Ringier získava akcie Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku, v Estónsku, Lotyšsku a Litve – Axel Springer SE

Axel Springer sa zameria na kľúčové strategické kľúčové trhy / Spoločný podnik medzi Ringier a Axel Springer v Poľsku zostane životaschopný a bude naďalej zaznamenávať rast

Zürich a Berlín, 28.7.2021

Ringier AG rozširuje svoje aktivity vo východnej Európe a posilňuje svoje medzinárodné portfólio trhov a digitálnych médií: za týmto účelom Ringier získal všetky akcie Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v pobaltských krajinách Estónsko, Lotyšsko a Taliansko. Litva. Na Slovensku zostane zakladateľ spoločnosti menšinovým akcionárom. V ostatných krajinách bude skupina Ringier vlastniť 100 % akcií. V rámci svojej stratégie rastu sa Axel Springer zameria na digitálne podnikanie na hlavných strategických trhoch. Ťažisko investícií spoločnosti v sektore spravodajských médií je v Nemecku, Spojených štátoch amerických a Poľsku. Úspešný spoločný podnik Ringer a Axel Springer v Poľsku preto zostane nezmenený

Od založenia spoločnosti Ringier Axel Springer Media AG v júli 2010 sa zo spoločného podniku medzi Ringier AG a Axel Springer SE stala jedna z najväčších a najmodernejších mediálnych spoločností v strednej a východnej Európe s približne 3 100 zamestnancami. Komplexné portfólio zahŕňa viac ako 200 digitálnych a tlačových produktov. V prvej polovici roku 2021 tvorili digitálne aktivity približne 85 percent upravenej EBITDA.

Ringier pokračuje vo svojej transformácii na medzinárodnú a diverzifikovanú mediálnu spoločnosť

Akvizíciou akcií Axela Springera v spoločnom podniku v Maďarsku, Srbsku, Slovensku, Estónsku, Lotyšsku a Litve pokračuje Ringier vo svojej medzinárodnej rastovej a investičnej stratégii v oblasti digitálnych trhov a mediálnych značiek. Vďaka týmto významným investíciám Ringier posilňuje svoje doterajšie aktivity v Rumunsku a Bulharsku.

Mark Walder, generálny riaditeľ Ringier AG: „Akvizícia akcií Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v Pobaltí je dôležitým míľnikom v rozvoji nášho podnikania. Táto transakcia je uznaním nášho dlhodobého záväzku byť moderným mediálnym investorom vo východnej Európe. Portfólio v týchto krajinách nám dokonale vyhovuje a posilní Ringer ekosystém.“ Okrem toho „Srbsko, Slovensko a Maďarsko slúžia ako dobrý základ pre rozšírenie našej digitálnej športovej mediálnej stratégie. Som rád, že budeme môcť rozvíjať naše médiá a digitálnych trhoch v Poľsku spolu s Axel Springer. Budeme spolupracovať na pokračovaní investícií na tomto veľkom a vzrušujúcom trhu.“

READ  Greenpeace protestuje proti rozsiahlej ťažbe pralesov v Karpatoch

Axel Springer stanovuje priority ako súčasť stratégie rastu

Axel Springer sa bude aj naďalej zameriavať na svoju dlhodobú rastovú stratégiu. Cieľom spoločnosti je stať sa globálnym lídrom v oblasti digitálnej žurnalistiky a digitálnej inzercie. Okrem významných investícií do oblastí rastu si to bude vyžadovať aj jasné zameranie sa na veľké, strategické kľúčové trhy. V sektore spravodajských médií je vysoko digitálne portfólio už nevyhnutné v Nemecku, USA a Poľsku.

Jan Beyer, vedúci spravodajstva v Axel Springer SE: „Počas posledných 11 rokov sme spolupracovali so spoločnosťou Ringier na vybudovaní spoločnosti Ringier Axel Springer Media AG na jednu z najúspešnejších spoločností v strednej a východnej Európe so silnými spravodajskými značkami a úspešnými digitálnymi inzerátmi. V rámci našej stratégie rastu budeme zamerať sa na naše strategické kľúčové oblasti a veľké trhy. Patrí sem Poľsko so 40 miliónmi obyvateľov. Pre nich budeme v spolupráci s Ringierom digitalizovať a rozširovať naše ponuky novín a inzerátov. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať našim kolegom v Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve a všetkým v Ringier za veľmi dobrú spoluprácu počas posledných rokov.

Pokračovanie spoločného projektu v Poľsku

Axel Springer a Ringer ako spoloční partneri zamerajú svoje budúce úsilie vo východnej Európe výlučne na poľský trh. Partneri tam dlhé roky prevádzkujú mediálne značky so silnými výnosmi a EBITDA. Kontinuita riadenia spoločného podniku je zabezpečená vymenovaním Marka Decana za generálneho riaditeľa.

„Keď sme v roku 2010 založili spoločný podnik s takmer výlučne tlačovým portfóliom (97 percent príjmov), mali sme víziu premeniť miestne tlačové značky na silných digitálnych hráčov na ich budúcich mediálnych trhoch. V súčasnosti generujeme približne 70 percent tržieb a 85 percent zisku z našej digitálnej ponuky. Spoločne sme nielen preniesli existujúce mediálne značky do digitálneho veku, ale vytvorili sme aj nové popredné digitálne médiá a klasifikované značky, ktoré teraz patria medzi najrelevantnejšie ponuky na ich trhoch. Chcel by som ďakujem všetkým kolegom na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Pobaltí za ich nasadenie, vášeň a ochotu ísť vždy niečo navyše. Zároveň sa teším na ďalšie rozširovanie našich aktivít na najväčšom trhu v regióne s poľský tím a partneri spoločného podniku. Mark Deccan, generálny riaditeľ Ringier Axel Springer Media AG a generálny riaditeľ spoločného podniku v Poľsku.

READ  Súhrn majstrovstiev sveta: 14. mája | články

Axel Springer začlenil svoje dcérske spoločnosti v Poľsku, Českej republike a Maďarsku do spoločného podniku Ringier Axel Springer Media AG, ktorý bol založený v júli 2010. Ringier pridal svoje podniky v Srbsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Dokončenie akvizičného procesu

Akvizícia akcií má byť dokončená v priebehu roku 2021. Dokončenie transakcie si vyžaduje súhlas príslušných miestnych protimonopolných úradov. Obe strany sa dohodli, že predajnú cenu a ocenenie častí spoločností, ktoré budú nadobudnuté, budú zachovávať v tajnosti.

O Ringerovi

Ringier AG je inovatívna, digitálna a diverzifikovaná švajčiarska mediálna spoločnosť pôsobiaca v Európe, Ázii a Afrike. Jej portfólio zahŕňa približne 110 dcérskych spoločností v oblasti tlače, digitálnych médií, vysielania, predaja vstupeniek, zábavy, elektronického obchodu a popredných online trhov pre automobilový priemysel, nehnuteľnosti a pracovné miesta. Ringier ako poskytovateľ rizikového kapitálu podporuje inovatívne digitálne startupy. Ringier, rodinný podnik založený v roku 1833 ako vydavateľstvo a tlačiareň, v posledných rokoch neustále investuje do digitalizácie a globálnej expanzie. V roku 2020 vygenerovalo 6 800 zamestnancov spoločnosti, ktorí pracujú v 18 rôznych krajinách, príjmy vo výške 953,7 milióna CHF. Dnes už 69 percent jej prevádzkových ziskov pochádza z digitálnych technológií, pričom Ringier je lídrom medzi európskymi mediálnymi spoločnosťami. Základnými hodnotami spoločnosti Ringer sú nezávislosť, sloboda prejavu a priekopnícky duch.

O Axelovi Springerovi

Axel Springer je mediálna a technologická spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 40 krajinách. Poskytovaním informácií prostredníctvom svojich rôznych mediálnych značiek (vrátane BILD, WELT, INSIDER a POLITICO Europe) a klasifikovaných portálov (StepStone Group a AVIV Group) umožňuje Axel Springer SE ľuďom slobodne sa rozhodovať o svojom živote. Dnes sa úspešne transformovala z tradičnej printovej mediálnej spoločnosti na popredné digitálne vydavateľstvo v Európe. Bol stanovený nasledujúci cieľ: Cieľom Axel Springer je stať sa globálnym lídrom na trhu s digitálnym obsahom a digitálnymi inzerátmi prostredníctvom zrýchleného rastu. Spoločnosť má sídlo v Berlíne a celosvetovo zamestnáva viac ako 16 000 ľudí.

READ  Biškek a Osh sú hostiteľmi Dní európskeho filmu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *