Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila tento mesiac novú fázu zľavovej schémy pre inštalácie solárnych ohrievačov vody, fotovoltických systémov do veľkosti 10 kW, tepelných čerpadiel, systémov na biomasu a solárnych termických kolektorov.

Uviedla, že prvá výzva programu na tento rok bude vyhlásená v júli s celkovým rozpočtom 140 miliónov eur na rok 2023.

„Začíname úplne nový program s novými podmienkami, novým zoznamom zariadení a zoznamom schválených dodávateľov,“ uviedla SIEA vo vyhlásení.

V rámci programu Zelená domácnostiam majú projektanti nárok na jednorazové platby pokrývajúce až 50 % nákladov na nákup a inštaláciu systémov obnoviteľnej energie alebo tepelných čerpadiel. Zľavy môžu byť maximálne 3 400 eur na tepelné čerpadlá, 1 500 eur na fotovoltické panely a systémy na biomasu a 1 750 eur na slnečné kolektory.

Od svojho spustenia v roku 2015 poskytla SEIA zľavy vo výške približne 111 miliónov EUR viac ako 53 000 zariadeniam. Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu uviedla, že Slovensko malo ku koncu roka 2022 inštalovanú kapacitu fotovoltaických elektrární približne 537 megawattov, čo sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenilo.

Tento obsah je chránený autorským právom a nesmie byť opätovne použitý. Ak by ste s nami chceli spolupracovať a chceli by ste znova použiť časť nášho obsahu, kontaktujte nás: [email protected].