k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky vedie cez úpravu maximálnej povolenej rýchlosti v mestských častiach. Okrem zníženia hluku a emisií to umožní zvýšiť podiel mikromobility a pešieho pohybu, čím sa zlepší kvalita života obyvateľov a vybuduje sa súdržná a environmentálne zodpovedná spoločnosť.

Trnavský samosprávny kraj sa pripája k sieti miest a regiónov, ktoré sa zaviazali propagovať cyklistiku ako dopravný prostriedok a trávenie voľného času, pričom spoločne zastupuje viac ako 50 miliónov občanov v celej Európe a mimo nej.

READ  Ako bolo povedané: Let z Kábulu

Pre viac informácií o sieti CRC ECF a o tom, ako sa pripojiť, navštívte našu stránku Mestá a regióny pre cyklistov.

Viac informácií o Trnavskom samosprávnom kraji nájdete na kliknite tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *