Tretí štvrťrok, Kodanská burza cenných papierov 2020/21: GJ

Nasdaq OMX Kodaň A / S

Verejné oznámenie nie. 487
25. februáraY.2021

Kľúčové ekonomické údaje pre GLUNZ & JENSEN HOLDING A / S Q3 2020/21

Tretí štvrťrok 2020/21 fiškálneho roku bol preskúmaný a schválený na dnešnom zasadnutí predstavenstva. Správna rada zverejňuje nasledujúcu konsolidovanú účtovnú závierku za doterajší rok (od začiatku roka) za tretí štvrťrok (prvých deväť mesiacov) roku 2020/21.

Výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2020/21 splnili očakávania za mimoriadne náročných trhových podmienok.

Hlavné prvky

  • COVID 19, ktorý bol medziročne na príjmy tretieho štvrťroka 2020/21, negatívne ovplyvnený COVID 19 a predstavoval 104,2 milióna dánskych korún (2019/20: 150,6 milióna DKK).
  • Príjem objednávok a výnosy boli tiež negatívne ovplyvnené prerušením COVID-19.
  • Proces zvyšovania ziskov prostredníctvom zjednodušenia integráciou výrobného a dodávateľského reťazca dcérskej spoločnosti na Slovensku stále pokračuje podľa stanoveného plánu. V dôsledku presťahovania na Slovensko sa výrobné závody Nyborgu uvoľnili a my sa teraz snažíme budovu prenajať.
  • Ambiciózne zníženie fixných nákladov vrátane výrazného zníženia počtu ľudí bolo zahájené v auguste 2020 s cieľom čeliť dopadom pomalej situácie na trhu so zariadeniami v predprípravnom priemysle. Plný úžitok z týchto úspor bude realizovaný do konca fiškálneho roka. Najväčšia časť sa uskutoční vo štvrtom štvrťroku 2020/2021, takže do údajov za tretí štvrťrok 2020/21 bola zahrnutá iba časť.
  • EBITDA dosiahol 12,0 mil. DKK pred jednorazovými položkami a úpravou reálnej hodnoty pri investíciách do nehnuteľností (2019/20: 11,2 mil. DKK).
  • Neopakujúce sa položky k roku 2020/21 predstavovali 2,5 milióna DKK, z toho 1,2 milióna DKK sa týka debnenia v stavebnom komplexe Silandia Park a zvyšných 1,3 milióna DKK sa týka nákladov spojených s dopravou. Centrum výroby a dielov od Nyborgu v Dánsku po Prešov. (2019/20: 5,3 milióna dánskych korún).
  • Úprava objektívnej hodnoty investícií do nehnuteľností je 0,0 milióna dánskych korún (2019/20: 0,0 milióna DKK).
READ  S Covidom sa stretol čoraz väčší počet ľudí na Slovensku

Usmernenie na celý rok 2020/21
Spoločnosť Glunz & Jensen zachováva svoje celoročné vedenie pre roky 2020/21, ktoré bolo oznámené 20. augustaY. 2020 s príjmami v rozmedzí 130 – 140 miliónov dánskych korún. Zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie dlhu bol vykázaný pred jednorazovými položkami a úpravami reálnej hodnoty investícií do nehnuteľností v rozmedzí 12 – 14 miliónov DKK a táto úroveň je zachovaná.

Predajte Zélandský park
Ako je uvedené vo výročnej správe za rok 2019/20 a vo vyhlásení spoločnosti v prvej polovici rokov 2020/21, predstavenstvo sa rozhodlo zahájiť predaj investičných nehnuteľností v parku Selandia. Proces predaja postupuje a ďalšie informácie budú poskytnuté, keď bude predaj blízko konca. Potenciálny predaj parku Selandia Park nie je zahrnutý v pokynoch.

Ďalšie informácie získate na adrese:
Výkonný riaditeľ Martin Overgaard Hansen: +45 22 60 84 05
Predseda predstavenstva Flemming Nyenstad Enevoldsen: +45 40 43 13 03

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *