Slovensko – Vstupné a pracovné požiadavky pre Ukrajincov sa zmiernili

4. apríla 2022

Ministerstvo vnútra SR oznámilo, že Ukrajinci utekajúci pred ruskou inváziou môžu za určitých podmienok vstúpiť na Slovensko a pracovať.

Občania Ukrajiny s platnými biometrickými pasmi môžu využívať bezvízový styk a majú povolený vstup na územie Slovenskej republiky bez víz. Ministerstvo vnútra uviedlo, že na základe individuálneho posúdenia bude povolený vstup aj fyzickým osobám, ktoré nebudú mať platný cestovný doklad (pas alebo biometrické vízum).

Občania Ukrajiny môžu vstúpiť a zostať na území Slovenska bez víz do 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období. Zároveň ukrajinský občan, ktorý legálne vstúpil na Slovensko a nemá udelený pobyt, má v kontexte krízy právo zdržiavať sa na území Slovenska do jedného mesiaca od vyhlásenia ukončenia krízy (t.j. ako 90 dní).

Ak chcú občania Ukrajiny zostať na Slovensku dlhšie, musia požiadať o pobyt. Žiadosti o prechodný pobyt je potrebné podávať za konkrétnym účelom, ako je zamestnanie, podnikanie, štúdium, preprava v rámci firmy, zlúčenie rodiny a pod. Účel plánovaného pobytu musí byť právne zdokumentovaný.

Podľa dohody o oslobodení od vízovej povinnosti občania Ukrajiny nemajú právo pracovať. Ukrajinskí občania, ktorým bola udelená dočasná ochrana/azyl, doplnková ochrana alebo azyl, však môžu na Slovensku pracovať bez pracovného povolenia. Takéto osoby môžu byť zamestnané v pracovnom pomere (teda na základe pracovnej zmluvy), alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Učiteľské, lekárske alebo iné regulované povolania sú klasifikované na Slovensku. Formálne uznávanie úradných a odborných kvalifikácií je proces, ktorý realizuje Centrum na uznávanie osvedčení (CRD) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento proces je zvyčajne veľmi prísny a časovo náročný, ale bolo oznámené zmiernenie pravidiel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *