Po desiatich rokoch domáci pracovníci stále bojujú za rovnosť a dôstojnú prácu

Desať rokov po prijatí prelomového dohovoru ILO, ktorý potvrdil ich pracovné práva, sa pracovníci v domácnosti stále ťažko usilujú o to, aby boli považovaní za základných pracovníkov a poskytovateľov služieb.

Podľa novej správy Medzinárodnej organizácie práce sa pracovné podmienky mnohých nezlepšili za desaťročie, čo ešte zhoršila pandémia COVID-19.

Na vrchole krízy sa straty pracovných miest u domácich pracovníkov pohybovali od 5 do 20 percent vo väčšine európskych krajín, ako aj v Kanade a Južnej Afrike. Situácia v Amerike bola ešte horšia, straty sa pohybovali od 25 do 50 percent. Za rovnaké obdobie boli straty pracovných miest u ostatných zamestnancov vo väčšine krajín menej ako 15 percent.

V Európskej únii s 27 členmi tí, ktorí zostali v práci, čelili domáci pracovníci významnému vplyvu na ich pracovnú dobu, a to od poklesu o 78 percent na Slovensku po zhruba 47 percent v Portugalsku a 21 percent v Taliansku.

Údaje v správe ukazujú, že 75,6 milióna pracovníkov v domácnosti na celom svete (4,5 percenta zamestnancov na celom svete) veľmi utrpelo, čo zasiahlo rodiny, ktoré sú odkázané na to, aby uspokojili svoje každodenné potreby starostlivosti.

Správa hovorí, že pandémia COVID-19 zhoršila už aj tak veľmi zlé pracovné podmienky. A vzhľadom na dlhotrvajúce rozdiely v zamestnanosti a sociálnej ochrane sú čoraz citlivejšie na dopad pandémie. To platí najmä pre viac ako 60 miliónov pracovníkov v domácnosti v neformálnej ekonomike.

Kríza zdôraznila naliehavú potrebu formalizovať prácu v domácnosti, aby sa zabezpečila jej dôstojná práca, počnúc rozšírením a implementáciou pracovných a sociálnych zákonov pre všetkých pracovníkov v domácnosti. “

Generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce Guy Ryder uviedol:

Pred desiatimi rokmi bolo prijatie významného Dohovoru o domácich pracovníkoch oslavované ako úspech pre desiatky miliónov domácich pracovníkov na celom svete – väčšinou ide o ženy.

READ  Spoločnosť Incap zverejnila svoju prvú správu o zodpovednosti za škodu na helsinskej burze cenných papierov: ICP1V

© Alex Promos

Odvtedy sa dosiahol určitý pokrok – pokles počtu pracovníkov v domácnosti, ktorí sú úplne vylúčení z rozsahu pracovných zákonov a predpisov, o viac ako 16 percentuálnych bodov. V Európskej únii podliehajú všetci pracovníci v domácnosti pracovnoprávnym predpisom. Takmer všetci pracovníci v domácnosti sú zahrnutí do súčasných ustanovení o minimálnej mzde, majú nárok na týždenný odpočinok a majú zákonné právo na platenú dovolenku za rok. Aj keď sa na pracovníkov v domácnosti vzťahuje minimálna mzda, v niektorých krajinách predstavuje podiel pracovníkov v domácnosti pod minimálnou mzdou trojnásobok (Luxembursko) alebo štvornásobok (Taliansko) mieru nedodržiavania predpisov ostatných zamestnancov.

99,1 percenta pracovníkov v domácnosti v 27 krajinách EÚ je právne krytých najmenej jedným odvetvím sociálneho zabezpečenia. 66,7 percenta pracovníkov v domácnosti je právne chránených vo všetkých odvetviach sociálnej ochrany, čo je v porovnaní s ostatnými regiónmi výnimka.

Globálne však veľký počet pracovníkov v domácnosti (36 percent) zostáva úplne vylúčený z pracovnoprávnych predpisov, čo naznačuje naliehavú potrebu prekonať právne medzery, najmä v ázijsko-tichomorských a arabských krajinách, kde sú medzery najväčšie.

Aj keď sa na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia, rovnako ako v EÚ 27, uplatňuje presadzovanie, zostáva dôležitým zdrojom vylúčenia a neformálnosti. Medzi neformálnymi pracovníkmi v domácnosti v 27 krajinách EÚ sú menej ako 2% neformálni pracovníci z dôvodu ich vylúčenia z platných zákonov o sociálnom zabezpečení. U veľkej väčšiny neformálnych pracovníkov v domácnosti v regióne je ich neformálnosť spôsobená nedostatkami v implementácii.

Podľa správy má iba každý piaty (18,8 percenta) domáci pracovník účinné sociálne zabezpečenie súvisiace so zamestnaním.

Domáca práca zostáva odvetvím, v ktorom dominujú ženy, a zamestnáva 57,7 milióna žien, čo predstavuje 76,2 percenta domácich pracovníkov. Zatiaľ čo ženy tvoria väčšinu pracovnej sily v Európe, Strednej Ázii a Amerike, muži prevyšujú počet žien v arabských krajinách (63,4%) a severnej Afrike a tvoria menej ako polovicu všetkých domácich pracovníkov v južnej Ázii (42,6%). .

READ  Spoločnosť O2 Slovakia si vybrala spoločnosť Ericsson ako jediného dodávateľa pre 5G RAN

Prevažná väčšina domácich pracovníkov pracuje v dvoch regiónoch: asi polovica (38,3 milióna) sa nachádza v regiónoch Ázie a Tichomoria, hlavne kvôli Číne; A ďalšia štvrtina (17,6 milióna) v Amerike.

Domáci pracovníci sú dnes lepšie organizovaní a môžu sa zastupovať pri obhajobe svojich názorov a záujmov. Ich organizácie, ako aj organizácie zamestnávateľov pracovníkov v domácnosti, hrali hlavnú úlohu v doterajšom pokroku.

/ Všeobecné vydanie. Tento materiál pochádza z pôvodnej inštitúcie a môže mať dočasný charakter. Je upravený kvôli jasnosti, štýlu a dĺžke. plné zobrazenie Tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *