Slovensko: Zmeny v imigrácii od júla 2024

Vláda SR 11. júna schválila novely legislatívy o pobyte a zamestnávaní cudzincov.

Väčšina týchto zmien nadobudne účinnosť 15. júla 2024. Žiadosti podané pred týmto dátumom budú spracované v súlade s aktuálnymi požiadavkami a legislatívou.

Hlavné ciele a zmeny sú nasledovné:

 • Skorý začiatok zamestnania pre občanov mimo EÚ.
 • Úsilie o digitálnu transformáciuNiektoré typy žiadostí bude potrebné podať elektronicky.
 • Nový krok pre zamestnávateľovZamestnávatelia, ktorí chcú zamestnať občanov z krajín mimo EÚ, budú musieť postupovať podľa nového procesu.
 • Vyžaduje sa predchádzajúci súhlasCudzinecká polícia bude vybavovať len žiadosti, ktoré predtým schválil úrad práce.
 • Kratšie časy spracovania:Doba spracovania niektorých objednávok sa skráti z 90 na 60 dní.
 • Nové povinnosti zamestnávateľaZamestnávatelia pracujúci s občanmi mimo EÚ musia uchovávať dokumenty týkajúce sa prisťahovalectva.
 • Modrá karta: Dlhšia trvanlivosť a nižšie nároky na niektoré funkcie.

Ďalšie podrobnosti o týchto zmenách sú uvedené nižšie.

Povolenie na prechodný pobyt na pracovné účely (individuálne povolenia, povolenia IKT)

Od 15. júla musia zamestnávatelia pri procesoch, ktoré vyžadujú potvrdenie o voľnom pracovnom mieste, predložiť elektronickú „Žiadosť o potvrdenie možnosti obsadiť voľné pracovné miesto“ podpísanú zaručeným elektronickým podpisom (QES). Tento krok je nový a bude ho riadiť skôr zamestnávateľ ako úrady.

Pred podaním žiadosti o potvrdenie úradu práce musia zamestnávatelia podať úradu práce oznámenie o voľnom pracovnom mieste a vyplniť požadovanú čakaciu dobu. Potom bude mať úrad práce 15 pracovných dní na spracovanie a vydanie potvrdenia. Na základe tohto potvrdenia môže cudzinec požiadať o udelenie prechodného pobytu.

Po podaní vyplnenej žiadosti môže cudzinec začať legálne pracovať a zdržiavať sa na Slovensku až do rozhodnutia. Zamestnávatelia musia vyplnené potvrdenie o prihláške uschovať a poskytnúť cudzincovi jeho kópiu. Doba spracovania sa skráti z 90 na 60 dní, pričom pre niektorých zamestnávateľov bude k dispozícii zrýchlené spracovanie.

READ  Rezignácia slovenského ministra zahraničných vecí v novom údere ochabujúcej vláde

Ak to chcete spravovať interne, musíte určiť niekoho s autorizovaným prístupom www.slovensko.sk A organizovanie QES.

Modré karty

Proces získania modrých kariet bude prebiehať podľa rovnakých krokov ako vyššie. Okrem toho budú modré karty platné 5 rokov namiesto 4 rokov, s novými požiadavkami na plat a vzdelanie:

 • Platová požiadavka:2-násobok priemernej mesačnej mzdy namiesto 1,5-násobku.
 • Požiadavky na vzdelanie: Namiesto magistra postačí bakalársky titul.
 • Uznanie diplomu: Vyžaduje sa okrem niektorých pozícií v IT s 3 ročnou odbornou praxou.

Povolenia na dlhodobý pobyt

Od 15. júla 2025 budú musieť žiadatelia pri žiadosti o povolenie na dlhodobý pobyt preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.

Národné vízum pre Slovenskú republiku

Žiadosť o toto vízum možno od júla podávať len na Veľvyslanectve SR v krajine pobytu alebo cudzineckej polícii na Slovensku, ale len občanom bez vízovej povinnosti alebo s povolením na pobyt v inej krajine schengenského priestoru.

Medzi nové dôvody zamietnutia víz patria pochybnosti o účele pobytu a zahraničnopolitických záujmoch.

Iné zmeny

 • Notársky overené pozvánky, povolenia na podnikateľský pobyt, povolenia na trvalý pobyt na 5 rokov: Teraz je potrebné namiesto potvrdenia zostatku poskytnúť bankové výpisy za posledné tri mesiace.
 • Zmeny aplikácie: Niektoré žiadosti o zmenu účelu bude možné podávať len cez Veľvyslanectvo SR v zahraničí.

Podpora globálnej migrácie

Ak máte otázky o týchto zmenách a o tom, ako môžu ovplyvniť vašich zahraničných kandidátov alebo zamestnancov, kontaktujte tím globálnej imigrácie v Smith Stone Walters.

Podeľte sa o príbeh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *