Vietnam si váži vzťahy so Slovenskom: námestník ministra zahraničných vecí

Námestník ministra zahraničných vecí Le Thi Thu Hang povedal slovinskej štátnej tajomníčke pre zahraničné a európske záležitosti Sanji Stijlić, že Vietnam vždy prikladá dôležitosť rozvoju dobrých vzťahov spolupráce so Slovinskom – dôležitým partnerom Vietnamu v strednej a východnej Európe.

Námestník ministra zahraničných vecí Le Thi Thu Hang (šiesty zľava) a delegáti sa odfotili počas politickej konzultácie. (Foto: Pawcocket)

Hanoj ​​(VNA) – Vietnam vždy prikladá dôležitosť rozvoju dobrých vzťahov spolupráce so Slovinskom – dôležitým partnerom Vietnamu v strednej a východnej Európe, povedala námestníčka ministra zahraničných vecí Le Thi Thu Hang slovinskej štátnej tajomníčke pre zahraničné a európske záležitosti Sanji Stiglićovej.

Počas politických konzultácií, ktoré sa uskutočnili v rámci návštevy vietnamského predstaviteľa v európskej krajine od 9. do 11. marca, Hang vyjadril Slovinsku uznanie, pretože Vietnam považuje za prioritného partnera vo svojej politike zameranej na posilnenie a rozšírenie vzťahov s krajinami regiónu juhovýchodnej Ázie. .

Hang vyzval slovinskú stranu, aby dokončila ratifikačné postupy Dohody o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA), čím sa uľahčí spravodlivá a obojstranne výhodná investičná spolupráca. Vyzvala tiež Slovinsko, aby vyvinulo tlak na Európsku komisiu, aby zrušila „žltú kartu“ proti vietnamskému vývozu morských plodov s cieľom pomôcť krajine rozvíjať udržateľný sektor rybolovu.

Predstavitelia diskutovali o opatreniach na posilnenie tradičného priateľstva a mnohostrannej spolupráce medzi oboma krajinami v rámci návštevy európskej krajiny od 9. do 11. marca.

Zhodli sa na potrebe zintenzívniť výmeny delegácií na všetkých úrovniach a spoluprácu v štátnej, vládnej a parlamentnej komunikácii, medziľudské výmeny a medzi oboma ministerstvami zahraničných vecí.

Dohodli sa tiež na posilnení obchodnej a investičnej spolupráce prostredníctvom úplného a účinného vykonávania Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA); Zlepšenie účinnosti mechanizmu Medzivládneho výboru pre hospodársku spoluprácu; vytvorenie priaznivých podmienok pre vstup tovaru každej strany na trhy druhej strany; Povzbudzovanie slovinských spoločností, aby viac investovali vo Vietname, najmä v oblastiach, kde má Slovinsko silné stránky, ako je námorná doprava, logistika, obnoviteľná energia a farmaceutický priemysel.

READ  Teenager z Nového Zélandu Robinson zvíťazil nad Chevrine v posledných pretekoch Svetového pohára sezóny Michaela Schiffrinová

Stiglic vyjadrila svoj dojem z nedávneho sociálneho a ekonomického rozvoja Vietnamu a úspechov medzinárodnej integrácie v posledných rokoch a ocenila jeho čoraz dôležitejšiu úlohu a postavenie v regióne a vo svete.

Zdôraznila, že Slovensko si vždy váži a chce upevňovať vzťahy s Vietnamom – jeho významným popredným partnerom v juhovýchodnej Ázii, a dodala, že čoraz viac slovinských firiem má záujem o obchodnú spoluprácu s Vietnamom.

Ocenila pevné záväzky Vietnamu na konferencii OSN o zmene klímy (COP26) v roku 2021 týkajúce sa prispôsobenia sa zmene klímy a zdôraznila, že Slovinsko je pripravené vymieňať si skúsenosti a spolupracovať s Vietnamom v tejto oblasti.

Predstavitelia sa dohodli na zlepšení bilaterálnej spolupráce v potenciálnych oblastiach, ako je vzdelávanie; cvičenie; zelené, digitálne a obehové hospodárstvo; Doprava; Logistické služby; cestovný ruch; A práca.

Vymenili si názory na regionálne a medzinárodné otázky spoločného záujmu a potvrdili svoj záväzok udržiavať úzku koordináciu a vzájomnú podporu na multilaterálnych fórach.

Pokiaľ ide o otázku Východného mora, obe strany potvrdili podporu pozícii Vietnamu a Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) k zaisteniu bezpečnosti, bezpečnosti, slobody plavby a preletov na mori, urovnávaniu sporov mierovými opatreniami a dodržiavaniu medzinárodných práva, najmä Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982 (UNCLOS 1982).

Hang využil príležitosť a navrhol, aby slovinská vláda pokračovala vo vytváraní priaznivých podmienok pre vietnamskú komunitu v európskej krajine, aby mohla žiť stabilne a dobre sa integrovať do miestnej komunity, a tak pôsobiť ako most spájajúci spoluprácu medzi oboma krajinami.

Námestníčka ministra zahraničných vecí Huang počas pobytu absolvovala stretnutia s ministerkou zahraničných vecí a európskych záležitostí Tanjou Vago a prezidentom Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska Tiborom Simonkom a pracovné stretnutie s ministrom vysokého školstva, vedy a inovácií Igorom Babićom. Zúčastnila sa aj na slávnosti pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Vietnamom a Slovinskom./.

READ  Cestujúci zo Slovenska do Poľska musia preukázať negatívny certifikát z testu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *