Slovakia PESTLE Insights – Správa o makroekonomickom výhľade

Obrázok 1: Výkonnosť Slovenska z hľadiska analýzy rizika krajiny v porovnaní s východnou Európou a svetom

Obrázok 2: Prehľad výkonnosti (Skóre: 0 – 100)

Obrázok 3: Široké kategórie a váhy za indexom

Obrázok 4: Index SKSM, (december 2022 – december 2023)

Obrázok 5: Príspevok hlavných sektorov k ekonomike (2019 – 26f)

Obrázok 6: Prílev PZI, odlev PZI, objem PZI prichádzajúcich a objem PZI odchádzajúcich (2018 – 22)

Obrázok 7: Projekty priamych zahraničných investícií na zelenej lúke a cezhraničné fúzie a akvizície (2018 – 2022)

Obrázok 8: Kľúčové ukazovatele infraštruktúry

Obrázok 9: Reálny HDP a tempo rastu spotreby domácností (2019-26f)

Obrázok 10: Porovnanie tempa rastu reálneho HDP (2023AH)

Obrázok 11: Objem rastu exportu a importu (2019-26f)

Obrázok 12: Zostatok na bežnom účte (2019–26f)

Obrázok 13: Tri najlepšie vývozy tovaru, % celkového vývozu (2018 – 2022)

Obrázok 14: Vývoz vozidiel iných ako železničných koľajových vozidiel alebo električiek, ich častí a príslušenstva, % z celkového počtu (2022)

Obrázok 15: Úrokové sadzby (december 2018 – december 2023)

Obrázok 16: Výmenný kurz a inflácia (2019 – 26f)

Obrázok 17: Verejné financie (2019 – 26f)

Obrázok 18: Dlh verejnej správy (2019 – 26f)

Obrázok 19: Miera nezamestnanosti (2019 – 26f)

Obrázok 20: Priemerné ročné mzdy (2019–26f)

Obrázok 21: Index nákladov práce (2019 – 26f)

Obrázok 22: Podiel vidieka/mestského obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov (1995, 2005, 2015, 2025f)

Obrázok 23: Podiel vekovej skupiny na celkovej populácii (1995, 2005, 2015, 2025f)

Obrázok 24: Rozdelenie podľa pohlavia (1995, 2005, 2015, 2025f)

Obrázok 25: Používatelia internetu ako percento celkovej populácie, miera rozšírenia mobilných telefónov a miera rozšírenia širokopásmového pripojenia (2023AH)

Obrázok 26: Počet udelených patentov na milión obyvateľov (2022)

READ  Slovenská spoločnosť InoBat plánuje v Španielsku založiť továreň na batérie pre elektrické autá

Obrázok 27: Vývoz špičkových technológií, % vyrobeného vývozu (2022)

Obrázok 28: Index právneho štátu (hodnotenia) 2023

Obrázok 29: Index vnímania korupcie (hodnotenia) (2022)

Obrázok 30: Obnoviteľná energia, inštalovaná kapacita (2019-23 AH)

Obrázok 31: Emisie CO2 (2018 – 2022)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *