Slovensko má výborné veterné podmienky, ale musí odstrániť bariéry pre veternú energiu

Slovensko má výborné veterné podmienky, ale musí odstrániť bariéry pre veternú energiu

WindEurope sa zúčastnil na každoročnom podujatí Slovenskej asociácie priemyslu fotovoltiky a OZE (SAPI). Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. SAPI prezentovala svoju štúdiu o potenciáli veternej energie v krajine a diskusná relácia bola venovaná tomu, ako môže vláda podporiť výstavbu veternej energie.

Slovensko má v súčasnosti iba 3 MW veternej energie, čím sa zaradilo medzi posledné tri krajiny EÚ so Slovinskom a Maltou. Len 0,01 % spotreby elektriny na Slovensku v súčasnosti pochádza z vetra. Od roku 2003 neinštalovali žiadne nové turbíny. Slovensku unikajú výhody energetickej bezpečnosti veternej energie a to, ako to vedie k znižovaniu cien elektriny.

Slovenská vláda vo svojich Národných energetických a klimatických plánoch plánovala do roku 2030 vybudovať 500 MW veternej kapacity. Vzhľadom na dobré veterné podmienky by mohla postaviť viac. No dnes je na Slovensku ťažké stavať nové veterné parky. Vláda veci nezľahčuje. Väčšina developerov považuje investičnú klímu pre veterné elektrárne za nepriaznivú. Získavanie povolení zostáva ťažkopádne a časovo náročné. Slovenská smernica o kritériách a limitoch pre zriaďovanie veterných elektrární neobsahuje transparentné kritériá hodnotenia projektov.

Jasnejšie pravidlá a usmernenia by povzbudili investorov. Vláda tiež musí podporiť rozširovanie siete – a znížiť neúmerne vysoké poplatky, ktoré musia vývojári platiť za pripojenie svojich veterných elektrární.

Hoci bariéry zostávajú, Slovensku chýbajú širšie spoločenské prínosy, ktoré veterná energia poskytuje. Ekonomika by mohla výrazne profitovať z väčšieho počtu veterných elektrární. Každá nová pobrežná turbína vytvára hospodársku činnosť vo výške 8 miliónov eur. Veľká časť týchto peňazí zostáva na miestnej úrovni a v tomto procese sa vytvárajú aj miestne pracovné miesta. Viac veterných elektrární tiež pomôže znížiť ceny elektriny. Bude pracovať na zvýšení energetickej bezpečnosti krajiny tým, že nahradí dovoz energie od nespoľahlivých partnerov zelenou elektrinou vyrobenou v jej hraniciach. Veterná energia poskytuje príležitosť, ktorú by si Slovensko najmä v týchto časoch nemalo nechať ujsť.

READ  Fest Anča predstavuje tohtoročný program – prehľad zo dňa na deň

„Slovensko nevyužíva svoj potenciál veternej energie,“ povedal Pierre Tardieu, hlavný riaditeľ pre politiku WindEurope, „vybudovanie ďalších veterných fariem pomôže Slovensku dosiahnuť jeho klimatické ciele a sú tu aj jasné ekonomické výhody. Vietor by podporil miestnu ekonomiku.“ Vytvára pracovné miesta, znižuje dovoz energie a zvyšuje energetickú bezpečnosť Slovenska. Ale developeri majú problémy s výstavbou nových projektov. Vláda si musí viac ujasniť, ako získať povolenia a čo je potrebné na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Bez zlepšení bude Slovensko pokračovať zaostávať za O svojich susedoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *