Slovensko od januára 2023 uplatňuje zjednodušené postupy na pobyt pre cudzincov

Vláda SR schválila návrh zameraný na zníženie a zjednodušenie pobytových procedúr, ktoré musia cudzinci na Slovensku absolvovať.

Návrh na zjednodušenie pravidiel pre cudzincov pripravilo Ministerstvo vnútra SR a schválilo ho 24. augusta 2022 a očakáva sa, že nadobudne účinnosť 1. januára 2023, uvádza SchengenVisaInfo.com.

„Zámerom je zjednodušiť postupy a presnejšie definovať niektoré procesné postupy pre cudzincov a políciu, najmä v oblasti návratu cudzincov z tretích krajín zo Slovenska, k čomu sme povinní obyvateľov Schengenu,“ dodal. Povedal to vo svojom komentári k schválenému návrhu minister vnútra Roman Mikulík.

Úrady tiež podľa ministerstva ustanovili, že všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorí požiadajú o prechodný pobyt, budú môcť zostať na území Slovenska až do rozhodnutia.

Úrady zmenili aj postupy pre zahraničných podnikateľov na Slovensku.

„Zaviedla sa možnosť, že Policajný zbor môže odmietnuť novú účelovú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania v prípade, že cudzinci z tretích krajín úmyselne obchádzajú zákonnú povinnosť preukázať zisk z podnikania po zdanení,“ Štátne ministerstvo.

Pri obnovení povolenia na prechodný pobyt na komerčné účely budú mať štátni príslušníci trinástich krajín trinásť dní na to, aby požiadali o obnovenie pobytu na zaplatenie pohľadávok.

V tejto súvislosti úrady zaviedli ročnú lehotu, počas ktorej štátni príslušníci tretích krajín nemôžu požiadať o zmenu účelu prechodného pobytu.

„Sú prípady, keď cudzinci-zamestnanci žiadajú o povolenie na pobyt za účelom podnikania, no v skutočnosti stále vykonávajú podriadenú prácu a zaťažujú tak cudzineckú políciu ďalšími žiadosťami o udelenie pobytu,“ vysvetlil Mikulec.

Zavedú sa nové pravidlá pre zamestnávateľov a študentov v tretích krajinách. Ministerstvo upozornilo, že zamestnávatelia z tretích krajín musia do troch dní informovať políciu, ak sa im nepodarí získať prácu, aj keď získajú vstupné víza.

Okrem toho sa zdôraznilo, že vodiči prepravujúci tovar a cestujúci už nebudú musieť preukazovať, že majú zabezpečené ubytovanie na Slovensku.

READ  Prezident prijal 14 nových veľvyslancov v Juhoafrickej republike

Študentom budú v súlade s novými pravidlami úrady akceptovať doklady potvrdzujúce účel štúdia aj v prípade, že ide o doklad starší ako 90 dní.

V oblasti uznávania cestovných dokladov pre iné krajiny došlo aj k niekoľkým ďalším zmenám, ktoré majú byť odhalené do konca tohto roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.