Slovensko: Implementácia verejných správ podľa jednotlivých krajín

Novela zákona o účtovníctve aplikuje Smernicu EÚ 2021/2201, ktorá vyžaduje, aby oprávnené nadnárodné spoločnosti podnikajúce v EÚ zverejňovali určité informácie podľa jednotlivých krajín (CbC) – táto novela sa vzťahuje na účtovné obdobia začínajúce 22. júna 2024 resp. neskôr.

Požiadavky na prípravu a zverejnenie správ pre jednotlivé krajiny sa vo všeobecnosti vzťahujú na tieto typy subjektov:

  • Konečná hlavná účtovná jednotka s konsolidovanými výnosmi presahujúcimi 750 miliónov EUR za každý z posledných dvoch po sebe nasledujúcich fiškálnych rokov
  • Samostatná účtovná jednotka s tržbami alebo čistými tržbami presahujúcimi 750 miliónov eur za každý z posledných dvoch po sebe nasledujúcich účtovných rokov
  • Veľké spoločnosti kontrolované definitívnou materskou účtovnou jednotkou, ktorá spĺňa kritériá veľkosti
  • Pobočky zahraničných subjektov, ktoré spĺňajú veľkostné štandardy

Otvorenou otázkou zostáva obsah správy CbC, keďže táto časť smernice EÚ nebola implementovaná. Informácie o požadovanom obsahu a podmienkach určí Ministerstvo financií SR rozhodnutím.

Novela tiež zavádza povinnosť objasniť v audítorskom výkaze, či je účtovná jednotka povinná vypracovať a zverejniť správu podľa jednotlivých krajín – a vzťahuje sa na audítorské správy vypracované za účtovné obdobia začínajúce 22. júna 2025 alebo neskôr.

Čítať Správa z decembra 2022 Vypracovala členská firma KPMG na Slovensku

READ  Taiwan a Slovensko vedú rozhovory s ostrovnými firmami o väzbách na Európu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *