Slovenská republika, župa Busia Partnerstvo pri zriaďovaní IKT centier

Slovenská republika sa spojila s Vládou župy Busia pri vytváraní IKT centier v rámci župy v rámci úsilia o zlepšenie digitálneho priestoru pre mládež a zvýšenie úrovne elektronickej gramotnosti vo vzdelávaní, zdravotníctve, poľnohospodárstve a environmentálnom manažmente.

Veľvyslankyňa Slovenska v Keni Katharina Zova Liligdunová v prejave pred novinármi uviedla, že identifikovala oblasti spolupráce s vládou okresu Busia zamerané na poskytovanie digitálnych učebných materiálov pre predškolské vzdelávanie a základné školy.

„Máme záujem aj o programy digitalizácie na základných školách a naším hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa riešili výzvy, ktoré medzi žiakmi predstavuje strach z technológií,“ povedala.

Vysoký administratívny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ababo Namwamba uviedol, že Slovensko už začalo s digitalizáciou siedmich základných škôl v Bunyale a vyzval, aby sa program presunul do iných okresov.

Namwamba poznamenal, že po programe digitalizácie školy bude nasledovať inštalácia digitálneho centra v meste Busia a ďalších vzdelávacích centier, čím sa z okresu stane centrum vedomostí.

A ako krajina by sme sa mali snažiť neprodukovať negramotných absolventov v oblasti IKT. „Svet je závislý od globálnej ekonomiky prepojenej s internetom, aby sa stal malou dedinou,“ povedal Namwamba.

Zástupca guvernéra mesta Busia Moses Molomi poďakoval Slovenskej republike za jej dlhoročné priateľské vzťahy s vládou župy v rôznych oblastiach, akými sú poľnohospodárstvo, IKT a školstvo.

Keňa uprednostňuje využívanie IKT vo vyučovaní a vzdelávaní na základnej aj vyššej úrovni vzdelávania, a to aj prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými agentúrami a organizáciami.

V reakcii na technologické zmeny bola prepracovaná Národná politika IKT z roku 2006, čo viedlo k vypracovaniu Národnej politiky IKT na rok 2019, ktorej cieľom je dosiahnuť spoločnosť založenú na vedomostiach a zabezpečiť dostupnosť prístupných, efektívnych, spoľahlivých a cenovo dostupných služieb IKT.

Program digitálnej gramotnosti sa začal v roku 2016 s cieľom distribuovať digitálne zariadenia žiakom základných škôl a školiť učiteľov na poskytovanie digitálneho vzdelávacieho obsahu. Celkovo bolo v rámci programu vyškolených takmer 81 000 učiteľov.

READ  Mega Millions draw time: A million dollar ticket was purchased at Roscoe Village 711 in West Belmont, Chicago

Ministerstvo školstva, vedy a techniky a Výbor pre učiteľov (TSC) sa tiež zamerali na učiteľov v oblasti IKT školenia s cieľom poskytnúť základné a rozšírené IKT kompetencie.

Zástupca komisára okresu Busia Kipshumba Roto ocenil partnerstvo medzi oboma krajinami a poznamenal, že to pomôže znížiť úroveň neistoty v krajine, a tým podporiť hospodársky rozvoj.

„Zavedenie vysokorýchlostného internetu, počítačov, tabletov a iných digitálnych zariadení v školách a mestských centrách otvorí viac príležitostí pre našu mládež, a tak bude bojovať proti trestnej činnosti v rámci okresu,“ povedal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *