Slovensko sa stáva pridruženým členským štátom Európskej vesmírnej agentúry

agentúra

13. 10. 2022
71 názory
2 Páči sa mi

Po jednomyseľnom schválení Radou ESA 17. marca bola 14. júna v ESA ESTEC v holandskom Noordwijku podpísaná Dohoda o partnerstve medzi ESA a Slovenskou republikou.

Delegácie z 22 členských štátov boli svedkami slávnostného podpisu s generálnym riaditeľom ESA Josefom Asbacherom a bývalým štátnym ministrom zodpovedným za vesmírne záležitosti na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, pánom Uduvetom Paulisom.

V ten istý deň mal pán Paulis príležitosť stretnúť sa aj so senátorom Billom Nelsonom a pani Pamelou Milroyovou, ktorí predniesli spoločný prejav Rade v mene NASA.

Asociované členstvo Slovenska vstúpilo do platnosti 13. októbra na počiatočné obdobie siedmich rokov po výmene oznámení o ukončení interných postupov na nadobudnutie platnosti Asociačnej dohody. Parlament schválil túto dohodu a ratifikačnú listinu podpísala prezidentka SR Zuzana Šaputová 12. októbra, čo naznačuje pevný politický záväzok voči vesmírnym aktivitám, odkedy bola uzavretá prvá bilaterálna dohoda o vesmírnej spolupráci na mierové účely. , ktorý sa datuje do roku 2010.

Certifikácia pridruženého členstva Slovenska

Asociačná dohoda nahrádza Európsku dohodu o spolupracujúcich štátoch (ECS), ktorá nadobudla platnosť účasťou Slovenska na Charte schém európskych spolupracujúcich štátov 4. februára 2016, schéme zavedenej v Európskej vesmírnej agentúre v roku 2001. Dohoda ECS bola následne predĺžené do 3. augusta 2022. Počas tohto obdobia bolo na realizáciu vybraných 67 projektov s priemernou hodnotou zákazky 150 000 eur, a to prostredníctvom siedmich výziev na predkladanie projektov a s plánovaným rozpočtom 14,5 milióna eur. Mnohé aktivity stále prebiehajú.

Generálny riaditeľ zdôraznil svoje odhodlanie vytvoriť priestor pre všetkých a podporiť vyvážený rast ekosystému a zablahoželal novému ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Jánovi Horicovi a srdečne privítal Slovensko ako pridruženého člena.

„Skúsenosti a znalosti získané neustálym vývojom vesmírnych programov, konkurencieschopná priemyselná kapacita, ktorá sa časom vybudovala, ako aj špecializovaný prístup nových účastníkov k inováciám, sú kľúčom k úspešnému zvyšovaniu vesmírnych ambícií Európy,“ povedal riaditeľ. generál.

„Chcel by som pochváliť všetkých zainteresovaných, vládu, Slovenský vesmírny úrad a delegáciu pri Európskej vesmírnej agentúre na čele s pani Janou Rovchanovou a pánom Michalom Brechtom, ktorý vedie Industry Branch, za úsilie v pokiaľ ide o správu, financovanie, priemyselnú politiku a medzinárodný dosah v spolupráci s agentúrou.

Odborný seminár pre slovenského pridruženého člena

V Paríži sa 21. septembra konalo „Expertné sympózium“ pri príležitosti 73. medzinárodného astronautického kongresu. Pán Michal predstavil Brichtu medzinárodným partnerom, slovenským MSP a startupom, ako sú 3IPK, Astros Solutions, Spacemanic, Touch4IT, ABmerit a Needronix. Nasledovala recepcia, ktorú usporiadal Jeho Excelencia pán Igor Slobodník, veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku, na oslavu spojenia s Európskou vesmírnou agentúrou.

READ  Medzi mestom a Svätou stolicou

Úroveň poskytovanej podpory je nastavená na zvyšovanie s cieľom zabezpečiť úspešnú integráciu Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry, ďalší rozvoj trvalo udržateľných vesmírnych kapacít a jej účasť v európskom dodávateľskom reťazci. Výmena odborníkov a informácií pomôže dosiahnuť tieto ciele. S ohľadom na geografickú distribúciu zákaziek sa ESA bude snažiť poskytnúť Slovensku spravodlivú priemyselnú návratnosť. Stanovuje sa aj preferované používanie európskych vesmírnych dopravných systémov a zariadení, produktov a služieb, ktoré patria, vyvinuté alebo prevádzkované pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry alebo jej členských štátov.

Ako člen Európskej únie od 1. mája 2004 je Slovensko už viazané definovaním komplexnej európskej vesmírnej politiky a podieľa sa na programoch Európskej únie Galileo a Copernicus. Slovensko má teraz právo využívať väčšinu základných činností ESA vykonávaných v rámci všeobecného rozpočtu, poskytovaním vedeckých experimentov alebo monitorovacích zariadení pre povinný program.

Slovensko má dlhú tradíciu astronómie a výskumu vesmíru. Mesačný kráter je pomenovaný po Maximiliánovi Rudolfovi Hillovi (1720-92), zatiaľ čo Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) získal Cenu Julesa Janssena od Francúzskej astronomickej spoločnosti v roku 1907. Významnú úlohu pri mapovaní hviezd zohralo observatórium Lomnicki Utit , ktorá viedla k objavu planéty „Slovensko 1807“ v roku 1971. Odvtedy výskumníci a inžinieri prispeli k významným medzinárodným misiám ako Rosetta, BepiColombo a Jupiter ice explorer Juice.

Zástupcovia Slovenska majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady ESA a jej pridružených orgánov a hlasovať o otázkach týkajúcich sa aktivít a programov, na ktorých sa Slovensko ako účastnícka krajina v prípade voliteľných programov zúčastňuje. Na tento účel sa v Bratislave 23. augusta uskutočnilo školenie. Na najbližšom zasadnutí rady na ministerskej úrovni, ktoré sa bude konať 22. až 23. novembra v Paríži, má vláda v úmysle zapojiť sa do programov technológií, pozorovania Zeme a vesmírnej bezpečnosti.

Terrae Novae by sa mohla zvážiť v neskoršej fáze, keď sa objavili potenciálne príspevky so zameraním na biotechnológiu, systémy na podporu života, výrobu aditív a robotický prieskum. Aj tu Slovensko zúročuje svoje ľudské dedičstvo vesmírnych letov. Vladimir Remyk bol prvým nesovietskym, neamerickým človekom, ktorý cestoval do vesmíru v roku 1978. Vypustený v rámci programu Interkozmos ako CZ, letel na palube Sojuzu 28 na vesmírnu stanicu Saljut 6. Ivan Bella sa v roku 1999 stal prvým Slovákom, ktorý letel do vesmíru v rámci spoločnej misie „Štefánik“ na vesmírnej stanici Mir.

READ  Slovensko ignoruje zahraničnopolitické dimenzie Vyšehradskej štvorky - EURACTIV.com

Slovenskí delegáti a astronauti sa stretávajú v IAC

Účasť na „ScaleUp“, rámci Európskej vesmírnej agentúry vytvorenom na podporu inovácií a komercializácie, podporí rozvoj hospodárskych subjektov na nových a vznikajúcich vesmírnych trhoch. Okrem toho sa „Aktivity študentských večierkov“ budú vykonávať ako motivačný program. Kľúčom k rozvoju miestnej priemyselnej základne bude aj partnerstvo s európskymi spoločnosťami zúčastňujúcimi sa v konzorciách v rámci Horizontu Európa na úrovni EÚ.

Podľa Indexu kozmického priemyslu („Space Industry of Slovakia“) sa do kozmického hospodárstva k dnešnému dňu aktívne zapojilo viac ako 40 spoločností. Väčšina príjmov pochádza zo softvérových aplikácií, ktoré využívajú údaje Galileo alebo Copernicus. Činnosti proti prúdu pokrývajú najmä komponenty kozmických lodí a pozemných teleskopov, ako aj nanosatelity.

Prvý slovenský satelit (skCUBE), vypustený 23. júna 2017 z vesmírneho strediska Satish Dhawan v Sriharikote v Indii, vyvinuli a vyrobili Žilinská univerzita, Technická univerzita v Bratislave a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity.

Užitočné zaťaženie CubeSat vybrané na nasadenie počas prvého letu Ariane 6 zahŕňa GRBbetadetektor gama zábleskov, ktorý obsahuje pokročilý výškomer a satelitný komunikačný systém.

Vyrazilo 22. marca 2021 na palube lode Sojuz z Baïkonuru, GRB.alfa Bola vybudovaná spoluprácou vedenou Konkoli Observatóriom výskumnej siete Eötvös Loránd spolu s univerzitami v Hirošime a Nagoji (Japonsko), Spacemanic sro a Needronix sro zo Slovenska, Univerzitou Eötvös (Maďarsko) a Masarykovou univerzitou (Česká republika). launch Zmluva a licencia poskytuje Wireless Technická univerzita v Košiciach.

Obidve misie CubeSat s veľkosťou 1U demonštrujú technológiu detektorov a elektroniky budúcnosti Konštelácia nanosatelitov CAMELOT (Cubesats Applied for Measuring and Localising Transients) poskytujúca pokrytie celej oblohy s vysokou citlivosťou a presnosťou lokalizácie po prechodných detekciách gama žiarenia.

Bratislava Slovensko

Do leteckého a kozmického sektora môže vstúpiť viac ako 50 ďalších spoločností, ktoré stavajú na svojich solídnych odborných znalostiach v oblasti elektroniky, vysoko presných strojov, Industry 4.0 a IKT. Desiatky z nich boli v poslednom čase prilákané prostredníctvom poradenstva pri vstupe do sektora a činností spájania. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu spustila pod záštitou ministerstva hospodárstva vesmírny inkubátor spájajúci tri regionálne centrá (Bratislavu, Jilinu a Košice). Medzi požadovanými subjektmi sú GOSPACE Tech, M2M Solutions, 3IPK, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a Ústav experimentálnej fyziky SAV. Ako nový pridružený člen bude Slovensko profitovať aj zo siete centier podnikateľských inkubátorov ESA.

Súbežne sa rozvíjajú osvetové kampane a vzdelávacie aktivity, ako aj univerzitné kurzy, aby sa vytvorila primerane vzdelaná pracovná sila. Budovanie synergií medzi akademickou obcou a priemyslom a partnerstvo na regionálnej a medzinárodnej úrovni Vyšehradská štvorkaSkupina aj mimo nej patrí medzi hlavné slovenské ciele. Slovensko sa neskôr pripojilo k Eutelsat IGO, Eumetsat, Medzivládnej skupine pre pozorovanie Zeme a Eurisy ako člen Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru od roku 1958 ako súčasť Československa. Slovenská akadémia vied zohráva aktívnu úlohu vo Výbore pre výskum vesmíru aj v Medzinárodnej astronautickej federácii. Na Medzinárodnej akadémii astronautiky sa zúčastňujú aj vážení vedci a odborníci z praxe.

READ  Hunzik a Mezaroš sa stretli ako spoluhráči v Slovenskej lige

Európska vesmírna agentúra teraz nadviazala formálne vzťahy so všetkými členmi Európskej únie a nie s členskými štátmi Európskej vesmírnej agentúry. Prostredníctvom „Rozhodnutia o opatreniach priemyselnej politiky pre úspešnú integráciu európskych krajín do rámca ESA“, ktoré Rada prijala 13. decembra 2018, sa vytvoril kooperatívny prístup navrhnutý pre európske krajiny s cieľom ich možného pristúpenia k dohovoru. vylepšený. zavedené.

Pridružené členstvo je osobitný štatút udelený podľa článku 14.1 a 14.3 ESA. Pôvodným zámerom bolo upozorniť nečlenský štát na programy a aktivity ESA v ranom štádiu s cieľom viesť k postupnému posilňovaniu bilaterálnych vzťahov. Prvé dohody o pridružení boli podpísané s Rakúskom a Nórskom v roku 1979 a 1981 na obdobie piatich rokov a následne predĺžené v rokoch 1984 a 1985 až do ukončenia pristúpenia oboch krajín k postupom ESA v roku 1987.

Mierne zlepšenie v pridružení viedlo k hladkej a úspešnej integrácii Fínska do Európskej vesmírnej agentúry v roku 1995. Odvtedy boli uzatvorené ďalšie tri partnerské dohody so Slovinskom v roku 2016 („posilnené“ pridruženie zavedené v roku 2020), Lotyšskom v roku 2020 a Litva V roku 2021. Nové dohody o ECS s Bulharskom a Cyprom nadobudli platnosť v roku 2022. Všeobecné dohody o spolupráci boli uzavreté s Maltou v roku 2012 a Chorvátskom v roku 2018.

Členské štáty ESA, náš generálny riaditeľ a naši zamestnanci sa veľmi tešia na konkrétnu implementáciu Asociačnej dohody prostredníctvom neustáleho rozširovania Slovenska o účasť na programoch, aktivitách, oficiálnych stretnutiach a vzdelávacích projektoch ESA.

Pre viac informácií

Pani Natalie Tengoodová
Katedra zahraničných a európskych vzťahov
Sídlo Európskej vesmírnej agentúry, Paríž
E-mail: Nathalie.tinjod @esa.int

Pán Stephen (Phil) Airy
Oddelenie priemyselnej politiky a auditu
ESA ESTEC, Noordwijk
E-mail: [email protected]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.