Virtus Total Return Fund Inc. Zverejnite zdroje distribúcie

Hartford, Connecticut.A 6. decembra 2022 /PRNewswire/ — Virtus Total Return Fund Inc. (New York Stock Exchange: ZTR) predtým oznámené, dňa 17. novembra 2022Nasledujúca mesačná distribúcia:

distribučná suma

predchádzajúci dátum

dátum registrácie

Dátum platby

0,08 USD

9. decembra 2022

12. decembra 2022

19. decembra 2022

Podľa podmienok plánu riadenej distribúcie sa fond bude snažiť udržiavať konštantnú úroveň distribúcie, ktorá môže byť čiastočne alebo úplne vyplatená z čistého investičného príjmu a realizovaných kapitálových ziskov alebo ich kombináciou. Akcionári by si však mali uvedomiť, že ak sú celkové čisté výnosy z investícií fondu a realizované čisté kapitálové zisky nižšie ako úroveň rozdelenia, rozdiel bude rozdelený z aktív fondu a bude predstavovať návratnosť kapitálu akcionára. Z výšky takejto distribúcie ani z podmienok riadeného distribučného plánu fondu by sa nemali vyvodzovať žiadne závery o investičnej výkonnosti fondu.

Fond odhaduje, že rozdelil viac, ako je jeho príjem a kapitálové zisky. Takže súčasťou vašej distribúcie môže byť vrátenie istiny. K návratnosti kapitálu môže dôjsť napríklad vtedy, keď sa vám vrátia časť alebo všetky peniaze, ktoré ste do fondu investovali. Výnos z distribúcie kapitálu nemusí nevyhnutne odrážať investičnú výkonnosť fondu a nemal by sa zamieňať s „výnosom“ alebo „príjmom“.

Fond poskytol tento odhad pre zdroje rozdelenia:

odhady distribúcie

November 2022 (milión dinárov)

fiškálny rok k dnešnému dňu
(YTD) (1)

(zdroje)

na akciu

čiastka

percent
z prúdu
distribúcia

na akciu
čiastka

percent

z prúdu
distribúcia

čistý investičný výnos

0,014 USD

17,7 %

0,195

20,3 %

Čisté realizované krátkodobé kapitálové zisky

0,0 %

0,0 %

Čistý realizovaný dlhodobý kapitálový zisk

0,000(2)

0,3 %

0,253

26,4 %

Návratnosť istiny (alebo iného zdroja kapitálu)

0,066

82,0 %

0,512

53,3 %

agregátna distribúcia

0,080 USD

100,0 %

0,960 USD

100,0 %

(1)

Finančný rok sa začal 1. decembra 2021

(2)

Suma akcie je nižšia ako 0,0005 USD

Informácie o výkonnosti fondu a distribučných sadzbách sú uvedené nižšie. Upozorňujeme, že všetky údaje o výkonnosti sú založené na NAV Fondu a nie na trhovej cene akcií Fondu. Údaje o výkonnosti nie sú určené na vyjadrenie výkonnosti jednotlivých prispievateľov.

30. novembra 2022Priemerná ročná celková návratnosť čistej hodnoty aktív za obdobie 5 rokov (3)

2,53 %


Ročná aktuálna distribučná sadzba (4)

12,77 %


Celková kumulatívna doterajšia finančná návratnosť čistej hodnoty aktív (5)

-1,45 %


Kumulatívna sadzba finančného rozdelenia k dnešnému dňu (6)

12,77 %


(3)

Priemerný celkový ročný výnos k hodnote čistých aktív je zložený ročný výnos za päťročné obdobie. Odráža zmenu čistej hodnoty aktív fondu a reinvestíciu všetkých rozdelení.

(4)

Ročná aktuálna distribučná sadzba je ročná aktuálna distribučná sadzba ako percento z čistej hodnoty aktív fondu na konci mesiaca.

(5)

Celkový kumulatívny finančný výnos k dnešnému dňu z čistej hodnoty aktív je percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu od prvého dňa fiškálneho roka do konca tohto mesiaca vrátane vyplatených dividend a predpokladu, že tieto rozdelenia sú reinvestované.

(6)

Fiškálna kumulatívna distribučná sadzba k dnešnému dňu predstavuje dolárovú hodnotu rozdelenia od prvého dňa fiškálneho roka do konca daného mesiaca ako percento čistej hodnoty aktív fondu na konci mesiaca.

Sumy a zdroje rozdelenia v tomto oznámení sú len odhady a neuvádzajú sa na účely daňového výkazníctva. Skutočné sumy a zdroje rozdelenia na daňové účely závisia od investičných skúseností Fondu počas zvyšku jeho fiškálneho roka a môžu podliehať zmenám na základe daňových predpisov. Fond alebo maklér vám pošle formulár 1099-DIV za kalendárny rok, ktorý vám povie, ktoré rozdelenia sa musia nahlásiť na účely federálnej dane z príjmu.

o fonde

Virtus Total Return Fund Inc. Ide o diverzifikovaný uzavretý fond, ktorého investičným cieľom je zhodnotenie kapitálu s výnosom ako sekundárnym cieľom. Virtus Investment Advisers, Inc. Je investičným poradcom a Duff and Phillips Investment Management Company A Newfleet Asset Management Sú to subinvestori fondu.

Pre viac informácií o fonde kontaktujte Shareholder Services na čísle (866) 270-7788, prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]alebo cez uzavretý box oddelenie Virtus.com.

Riziká fondu

Investícia do Fondu podlieha rizikám, vrátane rizika možnej straty istiny. Hodnota akcií Fondu pri predaji môže byť nižšia, ako za ne investor zaplatil. Akcie uzavretých fondov sa môžu obchodovať s prirážkou alebo diskontom vzhľadom na ich čistú hodnotu aktív. Viac informácií o investičných cieľoch a rizikách fondu nájdete vo výročnej správe fondu. Kópiu najnovšej výročnej správy Fondu možno bezplatne získať kontaktovaním služieb akcionárov, ako je uvedené v spodnej časti tejto tlačovej správy.

O Duff & Phillips Investment Management.

Duff and Phillips Investment Management Company. Sledujte investičné stratégie s výnimočnou hĺbkou zdrojov a odborných znalostí. S viac ako 35-ročnými skúsenosťami so správou portfólia si spoločnosť Duff & Phelps vydobyla reputáciu ako popredný investor v kótovanej globálnej infraštruktúre, globálne kótovaných nehnuteľnostiach, čistej energii a diverzifikovaných nehnuteľných aktívach v oddelených inštitucionálnych účtoch a otvorených a uzavretých oblastiach. fondy. Pre viac informácií navštívte dpimc.com.

O Newfleet Asset Management

Newfleet Asset Management Poskytuje komplexnú správu portfólia s pevným výnosom vo viacerých stratégiách. Tím Newfleet Multi-Sector Strategies, ktorý riadi Virtus Total Return Fund Inc. Aktívna rotácia sektorov a disciplinované riadenie rizík pri vytváraní portfólia, vyhýbanie sa stávkam na úrokové sadzby, zachovanie neutrálnosti voči benchmarku stanovenému pre každú stratégiu. Newfleet Asset Management je divíziou spoločnosti Virtus Fixed Income Advisers, LLC, registrovaného investičného poradcu spoločnosti Virtus Investment Partners. Pre viac informácií navštívte newfleet.com.

O Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) je výnimočné partnerstvo manažérov butikových investícií, ktorí sa individuálne zaviazali k dlhodobému úspechu individuálnych a inštitucionálnych investorov. Spoločnosť ponúka produkty a služby správy investícií prostredníctvom svojich pridružených riaditeľov a vybraných podporadcov, z ktorých každý má odlišný investičný štýl, nezávislý investičný proces a individuálnu značku. Pre viac informácií navštívte Virtus.com.

pre ďalšie informácie:
Služby akcionárom
(866) 270-7788
[email protected]

Zdroj: Virtus Total Return Fund Inc.

READ  Globálne trhy - Akcie rastú po tom, čo Putin povedal, že v rokovaniach na Ukrajine došlo k určitému pokroku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *