Slovensko sa kvôli zlej kvalite ovzdušia obrátilo na súd Európskej únie

Európska komisia podáva zo Slovenska sťažnosť na Európsky súdny dvor z dôvodu zlej kvality ovzdušia z dôvodu vysokej úrovne tuhých častíc (PM10).

Denné limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 sú právne záväzné od roku 2005, ale údaje poskytnuté zo Slovenska potvrdzujú „systematické prepísania“ v oblasti kvality ovzdušia Banskobystrického kraja v období rokov 2005 až 2019 (okrem roku 2016) a v košickej aglomerácii v rokoch 2005 až 2019 (okrem rokov 2015 a 2016)).

PM10 sa vzťahuje na častice s priemerom menším ako 10 μm a vyskytujú sa hlavne v emisiách z priemyslu, cestnej dopravy a vykurovania domácností, ale aj z emisií z poľnohospodárstva.

Tento typ znečistenia spôsobuje vážne choroby, ako je astma, kardiovaskulárne problémy a rakovina pľúc, a ovplyvňuje rast rastlín a procesy v ekosystéme.

Ak dôjde k prekročeniu limitných hodnôt stanovených v právnych predpisoch o kvalite okolitého ovzdušia v Európskej únii, mali by členské štáty prijať plány na zabezpečenie prijatia vhodných opatrení na prehĺbenie trvania prekročenia „v čo najkratšom možnom čase“.

Podľa komisie sa opatrenia zavedené Slovenskom v oblasti kvality ovzdušia ukázali ako nedostatočné a účinné na zníženie znečistenia v dohodnutých medziach a neprispievajú k udržaniu čo najkratšej možnej doby prekročenia, ako to vyžaduje právo Európskej únie.

Znečistenie ovzdušia zostáva v Európskej únii problémom v oblasti životného prostredia číslo jedna. Európska agentúra pre životné prostredie odhaduje, že v Európskej únii možno znečisteniu ovzdušia každý rok pripísať približne 400 000 predčasných úmrtí.

Ak sa vám tento príbeh páčil, môžete sa prihlásiť na odber nášho týždenného e-mailu Živé energetické správy A ak sa chcete dozvedieť viac o ceste k hre Net Zero do roku 2050, môžete sa tiež prihlásiť do našej ponuky Čistá nula v budúcnosti správy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *