Zobrazovanie časového odrazu elektromagnetických vĺn v pilotnom experimente

Vedci uskutočnili experiment demonštrujúci zmenu času elektromagnetických vĺn, čo má potenciálne dôsledky pre bezdrôtovú komunikáciu a optické výpočty.

Tento objav kladie základy pre revolučné aplikácie v oblasti bezdrôtovej komunikácie a optických výpočtov.

Keď sa pozrieme do zrkadla, sme zvyknutí vidieť naše tváre, ako sa na nás pozerajú. Odrazené obrazy sú vytvárané elektromagnetickými svetelnými vlnami odrážajúcimi sa od povrchu zrkadla, čím vzniká bežný jav nazývaný priestorový odraz. Podobne priestorové odrazy zvukových vĺn vytvárajú ozveny, ktoré nám prenášajú naše slová späť v rovnakom poradí, v akom boli vyslovené.

Viac ako šesť desaťročí vedci predpokladali, že možno pozorovať inú formu odrazov vĺn, známych ako odrazy vĺn Môj časalebo čas, Úvahy. Na rozdiel od priestorových odrazov, ktoré vznikajú, keď svetelné alebo zvukové vlny zasiahnu hranicu, ako je zrkadlo alebo stena na určitom mieste v priestore, časové odrazy sa objavia, keď sa vlna pohybuje náhle a mení svoje vlastnosti cez ňu. všetok priestor. V takom prípade sa čas časti vlny obráti a jej frekvencia sa posunie na novú frekvenciu.

Konvenčné priestorové odrazy

a) Konvenčné priestorové reflexy: človek vidí svoju vlastnú tvár, keď sa pozerá do zrkadla alebo keď hovorí, ozveny sa vracajú v rovnakom poradí. (b) Časové odrazy: človek vidí svoj chrbát, keď sa pozerá do zrkadla, a vidí sa v rôznych farbách. Počujú svoje ozveny v opačnom poradí, podobne ako pri prevíjaní pásky. Poďakovanie: Andrea Allo

Doteraz tento jav nebol pozorovaný pre elektromagnetické vlny. Základným dôvodom tohto nedostatku dôkazov je, že optické vlastnosti materiálu sa nedajú ľahko zmeniť rýchlosťou a veľkosťou, ktorá by viedla k zvráteniu času. Teraz však v novo publikovanom článku v

“This has been really exciting to see, because of how long ago this counterintuitive phenomenon was predicted, and how different time-reflected waves behave compared to space-reflected ones,” said the paper’s corresponding author Andrea Alù, Distinguished Professor of Physics at The City University of New York Graduate Center and founding director of the CUNY ASRC Photonics Initiative. “Using a sophisticated metamaterial design, we were able to realize the conditions to change the material’s properties in time both abruptly and with a large contrast.”

This feat caused a significant portion of the broadband signals traveling in the metamaterial to be instantaneously time reversed and frequency converted. The effect forms a strange echo in which the last part of the signal is reflected first. As a result, if you were to look into a time mirror, your reflection would be flipped, and you would see your back instead of your face. In the acoustic version of this observation, you would hear sound similar to what is emitted during the rewinding of a tape.

Time Reversed Electromagnetic Waves

Illustration of the experimental platform used to realize time reflections. A control signal (in green) is used to uniformly activate a set of switches distributed along a metal stripline. Upon closing/opening the switches, the electromagnetic impedance of this tailored metamaterial is abruptly decreased/increased, causing a broadband forward-propagating signal (in blue) to be partially time-reflected, (in red) with all its frequencies converted. (Adapted from Nature Physics.) Credit: Andrea Alu

The researchers also demonstrated that the duration of the time-reflected signals was stretched in time due to broadband frequency conversion. As a result, if the light signals were visible to our eyes, all their colors would be abruptly transformed, such that red would become green, orange would turn to blue, and yellow would appear violet.

To achieve their breakthrough, the researchers used engineered metamaterials. They injected broadband signals into a meandered strip of metal that was about 6 meters long, printed on a board and loaded with a dense array of electronic switches connected to reservoir capacitors. All the switches were then triggered at the same time, suddenly and uniformly doubling the impedance along the line. This quick and large change in electromagnetic properties produced a temporal interface, and the measured signals faithfully carried a time-reversed copy of the incoming signals.

The experiment demonstrated that it is possible to realize a time interface, producing efficient time reversal and frequency transformation of broadband electromagnetic waves. Both these operations offer new degrees of freedom for extreme wave control. The achievement can pave the way for exciting applications in wireless communications and for the development of small, low-energy, wave-based computers.

“The key roadblock that prevented time reflections in previous studies was the belief that it would require large amounts of energy to create a temporal interface,” said Gengyu Xu, the paper’s co-first author and a postdoctoral researcher at CUNY ASRC. “It is very difficult to change the properties of a medium quick enough, uniformly, and with enough contrast to time reflect electromagnetic signals because they oscillate very fast. Our idea was to avoid changing the properties of the host material, and instead create a metamaterial in which additional elements can be abruptly added or subtracted through fast switches.”

“The exotic electromagnetic properties of metamaterials have so far been engineered by combining in smart ways many spatial interfaces,” added co-first author Shixiong Yin, a graduate student at CUNY ASRC and at The City College of New York. “Our experiment shows that it is possible to add time interfaces into the mix, extending the degrees of freedom to manipulate waves. We also have been able to create a time version of a resonant cavity, which can be used to realize a new form of filtering technology for electromagnetic signals.”

The introduced metamaterial platform can powerfully combine multiple time interfaces, enabling electromagnetic time crystals and time metamaterials. Combined with tailored spatial interfaces, the discovery offers the potential to open new directions for photonic technologies, and new ways to enhance and manipulate wave-matter interactions.

Reference: “Observation of temporal reflection and broadband frequency translation at photonic time interfaces” by Hady Moussa, Gengyu Xu, Shixiong Yin, Emanuele Galiffi, Younes Ra’di and Andrea Alù, 13 March 2023, Nature Physics.
DOI: 10.1038/s41567-023-01975-y

This research was partially supported by the Air Force Office of Scientific Research and the Simons Foundation.

READ  Vedci objavili „prísady pre život“ v horninách, ktoré sú v Austrálii staré 3,5 miliardy rokov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *