Rozhovor s Petrom Badátom, novým riaditeľom Audiovizuálneho fondu SR

Bratislava: FNE sa rozprávalo so slovenským producentom Petrom Badákom, novým riaditeľom Slovenský audiovizuálny fondo prvých krokoch, ktoré mieni urobiť, a prioritách na najbližších päť rokov vo funkcii.

Peter Badáč, Zdroj: FBPeter Baday, ktorý bol zvolený 18. januára 2023, vyštudoval produkciu FAMU v Prahe a získal titul Ph.D Performance Academy umenia v Bratislave. Je členom Slovenská filmová a televízna akadémiaa Európskou filmovou akadémiou Asociácia nezávislých producentov.

FNE: Čo bolo hlavnou motiváciou pre rozhodnutie kandidovať na post riaditeľa Audiovizuálneho fondu?

Peter Badai: Cítil som, že so svojimi 15-ročnými skúsenosťami filmového producenta dobre poznám audiovizuálne prostredie a možno je čas mu to oplatiť. Rád by som využil svoje znalosti a zahraničné kontakty, inšpiroval sa „dobrými praktikami“ a možno zaviedol nejaké zmeny aj u nás na Slovensku, aby tvorcovia mali možnosť venovať svoj čas primárne filmom a neboli zavalení byrokraciou a papierovačkami. . Mojou víziou je nastaviť pravidlá tak, aby boli prospešné pre všetkých tých ľudí v audiovizuálnom priemysle a nekomplikovali im život viac, ako je potrebné.

FNE: Ako z pozície producenta/filmára hodnotíte výkonnosť filmového sektora a kde vidíte priestor na zmenu?

Peter Badai: Samozrejme, drvivá väčšina nových projektov vznikla najmä vďaka podpore Audiovizuálneho fondu. V tomto smere však vidím veľký priestor na zlepšenie výkonnosti podniku. V digitalizácii agendy (podpisovanie zmlúv, podávanie žiadostí, digitalizácia archívnych výstupov) vidím veľké rezervy a verím, že veľa sa dá urobiť aj v roku 2023. S tým samozrejme súvisí aj udržateľnosť, ktorú chceme stimulovať prostredníctvom našich žiadateľov, napríklad vytvorením environmentálnej kalkulačky a špeciálnej podpory pre tvorcov, ktorí uplatňujú princípy udržateľnej fotografie.

Veľké výzvy vidím aj vo vytváraní dotačného systému, keďže už roky máme delenie na hrané, dokumentárne a animované filmy v štruktúre, podľa ktorej sa prideľuje aj výška dotácie. Tvorcovia dokumentov či animátori sa preto často sťažujú na nedostatočné vyčlenené sumy. Otázkou teda je, či meniť tieto prídely podľa dĺžky a rozdeliť tak podprogramy na hrané filmy, krátke filmy, menšinové koprodukcie a televízne projekty.

READ  (19. paralelné stretnutie) Politické fórum na vysokej úrovni 2023

FNE: Aké boli prvé kroky/zmeny, ktoré ste sa rozhodli urobiť?

Peter Badai: Určite je digitalizácia agendy jednou z veľkých priorít na rok 2023, čo pocítia aj žiadatelia, pretože im to odbúra byrokratickú záťaž a na uchádzanie sa o podporu im bude stačiť počítač a internet, nech už sú kdekoľvek. vo svete.

Druhým krokom by bolo zamerať sa na podpornú činnosť. Teraz posúdime stav odborných komisií a celého systému hodnotenia. Rád by som rozprúdil diskusiu v rámci odborného publika a na základe ich spätnej väzby pripravil nielen samotnú štruktúru, ale aj našiel riešenia na zlepšenie a zjednodušenie jednotlivých procesov.

FNE: Aké sú vaše hlavné priority na nasledujúcich päť rokov vo funkcii?

Peter Badai: Myslím si, že prvý rok je zároveň aj pozorovacím, aby som sa mohol dozvedieť o procesoch a zároveň pracovať na ich zefektívnení, ako som už spomínal. V najbližšom období očakávame aj posun vpred, pretože tieto miesta nám v rámci rozširovania agendy nestačia.

V súvislosti s propagáciou slovenského filmu v zahraničí, ktorú realizuje Audiovizuálny fond Slovenská filmová komisia a tiež Oddelenie propagácie slovenského filmu Slovenského filmového ústavu (SFI), otázkou napríklad je, či tieto dve oddelenia nemôžu spolupracovať v rámci jedného podniku. Myslím si, že ide o dlhodobý proces, takže môžeme analyzovať, či by toto spojenie malo zmysel so SFI.

V rovnakom čase, Ministerstvo kultúry Ide o jednotnú databázu v rámci digitalizácie, ktorej súčasťou bude aj naša organizácia. Túto databázu by sme chceli využiť na to, aby producenti hlásili svoje projekty na jedno miesto a ostatné organizácie si odtiaľ brali, čo potrebujú, aby sa producenti nemuseli hlásiť trom alebo štyrom organizáciám.

– Čo si myslíte o súčasnej situácii slovenského filmu?

Peter Badai: Vďaka fungovaniu fondu máme systematickú podporu slovenských filmov a v posledných rokoch 2017, 2018 a 2019 (pred pandémiou) začali slovenskí diváci viac dôverovať domácej produkcii a sledovať slovenské filmy. Ľutujem, že COVID-19 a súčasná ekonomická kríza nás posunuli o 10 rokov späť a bude nejaký čas trvať, kým sa obnoví dôvera divákov a zvýši sa návštevnosť slovenských filmov. Pokles kinodistribúcie je výrazný, a tak je aj pre nás výzvou rozhodnúť sa, ako tieto podmienky upraviť a koľko peňazí do kinodistribúcie investovať, alebo napríklad viac podporovať videodistribúciu.

READ  Ukrajina: EÚ sa snaží dosiahnuť jednotu v súvislosti s ruským ropným embargom | novinky | DW

Myslím si, že problém nie je v počte či kvalite slovenských filmov, ale v tom, že ich nedokážeme divákovi sprostredkovať a ten nevie, že existujú. Je to výzva aj pre audiovizuálny fond, takže v prvom kole musíme urobiť analýzy diváckych zvyklostí a v druhom kole vymyslíme a aplikujeme efektívne stratégie, ako priblížiť slovenský film divákom a tiež sa o ňom začneme viac rozprávať. . Kino a audiovizuálna výchova na školách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *