Výrobné spoločnosti sú najväčšími príjemcami priamej epidemickej pomoci

Cena Slovenska za epidemiologické opatrenia je zatiaľ 4,6 miliardy eur.

Všetky štyri automobilky, výrobcovia ocele a ukončená ťažba hnedého uhlia patrili medzi 20 najlepších príjemcov štátnej pomoci na pomoc spoločnostiam pri zachovaní pracovných miest v roku 2020.

Podľa odhadov Inštitútu pre fiškálnu politiku (IFP), ktorý vedie ministerstvo financií, Slovensko celkovo zaplatilo za opatrenia na boj proti vírusu a účinkom pandémie asi 4,6 miliardy EUR, čo predstavuje 5,1 percenta HDP.

Súvisiace článkyZ prieskumu vyplýva, že väčšina podnikateľov má problémy s vládnou pandemickou pomocou Čítaj viac

Vrátenie mzdových nákladov je jedným zo spôsobov, ako slovenská vláda pomáha podnikom zostať nad vodou počas pandémie. Medzi ďalšie typy podpory podnikania patrí priama pomoc spoločnostiam a jednotlivcom, odklad daní, bankové záruky a ďalšie opatrenia.

„Nie všetky budú mať vplyv na štátny rozpočet,“ napísal IFP.

Napríklad odklad daní a splátok pôžičiek iba oneskoruje tieto prostriedky v dosiahnutí štátnej kasy. Bankové záruky nebudú zaťažovať štátny rozpočet, pokiaľ spoločnosti nezačnú bankrotovať. Európska únia navyše podľa Medzinárodnej federácie vráti Slovensku časť priamej pomoci z výdavkov vynaložených na boj proti epidémii.

Náklady na pandemické opatrenia v roku 2020
Celkové náklady 4,6 miliardy eur
Priama pomoc (podpora na pracovisku, epidemické výhody, oslobodené poplatky) 1,3 miliardy eur
Vládne bankové záruky a pôžičky 1 miliarda eur
Odložené splátky úveru 0,7 miliardy eur
Odložená daň z príjmu a mzdy 0,5 miliardy eur
Transfery v rámci štátnej správy 0,5 miliardy eur
Výdavky na zdravotnú starostlivosť 0,3 miliardy eur
Ostatné opatrenia 0,4 miliardy eur
Zdroj: IFP

Na Slovensku môžu komerčné subjekty požiadať o pomoc v závislosti od účelu a odvetvia, v ktorom pôsobia.

Ministerstvo práce prideľuje pomoc na pomoc spoločnostiam pri zachovaní pracovných miest a na kompenzáciu ich poklesu príjmov. Táto pomoc je tiež najväčšou. Ministerstvo hospodárstva poskytuje dotácie na prenájom (vyplatilo takmer 40 miliónov eur počas prvej vlny z celého Nemecka a zatiaľ viac ako 13 miliónov eur počas druhej vlny), zatiaľ čo ministerstvo dopravy zodpovedá za prideľovanie dotácií spoločnostiam pôsobiacim v r. odvetvie cestovného ruchu. Ministerstvo kultúry má poskytovať pomoc umelcom a príbuzným profesiám.

Spoločnosti sa sťažovali, že spôsob, akým ich slovenská vláda podporuje počas krízy, je chaotický, nekomunikovaný dobre a vyžaduje si príliš veľa byrokracie.

24. februára 2021 o 17:58 | Jana Liptáková

READ  Crossovery automobilov a všestrannosť varenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *