Veľkosť stavebného trhu na Slovensku, analýza trendov podľa sektorov, konkurenčné prostredie a prognóza, 2023-2027

Obrázok 1: Slovensko, hodnota stavebnej produkcie (v riáloch, milióny dolárov, ceny a výmenné kurzy 2017), 2018-27

Obrázok 2: Slovensko, hodnota stavebnej produkcie, podľa sektora (v riáloch, mil. USD), 2018-27

Obrázok 3: Východná Európa, stavebná produkcia (reálna percentuálna zmena), 2021-27

Obrázok 4: Slovensko, stavebná produkcia podľa sektorov (reálna percentuálna zmena), 2021-23 a 2024-27

Obrázok 5: Slovensko, pridaná hodnota výstavby, mil. EUR, ceny série 2015

Obrázok 6: Slovensko, Index stavebnej produkcie (2015=100)

Obrázok 7: Slovensko, indexy cien stavebných materiálov a komponentov, 2015=100

Obrázok 8: Slovensko, tvorba hrubého fixného kapitálu (mil. eur, stále ceny)

Obrázok 9: Slovensko, pridaná hodnota nehnuteľností (milión eur, sériové ceny 2015)

Obrázok 10: Slovensko, Index cien stavebných výrobcov pre nové obytné budovy, 2015=100

Obrázok 11: Slovensko, nové zákazky v priemysle (mil. eur)

Obrázok 12: Slovensko, celkový vývoz tovaru (v miliardách eur)

Obrázok 13: Slovensko, počet nocí strávených návštevníkmi v ubytovacích zariadeniach v tis

Obrázok 14: Slovensko, Index maloobchodného obratu v stavebníctve (2015=100)

Obrázok 15: Slovensko, priemyselná pridaná hodnota (mil. eur, sériové ceny 2015)

Obrázok 16: Slovensko, Corporate Value Added (mil. EUR, sériové ceny 2015)

Obrázok 17: Slovensko, Projekty rezidenčnej výstavby, Hodnota podľa fázy (milióny USD)

READ  33 % odpadových plastových obalov sa recykluje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *