Vedúci volebnej pozorovateľskej misie EÚ Ivan Štefanek oficiálne zahájil volebnú pozorovateľskú misiu EÚ v Keni 2022

hlavný pozorovateľ volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie (EOM) v Keni 2022, Ivan Štefánik, Europoslanec zo Slovenska dnes oficiálne spustil misiu EÚ. Na tlačovej konferencii v Nairobi hlavný pozorovateľ povedal: „TIde o piatu volebnú pozorovateľskú misiu EÚ v Keni od roku 2002. Dokazuje to pevné odhodlanie EÚ podporovať demokratické inštitúcie v Keni.

Počas svojej štvordňovej návštevy Kene sa hlavný pozorovateľ stretne so širokou škálou účastníkov rozhovorov vrátane štátnych orgánov, politických kandidátov, prezidentských kandidátov, členov súdnictva, zainteresovaných strán v médiách, občianskych pozorovateľov, ako aj iných predstaviteľov občianskej spoločnosti, aby diskutovali prebiehajúci volebný proces. Naša misia sa začala príchodom základného tímu 12 volebných expertov s kompetenciami v rôznych oblastiach pred takmer tromi týždňami a tento týždeň sme nasadili 48 dlhodobých pozorovateľov v tímoch po 2 pokrývajúcich 39 okresov po celej Keni. Odráža to metodiku pozorovania volieb Európskej únie, ktorá je založená na dlhodobom prístupe a zameriava sa na celý volebný proces. Povedal Ivan Štefánik.

Po prvýkrát v Keni má VPM EÚ analytika volebnej technológie, ktorý hodnotí používanie technológií v rôznych fázach volebného procesu, ako aj analytika sociálnych médií, ktorý vedie tím šiestich monitorov sociálnych médií na hodnotenie. Úloha sociálnych médií a digitálnej komunikácie v tomto procese. Misia tiež monitoruje celý rad tradičných médií vrátane miestnych rozhlasových staníc.

K misii sa krátko pred dňom volieb v Keni pripojí delegácia europoslancov, ako aj 48 krátkodobých pozorovateľov a ďalší zástupcovia členských štátov EÚ v Keni. Celkovo bude asi 180 pozorovateľov z členských štátov EÚ, Nórska, Švajčiarska a Kanady monitorovať priebeh hlasovania, sčítania a zostavovania 9. augusta. VPM EÚ vydá predbežné vyhlásenie krátko po dni volieb a zostane v Keni, kým sa nedokončí volebný proces, a to aj v prípade druhého kola prezidentských volieb a akýchkoľvek sťažností alebo odvolaní.

READ  Americké vízum pre občanov Slovenska a Slovinska

Pozorovateľskú misiu EÚ vyslala Európska únia na pozvanie kenského ministerstva zahraničných vecí. Je viazaná kódexom správania, ktorý vyžaduje prísnu neutralitu a nezasahovanie. Funguje v súlade s Deklaráciou zásad pre medzinárodné pozorovanie volieb, ktorá bola schválená pod záštitou Organizácie Spojených národov v roku 2005.

VPM pôsobí v rámci samostatného a odlišného mandátu od delegácie EÚ v Keni a je vo svojich výsledkoch nezávislá od členských štátov EÚ a všetkých inštitúcií EÚ.

Distribúcia skupiny APO v mene vonkajšej činnosti Európskej únie: Diplomatická služba Európskej únie.

Túto tlačovú správu vydala APO. Obsah nie je monitorovaný redakčným tímom v African Business a obsah nebol skontrolovaný ani overený redakčnými tímami, skúmajúcimi čitateľmi ani overovateľmi faktov. Za obsah tohto inzerátu je zodpovedný výlučne vydavateľ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.