Rastúca úloha spoločnosti EXIM Hungary

</p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Ako štátna exportná úverová agentúra (ECA) hrá EXIM Maďarsko aktívnu úlohu pri stabilizácii svojej epidemiou zasiahnutej ekonomiky a pri ďalšom zvyšovaní exportu maďarských spoločností do zahraničia. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Od úrovne vedomostí porovnateľných s veľkými agentúrami na zabezpečenie dôvery až po správu obchodov vo viac ako 50 krajinách sveta má EXIM Maďarsko širokú škálu služieb. Zintenzívnenie jej domácich aktivít však bolo na prvom mieste programu v reakcii na hospodársky pokles spôsobený krízou Covid-19. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Spoločnosť TXF hovorila s Gergelym Jaklim, výkonným riaditeľom a predsedom EXIM Maďarsko, aby vysvetlila rastúci rozsah aktivít EDA v ére Covid, ako je funkcia propagačného bankovníctva EDA Maďarsko, ako aj jej výkon v roku 2020 – a jeho vyhliadky do roku 2021. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">TXF: V uplynulom roku čelil EXIM Maďarsko – a zvyšok sveta – veľmi odlišným výzvam ako obvykle. Ako ste zvládli také náhle protivetre?</strong></p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">Jirjeli Jackley (JG): </strong>Je nepopierateľným faktom, že naša domáca úloha vo vysoko otvorenej maďarskej ekonomike ako štátnej agentúry počas krízy exponenciálne vzrástla, pretože pandémia koronavírusu zasiahla zahraničný obchod a medzinárodné hodnotové reťazce. Našou hlavnou úlohou je financovať vyvážajúce spoločnosti a poskytovať poistenie proti nafúknutým vývozným rizikám. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">V maďarskej ekonomike – kde takmer 90% HDP pochádza z vývozu a kde hospodársky pokles predstavoval v prvej polovici roku 2020 13,6% – sme museli hrať dôležitú úlohu v krízovom manažmente. Maďarská vláda prijala opatrenia na ochranu hospodárstva s cieľom okamžitého zníženia negatívnych účinkov epidémie, napríklad Akčný plán hospodárskej ochrany, v rámci ktorého sme zahájili balík kompenzačných programov pozostávajúcich z troch pilierov: pôžičky, ochrana pôžičiek a poistenie. Zdá sa, že boli obzvlášť účinné pri dosahovaní svojho cieľa. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Súčasná situácia opäť odôvodnila výhodu, že naše bankové a poisťovacie činnosti riadime integrovaným spôsobom, a tak môžeme súčasne poskytovať financovanie maďarským zástupcom exportného reťazca, zabezpečovať ich zvýšené riziká, udržiavať ich medzinárodné vzťahy a zvýšiť svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť čo najširším súborom nástrojov v čase globálnych kríz. To všetko je v súlade s fenoménom a procesom, ktorý charakterizoval našu činnosť v posledných rokoch: Okrem tradičnej úlohy Egyptského združenia kuchárov vykonávame aj <em fr-original-style="" style="font-style: italic;">Propagačné bankovníctvo </em>Funkcia<em fr-original-style="" style="font-style: italic;">. </em></p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">TXF: Je spravodlivé povedať najväčší dopyt, ktorému ste ako ECA čelili, pretože prepuknutie sa týkalo pôžičiek na prevádzkový kapitál?</strong></p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/predpoved-a-velkost-trhu-s-lahkymi-a-lahkymi-lietadlami-2/" target="_blank" rel="dofollow" class="u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f"><!-- INLINE RELATED POSTS 1/3 //--><style> .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f:active, .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u56703280e7774f37cdbb869f7e1f625f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">READ</span>  <span class="postTitle">Predpoveď a veľkosť trhu s ľahkými a ľahkými lietadlami</span></div></a></div><p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">GG:</strong> Určite áno, minimálne v prvej fáze hospodárskej krízy, čo sa prejavilo na počtoch. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v roku 2020 naše úverové portfólio zvýšilo o 40%, najmä v dôsledku zmeny priorít počas pandémie, ktorá vyústila do zvýšenej aktivity domácich pôžičiek a spustenia balíka kompenzačných programov. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">85% nášho úverového portfólia tvoria pôžičky na prevádzkový kapitál, čo nie je prekvapujúce v počiatočnej fáze krízy, keď je najnaliehavejšou úlohou udržiavať likviditu. Dostali sme však aj výzvy na investovanie, ktoré určite naznačujú optimizmus trhu a odolnosť maďarských vývozcov. Stručne povedané, môžeme povedať, že sme za posledných 26 rokov dokázali efektívne využiť a spoľahnúť sa na svoje znalosti trhu a skúsenosti získané pri financovaní hodnotového reťazca exportu.</p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Produkt ECA od spoločnosti EXIM je druhým najpopulárnejším pôžičkovým programom s akčným plánom na ochranu ekonomiky zameraným na podporu podnikania. Celkový objem nových úverov poskytnutých v roku 2020 zodpovedá viac ako 5% z celkového objemu maďarského podnikového úverového portfólia a počet transakcií presahuje všetky naše predchádzajúce záznamy. Chcel by som dodať, že minulý rok sme prekonali svoje vlastné rekordy za sebou: naše celkové portfólio pôžičiek, aktív a naša celková súvaha dosiahli bezprecedentný rekord. Minulý rok sme tiež uzavreli najväčší obchod v našej histórii, železničný projekt v Egypte, ktorý bol nedávno obsiahle obsiahnutý vo vašom časopise. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">TXF: Zažili ste zmeny v tradičnej oblasti činností EDA, ako je poistenie vývozných úverov?</strong></p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">GG:</strong> Je nesmierne dôležité vedieť financovať pohľadávky, najmä dnes uprostred pandémie. Ako ukazujú naše čísla, naši partneri využívajú tieto dostupné príležitosti. Nie je náhodou, že tradičné úlohy EDA – teda podpora spoločností so štátnymi dotáciami – boli v čase krízy zväčšené a dôležitejšie. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Z dôvodu revidovaného nariadenia EÚ môžeme teraz ponúkať poistenie všade. Ak vezmeme do úvahy, že takmer 90% maďarského vývozu smeruje do Európskej únie, nové regulačné prostredie nám tiež otvorilo nové možnosti. Taktiež sa zvýšila bezpečnosť a úplná spolupráca, ktorú požadujú naši vývozcovia. V našom poistnom portfóliu sa objavili nové stránky: USA, Rakúsko, Česká republika, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Japonsko, Poľsko, Lotyšsko, Taliansko, Rumunsko, Španielsko, Slovensko a Slovinsko. </p> <div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/rast-cien-vyrobcov-na-slovensku-v-maji/" target="_blank" rel="dofollow" class="u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c"><!-- INLINE RELATED POSTS 2/3 //--><style> .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c:active, .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2fa058e9b559eded9bd73f545331ca4c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } </style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">READ</span>  <span class="postTitle">Rast cien výrobcov na Slovensku v máji</span></div></a></div><p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">TXF: Ako postupujete pri získavaní peňazí ako EDA, najmä keď sa snažíte rozvinúť svoju úverovú kapacitu?</strong></p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">GG:</strong> Naše portfólio financovania je rôznorodé. Napríklad prostriedky obchodnej banky a bilaterálne úvery sú k dispozícii pre komerčnú banku a vydávame tiež maďarské a medzinárodné dlhopisy. Z fondov rozvojových bánk by som rád vyzdvihol úvery Európskej investičnej banky (EIB) a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB). </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Máme vynikajúce príležitosti, pretože naše hodnotenie je v súlade s maďarským suverénnym hodnotením, a preto Fitch Ratings aj S&P sú BBB. Pokiaľ ide o emisie dlhopisov, v minulom roku sme uskutočnili tri veľmi úspešné emisie HUF, ktoré odrážajú dôveru investorov v našu banku. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">TXF: Aké vyhliadky očakávate pre EXIM Hungary 2021?</strong></p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"><strong fr-original-style="" style="font-weight: 700;">GG:</strong> Zatiaľ čo dočasný rámec zostáva v platnosti, budeme naďalej ponúkať kompenzačné produkty, napríklad naša miestna činnosť bude naďalej intenzívnejšia ako obvykle, aby sa posilnila odolnosť maďarských zástupcov v globálnych reťazcoch, ktoré čelia výzvam vyvolaným epidémiou. Toto obdobie potrvá podľa aktuálneho termínu do 30. júna, ale vzhľadom na prebiehajúce diskusie o predĺžení termínu do konca roka predpokladám, že produkty kompenzácie zostanú v centre pozornosti aj v roku 2021. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;">Tak či onak, naše aktivity na stimuláciu ekonomiky a vývozu, ako aj na stabilizáciu situácie maďarských exportných spoločností, budú mať tento rok naďalej zásadný význam. Synergia medzi funkciami EDA a funkciami propagačného bankovníctva bude v budúcnosti čoraz silnejšia a my budeme prirodzene pokračovať v rozširovaní našej medzinárodnej spolupráce s našimi partnermi EDA a Rozvojovou bankou. </p> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"> <p fr-original-style="" style="font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(96, 96, 96); text-align: left; line-height: 1.4; margin-bottom: 20px;"> </p></div> <!--CusAds0--> <div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div><div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20100%20100'%3E%3C/svg%3E" width="100" height="100" alt="" itemprop="image" data-lazy-src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-content/uploads/2020/12/sovety_04-biography.jpg"><noscript><img decoding="async" src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-content/uploads/2020/12/sovety_04-biography.jpg" width="100" height="100" alt="" itemprop="image"></noscript></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Katherine Whitehead</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>„Organizátor. Spisovateľ. Zlý kávičkár. Evanjelista všeobecného jedla. Celoživotný fanúšik piva. Podnikateľ.“</p> </div></div><div class="clearfix"></div></div></div> </div><!-- .editor-entry --> </div><!-- .page-contents-entry --> </article> </section><!-- .en-page-entry.post-page-entry.post-page-layout-1 --> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Články"> <h2 class="screen-reader-text">Navigácia v článku</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/maple-leaves-udrzuje-strazcu-jacka-campbella-niekolko-tyzdnov-so-zranenim-nohy-2/" rel="prev">Prev Post</a></div><div class="nav-next"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/steve-bannon-prerusil-tvrdenie-rudyho-giulianiho-ze-projekt-lincoln-pomahal-vytrznikom-capitolu/" rel="next">Next Post</a></div></div> </nav> <section class="en-front-widget-9 en-related-posts-block"> <div class="widgets-contents-entry"> <div class="row"> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://www.sportnewscycling.sk/slovensko-kandidat-na-reformu-ehs/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://environment.ec.europa.eu/profiles/contrib/ewcms/modules/ewcms_seo/assets/images/ec-socialmedia-fallback.png" data-srcset="https://environment.ec.europa.eu/profiles/contrib/ewcms/modules/ewcms_seo/assets/images/ec-socialmedia-fallback.png" alt="Slovensko – kandidát na reformu EHS"> <noscript> <img post-id="49845" fifu-featured="1" src="https://environment.ec.europa.eu/profiles/contrib/ewcms/modules/ewcms_seo/assets/images/ec-socialmedia-fallback.png" srcset="https://environment.ec.europa.eu/profiles/contrib/ewcms/modules/ewcms_seo/assets/images/ec-socialmedia-fallback.png" class="image-fallback" alt="Slovensko – kandidát na reformu EHS"> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/" rel="category tag">Economy</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/slovensko-kandidat-na-reformu-ehs/">Slovensko – kandidát na reformu EHS</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/slovensko-kandidat-na-reformu-ehs/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-04-11T23:50:24+02:00">11 apríla, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> <li class="author clr-special"> Posted By: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/">Katherine Whitehead</a> </li><!-- .author.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>Súkromné ​​používanie služobného vozidla predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem. Zahŕňa sa do výpočtov dane z</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/" rel="category tag">Economy</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/azerbajdzan-a-slovensko-rokuju-o-bilateralnych-vztahoch/">Azerbajdžan a Slovensko rokujú o bilaterálnych vzťahoch</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/azerbajdzan-a-slovensko-rokuju-o-bilateralnych-vztahoch/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-04-11T07:43:01+02:00">11 apríla, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> <li class="author clr-special"> Posted By: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/">Katherine Whitehead</a> </li><!-- .author.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>Azerbajdžanský minister hospodárstva Mikail Japarov uskutočnil pracovnú návštevu SR. Podľa správy minister v rámci návštevy</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://www.sportnewscycling.sk/azerbajdzan-a-slovensko-rokuju-o-buducich-spolocnych-energetickych-projektoch-foto/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://cdn.trend.az/2024/04/10/slovakiya_azerbaycan_9.jpg" data-srcset="https://cdn.trend.az/2024/04/10/slovakiya_azerbaycan_9.jpg" alt="Azerbajdžan a Slovensko rokujú o budúcich spoločných energetických projektoch (foto)"> <noscript> <img post-id="49817" fifu-featured="1" src="https://cdn.trend.az/2024/04/10/slovakiya_azerbaycan_9.jpg" srcset="https://cdn.trend.az/2024/04/10/slovakiya_azerbaycan_9.jpg" class="image-fallback" alt="Azerbajdžan a Slovensko rokujú o budúcich spoločných energetických projektoch (foto)"> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/" rel="category tag">Economy</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/azerbajdzan-a-slovensko-rokuju-o-buducich-spolocnych-energetickych-projektoch-foto/">Azerbajdžan a Slovensko rokujú o budúcich spoločných energetických projektoch (foto)</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/azerbajdzan-a-slovensko-rokuju-o-buducich-spolocnych-energetickych-projektoch-foto/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-04-10T23:42:04+02:00">10 apríla, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> <li class="author clr-special"> Posted By: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/">Katherine Whitehead</a> </li><!-- .author.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>Baku, Azerbajdžan, 10. apríla. Azerbajdžanský minister hospodárstva Mikail Japarov uskutočnil pracovnú návštevu SR, informoval Trend.</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://www.sportnewscycling.sk/viktor-orban-ziskal-mocneho-spojenca-v-robertovi-ficovi/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://emerging-europe.com/wp-content/uploads/2024/01/241cae23-1980-4ab2-90d1-f351ad0a1a59.jpg" data-srcset="https://emerging-europe.com/wp-content/uploads/2024/01/241cae23-1980-4ab2-90d1-f351ad0a1a59.jpg" alt="Viktor Orbán získal mocného spojenca v Robertovi Ficovi"> <noscript> <img post-id="49803" fifu-featured="1" src="https://emerging-europe.com/wp-content/uploads/2024/01/241cae23-1980-4ab2-90d1-f351ad0a1a59.jpg" srcset="https://emerging-europe.com/wp-content/uploads/2024/01/241cae23-1980-4ab2-90d1-f351ad0a1a59.jpg" class="image-fallback" alt="Viktor Orbán získal mocného spojenca v Robertovi Ficovi"> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/" rel="category tag">Economy</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/viktor-orban-ziskal-mocneho-spojenca-v-robertovi-ficovi/">Viktor Orbán získal mocného spojenca v Robertovi Ficovi</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/viktor-orban-ziskal-mocneho-spojenca-v-robertovi-ficovi/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-04-10T08:05:44+02:00">10 apríla, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> <li class="author clr-special"> Posted By: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/">Katherine Whitehead</a> </li><!-- .author.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>Konečné funkčné obdobie Roberta Fica na poste predsedu vlády SR bude pravdepodobne charakterizované nekompetentnosťou a</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://www.sportnewscycling.sk/nezavisla-menova-politika-je-klucova-v-boji-proti-inflacii-v-ceskej-republike/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2024/02/CEE-inflation.jpg" data-srcset="https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2024/02/CEE-inflation.jpg" alt="Nezávislá menová politika je kľúčová v boji proti inflácii v Českej republike"> <noscript> <img post-id="49779" fifu-featured="1" src="https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2024/02/CEE-inflation.jpg" srcset="https://www.omfif.org/wp-content/uploads/2024/02/CEE-inflation.jpg" class="image-fallback" alt="Nezávislá menová politika je kľúčová v boji proti inflácii v Českej republike"> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/" rel="category tag">Economy</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/nezavisla-menova-politika-je-klucova-v-boji-proti-inflacii-v-ceskej-republike/">Nezávislá menová politika je kľúčová v boji proti inflácii v Českej republike</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/nezavisla-menova-politika-je-klucova-v-boji-proti-inflacii-v-ceskej-republike/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-04-09T16:45:28+02:00">9 apríla, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> <li class="author clr-special"> Posted By: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/">Katherine Whitehead</a> </li><!-- .author.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>a uzavrel ekonóm V článku o „hikelandiách“ – skupine ôsmich ekonomík, ktoré zvýšili úrokové sadzby</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> <div class="en-col"> <article class="box"> <div class="thumb"> <a class="lazyloading" href="https://www.sportnewscycling.sk/uzbekistan-je-obstaravacou-krajinou-buducnosti/"> <img class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://www.freshplaza.com/remote/https/agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_de/2023/11/20/frut2.jpg?preset=OgImage" data-srcset="https://www.freshplaza.com/remote/https/agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_de/2023/11/20/frut2.jpg?preset=OgImage" alt="„Uzbekistan je obstarávacou krajinou budúcnosti“"> <noscript> <img post-id="49758" fifu-featured="1" src="https://www.freshplaza.com/remote/https/agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_de/2023/11/20/frut2.jpg?preset=OgImage" srcset="https://www.freshplaza.com/remote/https/agfstorage.blob.core.windows.net/misc/FP_de/2023/11/20/frut2.jpg?preset=OgImage" class="image-fallback" alt="„Uzbekistan je obstarávacou krajinou budúcnosti“"> </noscript> </a> <div class="entry-cats"> <ul class="post-categories"> <li><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/" rel="category tag">Economy</a></li></ul></div> </div><!-- .thumb --> <div class="content-holder"> <div class="entry-title"> <h3 class="post-title f-size-s clr-primary"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/uzbekistan-je-obstaravacou-krajinou-buducnosti/">„Uzbekistan je obstarávacou krajinou budúcnosti“</a> </h3><!-- .post-title.f-size-s.clr-primary --> </div><!-- .entry-title --> <div class="entry-meta"> <ul class="metas"> <li class="posted-date clr-special"> Posted On: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/uzbekistan-je-obstaravacou-krajinou-buducnosti/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2024-04-09T07:37:26+02:00">9 apríla, 2024</time></a> </li><!-- .posted-date.clr-white --> <li class="author clr-special"> Posted By: <a href="https://www.sportnewscycling.sk/author/vihaan/">Katherine Whitehead</a> </li><!-- .author.clr-white --> </ul><!-- .metas --> </div><!-- .entry-meta --> <div class="excerpt"> <p>Prvého septembra prevzal Frutri O obchodnej činnosti spoločnosti Vetter Slovakia. Európsky výrobca kvalitných produktov z</p> </div><!-- .excerpt --> </div><!-- .content-holder --> </article><!-- .box --> </div><!-- .en-col --> </div><!-- .row --> </div><!-- .widgets-contents-entry --> </section><!-- .en-front-widget-9.en-related-posts-block --> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Pridaj komentár <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/rastuca-uloha-spolocnosti-exim-hungary/#respond" style="display:none;">Zrušiť odpoveď</a></small></h3><form action="https://www.sportnewscycling.sk/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.</span> <span class="required-field-message">Vyžadované polia sú označené <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Komentár <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Meno <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">E-mail <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Adresa webu</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Uložiť moje meno, e-mail a webovú stránku v tomto prehliadači pre moje budúce komentáre.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Pridať komentár" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='4924' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="2dfddead79" /></p><p style="display: none !important;" class="akismet-fields-container" data-prefix="ak_"><label>Δ<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_1" name="ak_js" value="7"/></p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </main><!-- #main.site-main --> </div><!-- #primary.content-area --> </div><!-- .en-col main-content-area-outer --> <div class="en-col aside-sidebar-outer aside-right-outer sticky-sidebar"> <aside class="secondary"> <div id="nav_menu-2" class="widget"><div class="widget_nav_menu"><div class="widget-title"><h3>Navigate</h3></div><div class="menu-primary-menu-container"><ul id="menu-primary-menu-1" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-530"><a href="https://www.sportnewscycling.sk">Home</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-531"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/top-news/">Hlavné správy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-532"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/world/">Svet</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-533"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/">Ekonomika</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-534"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/science/">Veda a zdravie</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-535"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/tech/">Technológie</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-536"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/sport/">Šport</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-537"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/entertainment/">Zábava</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-10284"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/contact-form/">Kontaktný formulár</a></li> </ul></div></div></div><div id="nav_menu-3" class="widget"><div class="widget_nav_menu"><div class="widget-title"><h3>Pages</h3></div><div class="menu-secondary-menu-container"><ul id="menu-secondary-menu" class="menu"><li id="menu-item-2679" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2679"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/about-us/">O nás</a></li> <li id="menu-item-2678" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2678"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/dmca/">DMCA</a></li> <li id="menu-item-2706" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-2706"><a rel="privacy-policy" href="https://www.sportnewscycling.sk/privacy-policy/">Zásady ochrany osobných údajov</a></li> <li id="menu-item-2677" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2677"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/editorial-policy/">Redakčná politika</a></li> <li id="menu-item-2680" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2680"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/contact-form/">Kontaktný formulár</a></li> </ul></div></div></div> <div id="recent-posts-5" class="widget"><div class="widget_recent_entries"> <div class="widget-title"><h3>Najnovšie články</h3></div> <ul> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/apple-odstranuje-game-boy-emulator-igba-z-app-store-kvoli-spamu-a-porusovaniu-autorskych-prav/">Apple odstraňuje Game Boy Emulator iGBA z App Store kvôli spamu a porušovaniu autorských práv</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/preco-iran-zautocil-na-izrael-a-co-bude-nasledovat/">Prečo Irán zaútočil na Izrael a čo bude nasledovať?</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/rtvs-zostava-mimo-eurovizie-kvoli-skrtom-v-rozpocte/">RTVS zostáva mimo Eurovízie kvôli škrtom v rozpočte</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/michal-hugenauer-sa-vo-filme-ticho-v-dazdniku-ponori-do-strachu-a-obsesii-zapadnych-muzov/">Michal Hugenauer sa vo filme Ticho v dáždniku ponorí do strachu a obsesií západných mužov.</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/nasa-sa-chysta-urobit-velke-oznamenie-o-marse-tu-je-to-co-vieme-vedecka-vystraha/">NASA sa chystá urobiť veľké oznámenie o Marse. Tu je to, čo vieme. Vedecká výstraha</a> </li> </ul> </div></div> </aside><!-- .secondary --> </div><!-- .en-col aside-sidebar-outer --> </div><!-- .row --> </div><!-- .en-container --> </div><!-- .en-inner-pages-main-wrapper --> <footer class="footer"> <div class="footer-inner"> <div class="en-container"> <div class="top-footer"> <div class="en-row"> <div class="col-md-4 col-sm-12 col-xs-12"><div id="recent-posts-4" class="widget"><div class="widget_recent_entries"> <div class="widget-title"><h3>Najnovšie články</h3></div> <ul> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/apple-odstranuje-game-boy-emulator-igba-z-app-store-kvoli-spamu-a-porusovaniu-autorskych-prav/">Apple odstraňuje Game Boy Emulator iGBA z App Store kvôli spamu a porušovaniu autorských práv</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/preco-iran-zautocil-na-izrael-a-co-bude-nasledovat/">Prečo Irán zaútočil na Izrael a čo bude nasledovať?</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/rtvs-zostava-mimo-eurovizie-kvoli-skrtom-v-rozpocte/">RTVS zostáva mimo Eurovízie kvôli škrtom v rozpočte</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/michal-hugenauer-sa-vo-filme-ticho-v-dazdniku-ponori-do-strachu-a-obsesii-zapadnych-muzov/">Michal Hugenauer sa vo filme Ticho v dáždniku ponorí do strachu a obsesií západných mužov.</a> </li> <li> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/nasa-sa-chysta-urobit-velke-oznamenie-o-marse-tu-je-to-co-vieme-vedecka-vystraha/">NASA sa chystá urobiť veľké oznámenie o Marse. Tu je to, čo vieme. Vedecká výstraha</a> </li> </ul> </div></div></div><div class="col-md-4 col-sm-12 col-xs-12"><div id="pages-3" class="widget"><div class="widget_pages"><div class="widget-title"><h3>Stránky</h3></div> <ul> <li class="page_item page-item-415"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/dmca/">DMCA</a></li> <li class="page_item page-item-412"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/contact-form/">Kontaktný formulár</a></li> <li class="page_item page-item-413"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/about-us/">O nás</a></li> <li class="page_item page-item-2527"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/editorial-policy/">Redakčná politika</a></li> <li class="page_item page-item-410"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/privacy-policy/">Zásady ochrany osobných údajov</a></li> </ul> </div></div></div><div class="col-md-4 col-sm-12 col-xs-12"><div id="nav_menu-5" class="widget"><div class="widget_nav_menu"><div class="menu-primary-menu-container"><ul id="menu-primary-menu-2" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-530"><a href="https://www.sportnewscycling.sk">Home</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-531"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/top-news/">Hlavné správy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-532"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/world/">Svet</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-533"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/economy/">Ekonomika</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-534"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/science/">Veda a zdravie</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-535"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/tech/">Technológie</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-536"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/sport/">Šport</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-537"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/entertainment/">Zábava</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-10284"><a href="https://www.sportnewscycling.sk/contact-form/">Kontaktný formulár</a></li> </ul></div></div></div></div> </div><!-- .en-row --> </div><!-- .top-footer --> <div class="bottom-footer"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12"> <div class="copyright-notice"> <p>Copyright <a href="https://www.sportnewscycling.sk/">Sports News Cycling</a></p> </div> </div><!-- .col --> </div><!-- .row --> </div><!-- .bottom-footer --> </div><!-- .en-container --> </div><!-- .footer-inner --> </footer><!-- .footer --> </div><!-- .en-pagewrap --> <script type="text/html" id="tmpl-media-frame"> <div class="media-frame-title" id="media-frame-title"></div> <h2 class="media-frame-menu-heading">Akcie</h2> <button type="button" class="button button-link media-frame-menu-toggle" aria-expanded="false"> Menu <span class="dashicons dashicons-arrow-down" aria-hidden="true"></span> </button> <div class="media-frame-menu"></div> <div class="media-frame-tab-panel"> <div class="media-frame-router"></div> <div class="media-frame-content"></div> </div> <h2 class="media-frame-actions-heading screen-reader-text"> Vybraté akcie pre prácu s médiami </h2> <div class="media-frame-toolbar"></div> <div class="media-frame-uploader"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-media-modal"> <div tabindex="0" class="media-modal wp-core-ui" role="dialog" aria-labelledby="media-frame-title"> <# if ( data.hasCloseButton ) { #> <button type="button" class="media-modal-close"><span class="media-modal-icon"><span class="screen-reader-text"> Zavrieť okno </span></span></button> <# } #> <div class="media-modal-content" role="document"></div> </div> <div class="media-modal-backdrop"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-window"> <div class="uploader-window-content"> <div class="uploader-editor-title">Presuňte sem súbory</div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-editor"> <div class="uploader-editor-content"> <div class="uploader-editor-title">Presuňte sem súbory</div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-inline"> <# var messageClass = data.message ? 'has-upload-message' : 'no-upload-message'; #> <# if ( data.canClose ) { #> <button class="close dashicons dashicons-no"><span class="screen-reader-text"> Zavrieť nahrávač </span></button> <# } #> <div class="uploader-inline-content {{ messageClass }}"> <# if ( data.message ) { #> <h2 class="upload-message">{{ data.message }}</h2> <# } #> <div class="upload-ui"> <h2 class="upload-instructions drop-instructions">Presuňte sem súbory</h2> <p class="upload-instructions drop-instructions">alebo</p> <button type="button" class="browser button button-hero" aria-labelledby="post-upload-info">Vybrať súbory</button> </div> <div class="upload-inline-status"></div> <div class="post-upload-ui" id="post-upload-info"> <p class="max-upload-size"> Maximálna veľkosť nahrávaného súboru: 256 MB. </p> <# if ( data.suggestedWidth && data.suggestedHeight ) { #> <p class="suggested-dimensions"> Navrhované rozmery obrázka: {{data.suggestedWidth}} krát {{data.suggestedHeight}} pixelov. </p> <# } #> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-media-library-view-switcher"> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/wp-admin/upload.php?mode=list" class="view-list"> <span class="screen-reader-text"> Zobrazenie zoznamu </span> </a> <a href="https://www.sportnewscycling.sk/wp-admin/upload.php?mode=grid" class="view-grid current" aria-current="page"> <span class="screen-reader-text"> Mriežkové zobrazenie </span> </a> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-status"> <h2>Nahrávanie</h2> <div class="media-progress-bar"><div></div></div> <div class="upload-details"> <span class="upload-count"> <span class="upload-index"></span> / <span class="upload-total"></span> </span> <span class="upload-detail-separator">–</span> <span class="upload-filename"></span> </div> <div class="upload-errors"></div> <button type="button" class="button upload-dismiss-errors">Skryť chyby</button> </script> <script type="text/html" id="tmpl-uploader-status-error"> <span class="upload-error-filename">{{{ data.filename }}}</span> <span class="upload-error-message">{{ data.message }}</span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-edit-attachment-frame"> <div class="edit-media-header"> <button class="left dashicons"<# if ( ! data.hasPrevious ) { #> disabled<# } #>><span class="screen-reader-text">Upraviť predchádzajúcu položku médií</span></button> <button class="right dashicons"<# if ( ! data.hasNext ) { #> disabled<# } #>><span class="screen-reader-text">Upraviť nasledujúcu položku médií</span></button> <button type="button" class="media-modal-close"><span class="media-modal-icon"><span class="screen-reader-text">Zavrieť okno</span></span></button> </div> <div class="media-frame-title"></div> <div class="media-frame-content"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment-details-two-column">window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { <div class="attachment-media-view {{ data.orientation }}"> <h2 class="screen-reader-text">Náhľad prílohy</h2> <div class="thumbnail thumbnail-{{ data.type }}"> <# if ( data.uploading ) { #> <div class="media-progress-bar"><div></div></div> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.full ) { #> <img class="details-image" src="{{ data.sizes.full.url }}" draggable="false" alt="" /> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.large ) { #> <img class="details-image" src="{{ data.sizes.large.url }}" draggable="false" alt="" /> <# } else if ( -1 === jQuery.inArray( data.type, [ 'audio', 'video' ] ) ) { #> <img class="details-image icon" src="{{ data.icon }}" draggable="false" alt="" /> <# } #> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <div class="wp-media-wrapper wp-audio"> <audio style="visibility: hidden" controls class="wp-audio-shortcode" width="100%" preload="none"> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </audio> </div> <# } else if ( 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; } else if ( wp.media.view.settings.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #> <div style="{{ w_rule }}" class="wp-media-wrapper wp-video"> <video controls="controls" class="wp-video-shortcode" preload="metadata" <# if ( data.width ) { #>width="{{ data.width }}"<# } #> <# if ( data.height ) { #>height="{{ data.height }}"<# } #> <# if ( data.image && data.image.src !== data.icon ) { #>poster="{{ data.image.src }}"<# } #>> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </video> </div> <# } #> <div class="attachment-actions"> <# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading && data.sizes && data.can.save ) { #> <button type="button" class="button edit-attachment">Upraviť obrázok</button> <# } else if ( 'pdf' === data.subtype && data.sizes ) { #> <p>Náhľad dokumentu</p> <# } #> </div> </div> </div> <div class="attachment-info"> <span class="settings-save-status" role="status"> <span class="spinner"></span> <span class="saved">Uložené.</span> </span> <div class="details"> <h2 class="screen-reader-text"> Podrobnosti </h2> <div class="uploaded"><strong>Nahrané:</strong> {{ data.dateFormatted }}</div> <div class="uploaded-by"> <strong>Nahral</strong> <# if ( data.authorLink ) { #> <a href="{{ data.authorLink }}">{{ data.authorName }}</a> <# } else { #> {{ data.authorName }} <# } #> </div> <# if ( data.uploadedToTitle ) { #> <div class="uploaded-to"> <strong>Nahrané do:</strong> <# if ( data.uploadedToLink ) { #> <a href="{{ data.uploadedToLink }}">{{ data.uploadedToTitle }}</a> <# } else { #> {{ data.uploadedToTitle }} <# } #> </div> <# } #> <div class="filename"><strong>Názov súboru:</strong> {{ data.filename }}</div> <div class="file-type"><strong>Typ súboru:</strong> {{ data.mime }}</div> <div class="file-size"><strong>Veľkosť:</strong> {{ data.filesizeHumanReadable }}</div> <# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading ) { #> <# if ( data.width && data.height ) { #> <div class="dimensions"><strong>Rozmery:</strong> {{ data.width }} na {{ data.height }} pixelov </div> <# } #> <# if ( data.originalImageURL && data.originalImageName ) { #> <div class="word-wrap-break-word"> <strong>Pôvodný obrázok</strong> <a href="{{ data.originalImageURL }}">{{data.originalImageName}}</a> </div> <# } #> <# } #> <# if ( data.fileLength && data.fileLengthHumanReadable ) { #> <div class="file-length"><strong>Dĺžka:</strong> <span aria-hidden="true">{{ data.fileLength }}</span> <span class="screen-reader-text">{{ data.fileLengthHumanReadable }}</span> </div> <# } #> <# if ( 'audio' === data.type && data.meta.bitrate ) { #> <div class="bitrate"> <strong>Bitrate:</strong> {{ Math.round( data.meta.bitrate / 1000 ) }}kb/s <# if ( data.meta.bitrate_mode ) { #> {{ ' ' + data.meta.bitrate_mode.toUpperCase() }} <# } #> </div> <# } #> <# if ( data.mediaStates ) { #> <div class="media-states"><strong>Používa sa ako:</strong> {{ data.mediaStates }}</div> <# } #> <div class="compat-meta"> <# if ( data.compat && data.compat.meta ) { #> {{{ data.compat.meta }}} <# } #> </div> </div> <div class="settings"> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <span class="setting alt-text has-description" data-setting="alt"> <label for="attachment-details-two-column-alt-text" class="name">Alternatívny text</label> <textarea id="attachment-details-two-column-alt-text" aria-describedby="alt-text-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.alt }}</textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Opíšte účel obrázku<span class="screen-reader-text"> (otvára sa na novej karte)</span></a>. Nechajte prázdne, ak je obrázok výlučne dekoratívny.</p> <# } #> <span class="setting" data-setting="title"> <label for="attachment-details-two-column-title" class="name"> Nadpis</label> <input type="text" id="attachment-details-two-column-title" value="{{ data.title }}" {{ maybeReadOnly }} /> </span> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <span class="setting" data-setting="artist"> <label for="attachment-details-two-column-artist" class="name">Umelec</label> <input type="text" id="attachment-details-two-column-artist" value="{{ data.artist || data.meta.artist || '' }}" /> </span> <span class="setting" data-setting="album"> <label for="attachment-details-two-column-album" class="name">Album</label> <input type="text" id="attachment-details-two-column-album" value="{{ data.album || data.meta.album || '' }}" /> </span> <# } #> <span class="setting" data-setting="caption"> <label for="attachment-details-two-column-caption" class="name">Titulok</label> <textarea id="attachment-details-two-column-caption" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.caption }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="description"> <label for="attachment-details-two-column-description" class="name">Popis</label> <textarea id="attachment-details-two-column-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.description }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="url"> <label for="attachment-details-two-column-copy-link" class="name">URL adresa súboru:</label> <input type="text" class="attachment-details-copy-link" id="attachment-details-two-column-copy-link" value="{{ data.url }}" readonly /> <span class="copy-to-clipboard-container"> <button type="button" class="button button-small copy-attachment-url" data-clipboard-target="#attachment-details-two-column-copy-link">Skopírovať URL adresu do schránky</button> <span class="success hidden" aria-hidden="true">Skopírované!</span> </span> </span> <div class="attachment-compat"></div> </div> <div class="actions"> <# if ( data.link ) { #> <a class="view-attachment" href="{{ data.link }}">Zobraziť stránku prílohy</a> <# } #> <# if ( data.can.save ) { #> <# if ( data.link ) { #> <span class="links-separator">|</span> <# } #> <a href="{{ data.editLink }}">Upraviť podrobnosti</a> <# } #> <# if ( data.can.save && data.link ) { #> <span class="links-separator">|</span> <a href="{{ data.url }}" download>Prevziať súbor</a> <# } #> <# if ( ! data.uploading && data.can.remove ) { #> <# if ( data.link || data.can.save ) { #> <span class="links-separator">|</span> <# } #> <button type="button" class="button-link delete-attachment">Zmazať navždy</button> <# } #> </div> </div> });</script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment"> <div class="attachment-preview js--select-attachment type-{{ data.type }} subtype-{{ data.subtype }} {{ data.orientation }}"> <div class="thumbnail"> <# if ( data.uploading ) { #> <div class="media-progress-bar"><div style="width: {{ data.percent }}%"></div></div> <# } else if ( 'image' === data.type && data.size && data.size.url ) { #> <div class="centered"> <img src="{{ data.size.url }}" draggable="false" alt="" /> </div> <# } else { #> <div class="centered"> <# if ( data.image && data.image.src && data.image.src !== data.icon ) { #> <img src="{{ data.image.src }}" class="thumbnail" draggable="false" alt="" /> <# } else if ( data.sizes && data.sizes.medium ) { #> <img src="{{ data.sizes.medium.url }}" class="thumbnail" draggable="false" alt="" /> <# } else { #> <img src="{{ data.icon }}" class="icon" draggable="false" alt="" /> <# } #> </div> <div class="filename"> <div>{{ data.filename }}</div> </div> <# } #> </div> <# if ( data.buttons.close ) { #> <button type="button" class="button-link attachment-close media-modal-icon"><span class="screen-reader-text"> Odstrániť </span></button> <# } #> </div> <# if ( data.buttons.check ) { #> <button type="button" class="check" tabindex="-1"><span class="media-modal-icon"></span><span class="screen-reader-text"> Zrušiť označenie </span></button> <# } #> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; if ( data.describe ) { if ( 'image' === data.type ) { #> <input type="text" value="{{ data.caption }}" class="describe" data-setting="caption" aria-label="Titulok" placeholder="Titulok…" {{ maybeReadOnly }} /> <# } else { #> <input type="text" value="{{ data.title }}" class="describe" data-setting="title" <# if ( 'video' === data.type ) { #> aria-label="Názov videa" placeholder="Titulok videa…" <# } else if ( 'audio' === data.type ) { #> aria-label="Audio titulok" placeholder="Nadpis audio súbora…" <# } else { #> aria-label="Titulok multimédia" placeholder="Nadpis multimédia…" <# } #> {{ maybeReadOnly }} /> <# } } #> </script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment-details"> <h2> Podrobnosti prílohy <span class="settings-save-status" role="status"> <span class="spinner"></span> <span class="saved">Uložené.</span> </span> </h2> <div class="attachment-info"> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <div class="wp-media-wrapper wp-audio"> <audio style="visibility: hidden" controls class="wp-audio-shortcode" width="100%" preload="none"> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </audio> </div> <# } else if ( 'video' === data.type ) { var w_rule = ''; if ( data.width ) { w_rule = 'width: ' + data.width + 'px;'; } else if ( wp.media.view.settings.contentWidth ) { w_rule = 'width: ' + wp.media.view.settings.contentWidth + 'px;'; } #> <div style="{{ w_rule }}" class="wp-media-wrapper wp-video"> <video controls="controls" class="wp-video-shortcode" preload="metadata" <# if ( data.width ) { #>width="{{ data.width }}"<# } #> <# if ( data.height ) { #>height="{{ data.height }}"<# } #> <# if ( data.image && data.image.src !== data.icon ) { #>poster="{{ data.image.src }}"<# } #>> <source type="{{ data.mime }}" src="{{ data.url }}" /> </video> </div> <# } else { #> <div class="thumbnail thumbnail-{{ data.type }}"> <# if ( data.uploading ) { #> <div class="media-progress-bar"><div></div></div> <# } else if ( 'image' === data.type && data.size && data.size.url ) { #> <img src="{{ data.size.url }}" draggable="false" alt="" /> <# } else { #> <img src="{{ data.icon }}" class="icon" draggable="false" alt="" /> <# } #> </div> <# } #> <div class="details"> <div class="filename">{{ data.filename }}</div> <div class="uploaded">{{ data.dateFormatted }}</div> <div class="file-size">{{ data.filesizeHumanReadable }}</div> <# if ( 'image' === data.type && ! data.uploading ) { #> <# if ( data.width && data.height ) { #> <div class="dimensions"> {{ data.width }} na {{ data.height }} pixelov </div> <# } #> <# if ( data.originalImageURL && data.originalImageName ) { #> <div class="word-wrap-break-word"> Pôvodný obrázok <a href="{{ data.originalImageURL }}">{{data.originalImageName}}</a> </div> <# } #> <# if ( data.can.save && data.sizes ) { #> <a class="edit-attachment" href="{{ data.editLink }}&image-editor" target="_blank">Upraviť obrázok</a> <# } #> <# } #> <# if ( data.fileLength && data.fileLengthHumanReadable ) { #> <div class="file-length">Dĺžka: <span aria-hidden="true">{{ data.fileLength }}</span> <span class="screen-reader-text">{{ data.fileLengthHumanReadable }}</span> </div> <# } #> <# if ( data.mediaStates ) { #> <div class="media-states"><strong>Používa sa ako:</strong> {{ data.mediaStates }}</div> <# } #> <# if ( ! data.uploading && data.can.remove ) { #> <button type="button" class="button-link delete-attachment">Zmazať navždy</button> <# } #> <div class="compat-meta"> <# if ( data.compat && data.compat.meta ) { #> {{{ data.compat.meta }}} <# } #> </div> </div> </div> <# var maybeReadOnly = data.can.save || data.allowLocalEdits ? '' : 'readonly'; #> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <span class="setting alt-text has-description" data-setting="alt"> <label for="attachment-details-alt-text" class="name">Alt text</label> <textarea id="attachment-details-alt-text" aria-describedby="alt-text-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.alt }}</textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Opíšte účel obrázku<span class="screen-reader-text"> (otvára sa na novej karte)</span></a>. Nechajte prázdne, ak je obrázok výlučne dekoratívny.</p> <# } #> <span class="setting" data-setting="title"> <label for="attachment-details-title" class="name"> Nadpis</label> <input type="text" id="attachment-details-title" value="{{ data.title }}" {{ maybeReadOnly }} /> </span> <# if ( 'audio' === data.type ) { #> <span class="setting" data-setting="artist"> <label for="attachment-details-artist" class="name">Umelec</label> <input type="text" id="attachment-details-artist" value="{{ data.artist || data.meta.artist || '' }}" /> </span> <span class="setting" data-setting="album"> <label for="attachment-details-album" class="name">Album</label> <input type="text" id="attachment-details-album" value="{{ data.album || data.meta.album || '' }}" /> </span> <# } #> <span class="setting" data-setting="caption"> <label for="attachment-details-caption" class="name">Titulok</label> <textarea id="attachment-details-caption" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.caption }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="description"> <label for="attachment-details-description" class="name">Popis</label> <textarea id="attachment-details-description" {{ maybeReadOnly }}>{{ data.description }}</textarea> </span> <span class="setting" data-setting="url"> <label for="attachment-details-copy-link" class="name">URL adresa súboru:</label> <input type="text" class="attachment-details-copy-link" id="attachment-details-copy-link" value="{{ data.url }}" readonly /> <div class="copy-to-clipboard-container"> <button type="button" class="button button-small copy-attachment-url" data-clipboard-target="#attachment-details-copy-link">Skopírovať URL adresu do schránky</button> <span class="success hidden" aria-hidden="true">Skopírované!</span> </div> </span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-media-selection"> <div class="selection-info"> <span class="count"></span> <# if ( data.editable ) { #> <button type="button" class="button-link edit-selection">Upraviť výber</button> <# } #> <# if ( data.clearable ) { #> <button type="button" class="button-link clear-selection">Vyčistiť</button> <# } #> </div> <div class="selection-view"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-attachment-display-settings"> <h2>Nastavenia zobrazenia prílohy</h2> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <span class="setting align"> <label for="attachment-display-settings-alignment" class="name">Zarovnanie</label> <select id="attachment-display-settings-alignment" class="alignment" data-setting="align" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="align" <# } #>> <option value="left"> Vľavo </option> <option value="center"> Do stredu </option> <option value="right"> Vpravo </option> <option value="none" selected> Žiadne </option> </select> </span> <# } #> <span class="setting"> <label for="attachment-display-settings-link-to" class="name"> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> Vložiť objekt alebo odkaz <# } else { #> Odkaz na <# } #> </label> <select id="attachment-display-settings-link-to" class="link-to" data-setting="link" <# if ( data.userSettings && ! data.model.canEmbed ) { #> data-user-setting="urlbutton" <# } #>> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> <option value="embed" selected> Prehrávač médií </option> <option value="file"> <# } else { #> <option value="none" selected> Žiadne </option> <option value="file"> <# } #> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> Odkaz na Multimediálny súbor <# } else { #> Multimediálny súbor <# } #> </option> <option value="post"> <# if ( data.model.canEmbed ) { #> Odkaz na Stránku prílohy <# } else { #> Stránka prílohy <# } #> </option> <# if ( 'image' === data.type ) { #> <option value="custom"> Vlastná URL </option> <# } #> </select> </span> <span class="setting"> <label for="attachment-display-settings-link-to-custom" class="name">URL</label> <input type="text" id="attachment-display-settings-link-to-custom" class="link-to-custom" data-setting="linkUrl" /> </span> <# if ( 'undefined' !== typeof data.sizes ) { #> <span class="setting"> <label for="attachment-display-settings-size" class="name">Veľkosť</label> <select id="attachment-display-settings-size" class="size" name="size" data-setting="size" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="imgsize" <# } #>> <# var size = data.sizes['thumbnail']; if ( size ) { #> <option value="thumbnail" > Miniatúra – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['medium']; if ( size ) { #> <option value="medium" > Stredná – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['large']; if ( size ) { #> <option value="large" > Veľký – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['full']; if ( size ) { #> <option value="full" selected='selected'> Plná veľkosť – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> </select> </span> <# } #> </script> <script type="text/html" id="tmpl-gallery-settings"> <h2>Nastavenia galérie</h2> <span class="setting"> <label for="gallery-settings-link-to" class="name">Odkaz na</label> <select id="gallery-settings-link-to" class="link-to" data-setting="link" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="urlbutton" <# } #>> <option value="post" <# if ( ! wp.media.galleryDefaults.link || 'post' === wp.media.galleryDefaults.link ) { #>selected="selected"<# } #>> Stránka prílohy </option> <option value="file" <# if ( 'file' === wp.media.galleryDefaults.link ) { #>selected="selected"<# } #>> Multimediálny súbor </option> <option value="none" <# if ( 'none' === wp.media.galleryDefaults.link ) { #>selected="selected"<# } #>> Žiadne </option> </select> </span> <span class="setting"> <label for="gallery-settings-columns" class="name select-label-inline">Stĺpce</label> <select id="gallery-settings-columns" class="columns" name="columns" data-setting="columns"> <option value="1" <# if ( 1 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 1 </option> <option value="2" <# if ( 2 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 2 </option> <option value="3" <# if ( 3 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 3 </option> <option value="4" <# if ( 4 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 4 </option> <option value="5" <# if ( 5 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 5 </option> <option value="6" <# if ( 6 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 6 </option> <option value="7" <# if ( 7 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 7 </option> <option value="8" <# if ( 8 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 8 </option> <option value="9" <# if ( 9 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } #>> 9 </option> </select> </span> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="gallery-settings-random-order" data-setting="_orderbyRandom" /> <label for="gallery-settings-random-order" class="checkbox-label-inline">Náhodné poradie</label> </span> <span class="setting size"> <label for="gallery-settings-size" class="name">Veľkosť</label> <select id="gallery-settings-size" class="size" name="size" data-setting="size" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="imgsize" <# } #> > <option value="thumbnail"> Miniatúra </option> <option value="medium"> Stredná </option> <option value="large"> Veľký </option> <option value="full"> Plná veľkosť </option> </select> </span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-playlist-settings"> <h2>Nastavenia zoznamu skladieb</h2> <# var emptyModel = _.isEmpty( data.model ), isVideo = 'video' === data.controller.get('library').props.get('type'); #> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="playlist-settings-show-list" data-setting="tracklist" <# if ( emptyModel ) { #> checked="checked" <# } #> /> <label for="playlist-settings-show-list" class="checkbox-label-inline"> <# if ( isVideo ) { #> Ukáž zoznam videí <# } else { #> Zobraziť zoznam skladieb <# } #> </label> </span> <# if ( ! isVideo ) { #> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="playlist-settings-show-artist" data-setting="artists" <# if ( emptyModel ) { #> checked="checked" <# } #> /> <label for="playlist-settings-show-artist" class="checkbox-label-inline"> Zobraziť meno umelca v zozname skladieb </label> </span> <# } #> <span class="setting"> <input type="checkbox" id="playlist-settings-show-images" data-setting="images" <# if ( emptyModel ) { #> checked="checked" <# } #> /> <label for="playlist-settings-show-images" class="checkbox-label-inline"> Zobraz obrázky </label> </span> </script> <script type="text/html" id="tmpl-embed-link-settings"> <span class="setting link-text"> <label for="embed-link-settings-link-text" class="name">Text odkazu</label> <input type="text" id="embed-link-settings-link-text" class="alignment" data-setting="linkText" /> </span> <div class="embed-container" style="display: none;"> <div class="embed-preview"></div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-embed-image-settings"> <div class="wp-clearfix"> <div class="thumbnail"> <img src="{{ data.model.url }}" draggable="false" alt="" /> </div> </div> <span class="setting alt-text has-description"> <label for="embed-image-settings-alt-text" class="name">Alternatívny text</label> <textarea id="embed-image-settings-alt-text" data-setting="alt" aria-describedby="alt-text-description"></textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Opíšte účel obrázku<span class="screen-reader-text"> (otvára sa na novej karte)</span></a>. Nechajte prázdne, ak je obrázok výlučne dekoratívny.</p> <span class="setting caption"> <label for="embed-image-settings-caption" class="name">Titulok</label> <textarea id="embed-image-settings-caption" data-setting="caption"></textarea> </span> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">Zarovnať</legend> <span class="setting align"> <span class="button-group button-large" data-setting="align"> <button class="button" value="left"> Vľavo </button> <button class="button" value="center"> Do stredu </button> <button class="button" value="right"> Vpravo </button> <button class="button active" value="none"> Žiadne </button> </span> </span> </fieldset> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">Odkaz na</legend> <span class="setting link-to"> <span class="button-group button-large" data-setting="link"> <button class="button" value="file"> URL obrázka </button> <button class="button" value="custom"> Vlastná URL </button> <button class="button active" value="none"> Žiadne </button> </span> </span> <span class="setting"> <label for="embed-image-settings-link-to-custom" class="name">URL</label> <input type="text" id="embed-image-settings-link-to-custom" class="link-to-custom" data-setting="linkUrl" /> </span> </fieldset> </script> <script type="text/html" id="tmpl-image-details"> <div class="media-embed"> <div class="embed-media-settings"> <div class="column-settings"> <span class="setting alt-text has-description"> <label for="image-details-alt-text" class="name">Alternatívny text</label> <textarea id="image-details-alt-text" data-setting="alt" aria-describedby="alt-text-description">{{ data.model.alt }}</textarea> </span> <p class="description" id="alt-text-description"><a href="https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/decision-tree" target="_blank" rel="noopener">Opíšte účel obrázku<span class="screen-reader-text"> (otvára sa na novej karte)</span></a>. Nechajte prázdne, ak je obrázok výlučne dekoratívny.</p> <span class="setting caption"> <label for="image-details-caption" class="name">Titulok</label> <textarea id="image-details-caption" data-setting="caption">{{ data.model.caption }}</textarea> </span> <h2>Nastavenie zobrazenia</h2> <fieldset class="setting-group"> <legend class="legend-inline">Zarovnať</legend> <span class="setting align"> <span class="button-group button-large" data-setting="align"> <button class="button" value="left"> Vľavo </button> <button class="button" value="center"> Do stredu </button> <button class="button" value="right"> Vpravo </button> <button class="button active" value="none"> Žiadne </button> </span> </span> </fieldset> <# if ( data.attachment ) { #> <# if ( 'undefined' !== typeof data.attachment.sizes ) { #> <span class="setting size"> <label for="image-details-size" class="name">Veľkosť</label> <select id="image-details-size" class="size" name="size" data-setting="size" <# if ( data.userSettings ) { #> data-user-setting="imgsize" <# } #>> <# var size = data.sizes['thumbnail']; if ( size ) { #> <option value="thumbnail"> Miniatúra – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['medium']; if ( size ) { #> <option value="medium"> Stredná – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['large']; if ( size ) { #> <option value="large"> Veľký – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <# var size = data.sizes['full']; if ( size ) { #> <option value="full"> Plná veľkosť – {{ size.width }} × {{ size.height }} </option> <# } #> <option value="custom"> Vlastná veľkosť </option> </select> </span> <# } #> <div class="custom-size wp-clearfix<# if ( data.model.size !== 'custom' ) { #> hidden<# } #>"> <span class="custom-size-setting"> <label for="image-details-size-width">Šírka</label> <input type="number" id="image-details-size-width" aria-describedby="image-size-desc" data-setting="customWidth" step="1" value="{{ data.model.customWidth }}" /> </span> <span class="sep" aria-hidden="true">×</span> <span class="custom-size-setting"> <label for="image-details-size-height">Výška</label> <input type="number" id="image-details-size-height" aria-describedby="image-size-desc" data-setting="customHeight" step="1" value="{{ data.model.customHeight }}" /> </span> <p id="image-size-desc" class="description">Veľkosť obrázka v pixloch</p> </div> <# } #> <span class="setting link-to"> <label for="image-details-link-to" class="name">Odkaz na</label> <select id="image-details-link-to" data-setting="link"> <# if ( data.attachment ) { #> <option value="file"> Multimediálny súbor </option> <option value="post"> Stránka prílohy </option> <# } else { #> <option value="file"> URL obrázka </option> <# } #> <option value="custom"> Vlastná URL </option> <option value="none"> Žiadne </option> </select> </span> <span class="setting"> <label for="image-details-link-to-custom" class="name">URL</label> <input type="text" id="image-details-link-to-custom" class="link-to-custom" data-setting="linkUrl" /> </span> <div class="advanced-section"> <h2><button type="button" class="button-link advanced-toggle">Rozšírené možnosti</button></h2> <div class="advanced-settings hidden"> <div class="advanced-image"> <span class="setting title-text"> <label for="image-details-title-attribute" class="name">Nadpis atribútu obrázka</label> <input type="text" id="image-details-title-attribute" data-setting="title" value="{{ data.model.title }}" /> </span> <span class="setting extra-classes"> <label for="image-details-css-class" class="name">CSS trieda obrázka</label> <input type="text" id="image-details-css-class" data-setting="extraClasses" value="{{ data.model.extraClasses }}" /> </span> </div> <div class="advanced-link"> <span class="setting link-target"> <input type="checkbox" id="image-details-link-target" data-setting="linkTargetBlank" value="_blank" <# if ( data.model.linkTargetBlank ) { #>checked="checked"<# } #>> <label for="image-details-link-target" class="checkbox-label">Otvoriť odkaz v novej karte</label> </span> <span class="setting link-rel"> <label for="image-details-link-rel" class="name">Vzťah odkazu</label> <input type="text" id="image-details-link-rel" data-setting="linkRel" value="{{ data.model.linkRel }}" /> </span> <span class="setting link-class-name"> <label for="image-details-link-css-class" class="name">CSS trieda odkazu</label> <input type="text" id="image-details-link-css-class" data-setting="linkClassName" value="{{ data.model.linkClassName }}" /> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="column-image"> <div class="image"> <img src="{{ data.model.url }}" draggable="false" alt="" /> <# if ( data.attachment && window.imageEdit ) { #> <div class="actions"> <input type="button" class="edit-attachment button" value="Edituj originál" /> <input type="button" class="replace-attachment button" value="Nahradiť" /> </div> <# } #> </div> </div> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-image-editor"> <div id="media-head-{{ data.id }}"></div> <div id="image-editor-{{ data.id }}"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-audio-details"> <# var ext, html5types = { mp3: wp.media.view.settings.embedMimes.mp3, ogg: wp.media.view.settings.embedMimes.ogg }; #> <div class="media-embed media-embed-details"> <div class="embed-media-settings embed-audio-settings"> <audio style="visibility: hidden" controls class="wp-audio-shortcode" width="{{ _.isUndefined( data.model.width ) ? 400 : data.model.width }}" preload="{{ _.isUndefined( data.model.preload ) ? 'none' : data.model.preload }}" <# if ( ! _.isUndefined( data.model.autoplay ) && data.model.autoplay ) { #> autoplay<# } if ( ! _.isUndefined( data.model.loop ) && data.model.loop ) { #> loop<# } #> > <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ data.model.src.split('.').pop() ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { #> <source src="{{ data.model.mp3 }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'mp3' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogg ) ) { #> <source src="{{ data.model.ogg }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'ogg' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flac ) ) { #> <source src="{{ data.model.flac }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'flac' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4a ) ) { #> <source src="{{ data.model.m4a }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'm4a' ] }}" /> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.wav ) ) { #> <source src="{{ data.model.wav }}" type="{{ wp.media.view.settings.embedMimes[ 'wav' ] }}" /> <# } #> </audio> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-source" class="name">URL</label> <input type="text" id="audio-details-source" readonly data-setting="src" value="{{ data.model.src }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj zvuku</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp3 ) ) { delete html5types.mp3; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-mp3-source" class="name">MP3</label> <input type="text" id="audio-details-mp3-source" readonly data-setting="mp3" value="{{ data.model.mp3 }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj zvuku</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogg ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogg ) ) { delete html5types.ogg; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-ogg-source" class="name">OGG</label> <input type="text" id="audio-details-ogg-source" readonly data-setting="ogg" value="{{ data.model.ogg }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj zvuku</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flac ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flac ) ) { delete html5types.flac; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-flac-source" class="name">FLAC</label> <input type="text" id="audio-details-flac-source" readonly data-setting="flac" value="{{ data.model.flac }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj zvuku</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4a ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4a ) ) { delete html5types.m4a; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-m4a-source" class="name">M4A</label> <input type="text" id="audio-details-m4a-source" readonly data-setting="m4a" value="{{ data.model.m4a }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj zvuku</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.wav ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.wav ) ) { delete html5types.wav; } #> <span class="setting"> <label for="audio-details-wav-source" class="name">WAV</label> <input type="text" id="audio-details-wav-source" readonly data-setting="wav" value="{{ data.model.wav }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj zvuku</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">Pridať alternatívne zdroje pre maximalizáciu prehrávania HTML5</legend> <span class="setting"> <span class="button-large"> <# _.each( html5types, function (mime, type) { #> <button class="button add-media-source" data-mime="{{ mime }}">{{ type }}</button> <# } ) #> </span> </span> </fieldset> <# } #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">Prednahrať</legend> <span class="setting preload"> <span class="button-group button-large" data-setting="preload"> <button class="button" value="auto">Automaticky</button> <button class="button" value="metadata">Metadáta</button> <button class="button active" value="none">Žiadne</button> </span> </span> </fieldset> <span class="setting-group"> <span class="setting checkbox-setting autoplay"> <input type="checkbox" id="audio-details-autoplay" data-setting="autoplay" /> <label for="audio-details-autoplay" class="checkbox-label">Automatické prehrávanie</label> </span> <span class="setting checkbox-setting"> <input type="checkbox" id="audio-details-loop" data-setting="loop" /> <label for="audio-details-loop" class="checkbox-label">Loop</label> </span> </span> </div> </div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-video-details">window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { <# var ext, html5types = { mp4: wp.media.view.settings.embedMimes.mp4, ogv: wp.media.view.settings.embedMimes.ogv, webm: wp.media.view.settings.embedMimes.webm }; #> <div class="media-embed media-embed-details"> <div class="embed-media-settings embed-video-settings"> <div class="wp-video-holder"> <# var w = ! data.model.width || data.model.width > 640 ? 640 : data.model.width, h = ! data.model.height ? 360 : data.model.height; if ( data.model.width && w !== data.model.width ) { h = Math.ceil( ( h * w ) / data.model.width ); } #> <# var w_rule = '', classes = [], w, h, settings = wp.media.view.settings, isYouTube = isVimeo = false; if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { isYouTube = data.model.src.match(/youtube|youtu\.be/); isVimeo = -1 !== data.model.src.indexOf('vimeo'); } if ( settings.contentWidth && data.model.width >= settings.contentWidth ) { w = settings.contentWidth; } else { w = data.model.width; } if ( w !== data.model.width ) { h = Math.ceil( ( data.model.height * w ) / data.model.width ); } else { h = data.model.height; } if ( w ) { w_rule = 'width: ' + w + 'px; '; } if ( isYouTube ) { classes.push( 'youtube-video' ); } if ( isVimeo ) { classes.push( 'vimeo-video' ); } #> <div style="{{ w_rule }}" class="wp-video"> <video controls class="wp-video-shortcode {{ classes.join( ' ' ) }}" <# if ( w ) { #>width="{{ w }}"<# } #> <# if ( h ) { #>height="{{ h }}"<# } #> <# if ( ! _.isUndefined( data.model.poster ) && data.model.poster ) { #> poster="{{ data.model.poster }}"<# } #> preload ="{{ _.isUndefined( data.model.preload ) ? 'metadata' : data.model.preload }}" <# if ( ! _.isUndefined( data.model.autoplay ) && data.model.autoplay ) { #> autoplay<# } if ( ! _.isUndefined( data.model.loop ) && data.model.loop ) { #> loop<# } #> > <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { if ( isYouTube ) { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="video/youtube" /> <# } else if ( isVimeo ) { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="video/vimeo" /> <# } else { #> <source src="{{ data.model.src }}" type="{{ settings.embedMimes[ data.model.src.split('.').pop() ] }}" /> <# } } #> <# if ( data.model.mp4 ) { #> <source src="{{ data.model.mp4 }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'mp4' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.m4v ) { #> <source src="{{ data.model.m4v }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'm4v' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.webm ) { #> <source src="{{ data.model.webm }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'webm' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.ogv ) { #> <source src="{{ data.model.ogv }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'ogv' ] }}" /> <# } #> <# if ( data.model.flv ) { #> <source src="{{ data.model.flv }}" type="{{ settings.embedMimes[ 'flv' ] }}" /> <# } #> {{{ data.model.content }}} </video> </div> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.src ) ) { ext = data.model.src.split('.').pop(); if ( html5types[ ext ] ) { delete html5types[ ext ]; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-source" class="name">URL</label> <input type="text" id="video-details-source" readonly data-setting="src" value="{{ data.model.src }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj videa</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp4 ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.mp4 ) ) { delete html5types.mp4; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-mp4-source" class="name">MP4</label> <input type="text" id="video-details-mp4-source" readonly data-setting="mp4" value="{{ data.model.mp4 }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj videa</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.m4v ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.m4v ) ) { delete html5types.m4v; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-m4v-source" class="name">M4V</label> <input type="text" id="video-details-m4v-source" readonly data-setting="m4v" value="{{ data.model.m4v }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj videa</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.webm ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.webm ) ) { delete html5types.webm; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-webm-source" class="name">WEBM</label> <input type="text" id="video-details-webm-source" readonly data-setting="webm" value="{{ data.model.webm }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj videa</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.ogv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.ogv ) ) { delete html5types.ogv; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-ogv-source" class="name">OGV</label> <input type="text" id="video-details-ogv-source" readonly data-setting="ogv" value="{{ data.model.ogv }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj videa</button> </span> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.flv ) ) { if ( ! _.isUndefined( html5types.flv ) ) { delete html5types.flv; } #> <span class="setting"> <label for="video-details-flv-source" class="name">FLV</label> <input type="text" id="video-details-flv-source" readonly data-setting="flv" value="{{ data.model.flv }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstrániť zdroj videa</button> </span> <# } #> </div> <# if ( ! _.isEmpty( html5types ) ) { #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">Pridať alternatívne zdroje pre maximalizáciu prehrávania HTML5</legend> <span class="setting"> <span class="button-large"> <# _.each( html5types, function (mime, type) { #> <button class="button add-media-source" data-mime="{{ mime }}">{{ type }}</button> <# } ) #> </span> </span> </fieldset> <# } #> <# if ( ! _.isEmpty( data.model.poster ) ) { #> <span class="setting"> <label for="video-details-poster-image" class="name">Plagátový obrázok</label> <input type="text" id="video-details-poster-image" readonly data-setting="poster" value="{{ data.model.poster }}" /> <button type="button" class="button-link remove-setting">Odstráň obrázok náhľadu</button> </span> <# } #> <fieldset class="setting-group"> <legend class="name">Prednahrať</legend> <span class="setting preload"> <span class="button-group button-large" data-setting="preload"> <button class="button" value="auto">Automaticky</button> <button class="button" value="metadata">Metadáta</button> <button class="button active" value="none">Žiadne</button> </span> </span> </fieldset> <span class="setting-group"> <span class="setting checkbox-setting autoplay"> <input type="checkbox" id="video-details-autoplay" data-setting="autoplay" /> <label for="video-details-autoplay" class="checkbox-label">Automatické prehrávanie</label> </span> <span class="setting checkbox-setting"> <input type="checkbox" id="video-details-loop" data-setting="loop" /> <label for="video-details-loop" class="checkbox-label">Loop</label> </span> </span> <span class="setting" data-setting="content"> <# var content = ''; if ( ! _.isEmpty( data.model.content ) ) { var tracks = jQuery( data.model.content ).filter( 'track' ); _.each( tracks.toArray(), function( track, index ) { content += track.outerHTML; #> <label for="video-details-track-{{ index }}" class="name">Skladby (titulky, anotácie, popisy, kapitoly, meta dáta)</label> <input class="content-track" type="text" id="video-details-track-{{ index }}" aria-describedby="video-details-track-desc-{{ index }}" value="{{ track.outerHTML }}" /> <span class="description" id="video-details-track-desc-{{ index }}"> Hodnoty srclang, label, a kind môžu byť editované pre nastavenie jazyku a typu videa. </span> <button type="button" class="button-link remove-setting remove-track">Odstrániť video stopu</button><br /> <# } ); #> <# } else { #> <span class="name">Skladby (titulky, anotácie, popisy, kapitoly, meta dáta)</span><br /> <em>Nie sú priložené titulky.</em> <# } #> <textarea class="hidden content-setting">{{ content }}</textarea> </span> </div> </div> });</script> <script type="text/html" id="tmpl-editor-gallery"> <# if ( data.attachments.length ) { #> <div class="gallery gallery-columns-{{ data.columns }}"> <# _.each( data.attachments, function( attachment, index ) { #> <dl class="gallery-item"> <dt class="gallery-icon"> <# if ( attachment.thumbnail ) { #> <img src="{{ attachment.thumbnail.url }}" width="{{ attachment.thumbnail.width }}" height="{{ attachment.thumbnail.height }}" alt="{{ attachment.alt }}" /> <# } else { #> <img src="{{ attachment.url }}" alt="{{ attachment.alt }}" /> <# } #> </dt> <# if ( attachment.caption ) { #> <dd class="wp-caption-text gallery-caption"> {{{ data.verifyHTML( attachment.caption ) }}} </dd> <# } #> </dl> <# if ( index % data.columns === data.columns - 1 ) { #> <br style="clear: both;" /> <# } #> <# } ); #> </div> <# } else { #> <div class="wpview-error"> <div class="dashicons dashicons-format-gallery"></div><p>Neboli nájdené žiadne položky.</p> </div> <# } #> </script> <script type="text/html" id="tmpl-crop-content"> <img class="crop-image" src="{{ data.url }}" alt="Náhľad orezania obrázku. Vyžaduje interakciu myšou." /> <div class="upload-errors"></div> </script> <script type="text/html" id="tmpl-site-icon-preview"> <h2>Náhľad</h2> <strong aria-hidden="true">Ako ikonu prehliadača</strong> <div class="favicon-preview"> <img src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-admin/images/browser.png" class="browser-preview" width="182" height="" alt="" /> <div class="favicon"> <img id="preview-favicon" src="{{ data.url }}" alt="Zobraziť ako ikonu prehliadača" /> </div> <span class="browser-title" aria-hidden="true"><# print( 'sportnewscycling' ) #></span> </div> <strong aria-hidden="true">Ako ikonu aplikácie</strong> <div class="app-icon-preview"> <img id="preview-app-icon" src="{{ data.url }}" alt="Zobraziť ako ikonu aplikácie" /> </div> </script> <script type="text/javascript" id="wp-util-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wp-plupload-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var pluploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"Pok\u00fa\u0161ate sa da\u0165 do fronty pr\u00edli\u0161 ve\u013ea s\u00faborov.","file_exceeds_size_limit":"%s prekra\u010duje maxim\u00e1lnu ve\u013ekos\u0165 nahr\u00e1van\u00fdch s\u00faborov na tejto webovej str\u00e1nke.","zero_byte_file":"S\u00fabor je pr\u00e1zdny. Vysk\u00fa\u0161ajte pros\u00edm in\u00fd.","invalid_filetype":"Nem\u00e1te opr\u00e1vnenie nahra\u0165 s\u00fabor tohto typu.","not_an_image":"Tento s\u00fabor nie je obr\u00e1zok. Sk\u00faste in\u00fd s\u00fabor.","image_memory_exceeded":"Pln\u00e1 pam\u00e4\u0165. Sk\u00faste pou\u017ei\u0165 men\u0161\u00ed s\u00fabor.","image_dimensions_exceeded":"Bola prekro\u010den\u00e1 maxim\u00e1lna ve\u013ekos\u0165 s\u00faboru. Sk\u00faste in\u00fd s\u00fabor.","default_error":"Po\u010das nahr\u00e1vania sa vyskytla chyba. Sk\u00faste to pros\u00edm nesk\u00f4r.","missing_upload_url":"Vyskytla sa chyba v konfigur\u00e1cii. Kontaktujte administr\u00e1tora pros\u00edm.","upload_limit_exceeded":"M\u00f4\u017eete nahra\u0165 iba 1 s\u00fabor.","http_error":"Neo\u010dak\u00e1van\u00e1 odpove\u010f servera. S\u00fabor sa pravdepodobne nahral \u00faspe\u0161ne. Skontrolujte Kni\u017enicu m\u00e9di\u00ed alebo obnovte str\u00e1nku.","http_error_image":"Server nem\u00f4\u017ee spracova\u0165 obr\u00e1zok. M\u00f4\u017ee sa to sta\u0165, ak je server zanepr\u00e1zdnen\u00fd alebo nem\u00e1 dostatok syst\u00e9mov\u00fdch prostriedkov na t\u00fato oper\u00e1ciu. Mo\u017eno by pomohla nahranie men\u0161ieho obr\u00e1zka. Odpor\u00fa\u010dan\u00e1 maxim\u00e1lna ve\u013ekos\u0165 je 2560 pixelov.","upload_failed":"Nahr\u00e1vanie zlyhalo.","big_upload_failed":"Sk\u00faste nahra\u0165 tento s\u00fabor cez %1$sNahr\u00e1va\u010d prehliada\u010da%2$s.","big_upload_queued":"%s prekra\u010duje maxim\u00e1lnu ve\u013ekos\u0165 nahr\u00e1van\u00fdch s\u00faborov pre multi-s\u00faborov\u00fd nahr\u00e1va\u010d vo va\u0161om prehliada\u010di.","io_error":"Chyba IO.","security_error":"Bezpe\u010dnostn\u00e1 chyba.","file_cancelled":"S\u00fabor zru\u0161en\u00fd.","upload_stopped":"Nahr\u00e1vanie prestalo.","dismiss":"Zru\u0161i\u0165","crunching":"Spracov\u00e1va sa\u2026","deleted":"presunut\u00fd do ko\u0161a.","error_uploading":"Nepodarilo sa nahra\u0165: \u201c %s”","unsupported_image":"Tento obr\u00e1zok sa nezobraz\u00ed vo webovom prehliada\u010di. Pre spr\u00e1vne fungovanie je potrebn\u00e9ho ho konvertova\u0165 do form\u00e1tu JPEG pred nahran\u00edm.","noneditable_image":"Tento obr\u00e1zok nem\u00f4\u017ee by\u0165 spracovan\u00fd webov\u00fdm serverom. Pred odoslan\u00edm ho preve\u010fte do form\u00e1tu JPEG alebo PNG.","file_url_copied":"URL adresa s\u00faboru bola skop\u00edrovan\u00e1 do va\u0161ej schr\u00e1nky"}; var _wpPluploadSettings = {"defaults":{"file_data_name":"async-upload","url":"\/wp-admin\/async-upload.php","filters":{"max_file_size":"268435456b","mime_types":[{"extensions":"jpg,jpeg,jpe,gif,png,bmp,tiff,tif,webp,ico,heic,asf,asx,wmv,wmx,wm,avi,divx,flv,mov,qt,mpeg,mpg,mpe,mp4,m4v,ogv,webm,mkv,3gp,3gpp,3g2,3gp2,txt,asc,c,cc,h,srt,csv,tsv,ics,rtx,css,vtt,dfxp,mp3,m4a,m4b,aac,ra,ram,wav,ogg,oga,flac,mid,midi,wma,wax,mka,rtf,pdf,class,tar,zip,gz,gzip,rar,7z,psd,xcf,doc,pot,pps,ppt,wri,xla,xls,xlt,xlw,mdb,mpp,docx,docm,dotx,dotm,xlsx,xlsm,xlsb,xltx,xltm,xlam,pptx,pptm,ppsx,ppsm,potx,potm,ppam,sldx,sldm,onetoc,onetoc2,onetmp,onepkg,oxps,xps,odt,odp,ods,odg,odc,odb,odf,wp,wpd,key,numbers,pages"}]},"heic_upload_error":true,"multipart_params":{"action":"upload-attachment","_wpnonce":"e1d5c7362c"}},"browser":{"mobile":false,"supported":true},"limitExceeded":false}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="wp-api-request-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpApiSettings = {"root":"https:\/\/www.sportnewscycling.sk\/wp-json\/","nonce":"8c48aeb0f0","versionString":"wp\/v2\/"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0" id="wp-polyfill-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6aec9a8d4e5a5d543a1" id="wp-hooks-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef" id="wp-i18n-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-a11y-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2024-01-31 08:41:21+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-beta.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n >= 2 && n <= 4) ? 1 : 2);","lang":"sk"},"Notifications":["Ozn\u00e1menia"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="media-views-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var _wpMediaViewsL10n = {"mediaFrameDefaultTitle":"Multim\u00e9di\u00e1","url":"URL","addMedia":"Prida\u0165 s\u00fabor m\u00e9di\u00ed","search":"H\u013eada\u0165","select":"Vybra\u0165","cancel":"Zru\u0161i\u0165","update":"Aktualizova\u0165","replace":"Nahradi\u0165","remove":"Odstr\u00e1ni\u0165","back":"Sp\u00e4\u0165","selected":"vybran\u00e9: %d","dragInfo":"Pre zmenu poradia s\u00faborov, pou\u017eite funkciu \u0165ahaj a pus\u0165.","uploadFilesTitle":"Nahra\u0165 s\u00fabory","uploadImagesTitle":"Nahra\u0165 obr\u00e1zky","mediaLibraryTitle":"Kni\u017enica m\u00e9di\u00ed","insertMediaTitle":"Prida\u0165 s\u00fabor m\u00e9di\u00ed","createNewGallery":"Vytvori\u0165 nov\u00fa gal\u00e9riu","createNewPlaylist":"Vytvori\u0165 nov\u00fd zoznam skladieb","createNewVideoPlaylist":"Vytvori\u0165 nov\u00fd zoznam vide\u00ed","returnToLibrary":"\u2190 Prejs\u0165 do kni\u017enice","allMediaItems":"V\u0161etky multimedi\u00e1lne s\u00fabory","allDates":"V\u0161etky d\u00e1tumy","noItemsFound":"Neboli n\u00e1jden\u00e9 \u017eiadne polo\u017eky.","insertIntoPost":"Vlo\u017ei\u0165 do \u010dl\u00e1nku","unattached":"Neprilo\u017een\u00e9","mine":"Moje","trash":"K\u00f4\u0161","uploadedToThisPost":"Nahran\u00e9 do \u010dl\u00e1nku","warnDelete":"Chyst\u00e1te sa natrvalo vymaza\u0165 t\u00fato polo\u017eku z va\u0161ej webovej str\u00e1nky.\nT\u00e1to oper\u00e1cia je nevratn\u00e1.\n 'Zru\u0161i\u0165' - zastavi\u0165, 'OK' - vymaza\u0165.","warnBulkDelete":"Chyst\u00e1te sa natrvalo vymaza\u0165 tieto polo\u017eky z va\u0161ej webovej str\u00e1nky.\nT\u00e1to oper\u00e1cia je nevratn\u00e1.\n 'Zru\u0161i\u0165' - zastavi\u0165, 'OK' - vymaza\u0165.","warnBulkTrash":"Chyst\u00e1te sa zmaza\u0165 tieto polo\u017eky.\nPre zru\u0161enie stla\u010dte 'Zru\u0161i\u0165', pre vymazanie 'OK'.","bulkSelect":"Hromadn\u00e9 ozna\u010denie","trashSelected":"Presun\u00fa\u0165 do ko\u0161a","restoreSelected":"Obnovi\u0165 z ko\u0161a","deletePermanently":"Zmaza\u0165 nav\u017edy","errorDeleting":"Chyba pri vymaz\u00e1van\u00ed pr\u00edlohy.","apply":"Pou\u017ei\u0165","filterByDate":"Triedi\u0165 pod\u013ea d\u00e1tumu","filterByType":"Triedi\u0165 pod\u013ea typu","searchLabel":"H\u013eada\u0165","searchMediaLabel":"Vyh\u013ead\u00e1va\u0165 v m\u00e9di\u00e1ch ","searchMediaPlaceholder":"H\u013eada\u0165 medi\u00e1lne polo\u017eky...","mediaFound":"Po\u010det n\u00e1jden\u00fdch polo\u017eiek: %d","noMedia":"Neboli n\u00e1jden\u00e9 \u017eiadne s\u00fabory m\u00e9di\u00ed.","noMediaTryNewSearch":"Nebola n\u00e1jden\u00e1 \u017eiadna polo\u017eka. Sk\u00faste in\u00e9 vyh\u013ead\u00e1vanie.","attachmentDetails":"Podrobnosti pr\u00edlohy","insertFromUrlTitle":"Vlo\u017ei\u0165 z URL","setFeaturedImageTitle":"Ilustra\u010dn\u00fd obr\u00e1zok","setFeaturedImage":"Nastavi\u0165 ilustra\u010dn\u00fd obr\u00e1zok","createGalleryTitle":"Vytvori\u0165 gal\u00e9riu","editGalleryTitle":"Upravi\u0165 gal\u00e9riu","cancelGalleryTitle":"\u2190 Zru\u0161i\u0165 gal\u00e9riu","insertGallery":"Vlo\u017ei\u0165 gal\u00e9riu","updateGallery":"Aktualizova\u0165 gal\u00e9riu","addToGallery":"Prida\u0165 do gal\u00e9rie","addToGalleryTitle":"Prida\u0165 do gal\u00e9rie","reverseOrder":"Opa\u010dn\u00e9 poradie","imageDetailsTitle":"Podrobnosti o obr\u00e1zku","imageReplaceTitle":"Nahradi\u0165 obr\u00e1zok","imageDetailsCancel":"Zru\u0161i\u0165 \u00fapravu","editImage":"Upravi\u0165 obr\u00e1zok","chooseImage":"Vyberte obr\u00e1zok","selectAndCrop":"Vybra\u0165 a oreza\u0165","skipCropping":"Presko\u010di\u0165 orezanie","cropImage":"Oreza\u0165 obr\u00e1zok","cropYourImage":"Oreza\u0165 obr\u00e1zok","cropping":"Orez\u00e1vam\u2026","suggestedDimensions":"Navrhovan\u00e9 rozmery obr\u00e1zka: %1$s kr\u00e1t %2$s pixelov.","cropError":"Vyskytla sa chyba pri orez\u00e1van\u00ed obr\u00e1zka.","audioDetailsTitle":"Podrobnosti audio nahr\u00e1vky","audioReplaceTitle":"Nahradi\u0165 audio nahr\u00e1vku","audioAddSourceTitle":"Prida\u0165 zdroj audi nahr\u00e1vky","audioDetailsCancel":"Zru\u0161i\u0165 \u00fapravu","videoDetailsTitle":"Podrobnosti o videu","videoReplaceTitle":"Nahradi\u0165 video","videoAddSourceTitle":"Prida\u0165 zdroj videa","videoDetailsCancel":"Zru\u0161i\u0165 \u00fapravu","videoSelectPosterImageTitle":"Vybra\u0165 plag\u00e1tov\u00fd obr\u00e1zok","videoAddTrackTitle":"Prida\u0165 titulky","playlistDragInfo":"Pre zmenu poradia pesni\u010diek pou\u017eite funkciu \u0165ahaj a pus\u0165.","createPlaylistTitle":"Vytvori\u0165 zoznam skladieb","editPlaylistTitle":"Upravi\u0165 zoznam skladieb","cancelPlaylistTitle":"\u2190 Zru\u0161i\u0165 zoznam skladieb","insertPlaylist":"Vlo\u017e zoznam skladieb","updatePlaylist":"Aktualizuj zoznam skladieb","addToPlaylist":"Prida\u0165 do zoznamu skladieb","addToPlaylistTitle":"Prida\u0165 do zoznamu skladieb","videoPlaylistDragInfo":"Pre zmenu poradia vide\u00ed pou\u017eite funkciu \u0165ahaj a pus\u0165.","createVideoPlaylistTitle":"Vytvori\u0165 zoznam vide\u00ed","editVideoPlaylistTitle":"Upravi\u0165 zoznam vide\u00ed","cancelVideoPlaylistTitle":"\u2190 Zru\u0161i\u0165 zoznam vide\u00ed","insertVideoPlaylist":"Prida\u0165 zoznam vide\u00ed","updateVideoPlaylist":"Nahra\u0165 zoznam vide\u00ed","addToVideoPlaylist":"Prida\u0165 do zoznamu vide\u00ed","addToVideoPlaylistTitle":"Prida\u0165 do zoznamu vide\u00ed","filterAttachments":"Filtrova\u0165 m\u00e9di\u00e1","attachmentsList":"Zoznam multim\u00e9di\u00ed","settings":{"tabs":[],"tabUrl":"https:\/\/www.sportnewscycling.sk\/wp-admin\/media-upload.php?chromeless=1","mimeTypes":{"image":"Obr\u00e1zky","audio":"Audio","video":"Video","application\/msword,application\/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,application\/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12,application\/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12,application\/vnd.oasis.opendocument.text,application\/vnd.apple.pages,application\/pdf,application\/vnd.ms-xpsdocument,application\/oxps,application\/rtf,application\/wordperfect,application\/octet-stream":"Dokumenty","application\/vnd.apple.numbers,application\/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet,application\/vnd.ms-excel,application\/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet,application\/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12,application\/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12":"Tabu\u013eky","application\/x-gzip,application\/rar,application\/x-tar,application\/zip,application\/x-7z-compressed":"Arch\u00edvy"},"captions":true,"nonce":{"sendToEditor":"a329745796","setAttachmentThumbnail":"c0b9e4a326"},"post":{"id":0},"defaultProps":{"link":"","align":"","size":""},"attachmentCounts":{"audio":1,"video":1},"oEmbedProxyUrl":"https:\/\/www.sportnewscycling.sk\/wp-json\/oembed\/1.0\/proxy","embedExts":["mp3","ogg","flac","m4a","wav","mp4","m4v","webm","ogv","flv"],"embedMimes":{"mp3":"audio\/mpeg","ogg":"audio\/ogg","flac":"audio\/flac","m4a":"audio\/mpeg","wav":"audio\/wav","mp4":"video\/mp4","m4v":"video\/mp4","webm":"video\/webm","ogv":"video\/ogg","flv":"video\/x-flv"},"contentWidth":640,"months":[{"year":"2024","month":"4","text":"apr\u00edl 2024"},{"year":"2024","month":"3","text":"marec 2024"},{"year":"2024","month":"2","text":"febru\u00e1r 2024"},{"year":"2024","month":"1","text":"janu\u00e1r 2024"},{"year":"2023","month":"12","text":"december 2023"},{"year":"2023","month":"11","text":"november 2023"},{"year":"2023","month":"10","text":"okt\u00f3ber 2023"},{"year":"2023","month":"9","text":"september 2023"},{"year":"2023","month":"8","text":"august 2023"},{"year":"2023","month":"7","text":"j\u00fal 2023"},{"year":"2023","month":"6","text":"j\u00fan 2023"},{"year":"2023","month":"5","text":"m\u00e1j 2023"},{"year":"2023","month":"4","text":"apr\u00edl 2023"},{"year":"2023","month":"3","text":"marec 2023"},{"year":"2023","month":"2","text":"febru\u00e1r 2023"},{"year":"2023","month":"1","text":"janu\u00e1r 2023"},{"year":"2022","month":"12","text":"december 2022"},{"year":"2022","month":"11","text":"november 2022"},{"year":"2022","month":"10","text":"okt\u00f3ber 2022"},{"year":"2022","month":"9","text":"september 2022"},{"year":"2022","month":"8","text":"august 2022"},{"year":"2022","month":"7","text":"j\u00fal 2022"},{"year":"2022","month":"6","text":"j\u00fan 2022"},{"year":"2022","month":"5","text":"m\u00e1j 2022"},{"year":"2022","month":"4","text":"apr\u00edl 2022"},{"year":"2022","month":"3","text":"marec 2022"},{"year":"2022","month":"2","text":"febru\u00e1r 2022"},{"year":"2022","month":"1","text":"janu\u00e1r 2022"},{"year":"2021","month":"12","text":"december 2021"},{"year":"2021","month":"11","text":"november 2021"},{"year":"2021","month":"10","text":"okt\u00f3ber 2021"},{"year":"2021","month":"9","text":"september 2021"},{"year":"2021","month":"8","text":"august 2021"},{"year":"2021","month":"7","text":"j\u00fal 2021"},{"year":"2021","month":"6","text":"j\u00fan 2021"},{"year":"2021","month":"5","text":"m\u00e1j 2021"},{"year":"2021","month":"4","text":"apr\u00edl 2021"},{"year":"2021","month":"3","text":"marec 2021"},{"year":"2021","month":"2","text":"febru\u00e1r 2021"},{"year":"2021","month":"1","text":"janu\u00e1r 2021"},{"year":"2020","month":"12","text":"december 2020"},{"year":"2020","month":"11","text":"november 2020"}],"mediaTrash":0,"infiniteScrolling":0}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="media-views-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2024-01-31 08:41:21+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-beta.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n >= 2 && n <= 4) ? 1 : 2);","lang":"sk"},"Showing %1$s of %2$s media items":["Zobrazuje sa %1$s z %2$s multim\u00e9di\u00ed"],"Jump to first loaded item":["Prejs\u0165 na prv\u00fa na\u010d\u00edtan\u00fa polo\u017eku"],"Load more":["Na\u010d\u00edta\u0165 viac"],"Number of media items displayed: %d. Click load more for more results.":["Po\u010det zobrazen\u00fdch multim\u00e9di\u00ed: %d. Kliknite pre na\u010d\u00edtanie \u010fal\u0161\u00edch v\u00fdsledkov."],"The file URL has been copied to your clipboard":["URL adresa s\u00faboru bola skop\u00edrovan\u00e1 do va\u0161ej schr\u00e1nky"],"%s item selected":["%s vybran\u00e1 polo\u017eka","%s vybran\u00e9 polo\u017eky","%s vybran\u00fdch polo\u017eiek"],"Number of media items displayed: %d. Scroll the page for more results.":["Po\u010det zobrazen\u00fdch multim\u00e9di\u00ed: %d. Viac v\u00fdsledkov dostupn\u00fdch ni\u017e\u0161ie."]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/media-views.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="media-editor-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2024-01-31 08:41:21+0000","generator":"GlotPress\/4.0.0-beta.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n >= 2 && n <= 4) ? 1 : 2);","lang":"sk"},"Could not set that as the thumbnail image. Try a different attachment.":["Nie je mo\u017en\u00e9 nastavi\u0165 ako miniat\u00faru obr\u00e1zka. Vysk\u00fa\u0161ajte in\u00fa pr\u00edlohu."]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/media-editor.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://stats.wp.com/e-202416.js" id="jetpack-stats-js" data-wp-strategy="defer" defer></script> <script type="text/javascript" id="jetpack-stats-js-after"> /* <![CDATA[ */ _stq = window._stq || []; _stq.push([ "view", JSON.parse("{\"v\":\"ext\",\"blog\":\"188547954\",\"post\":\"4924\",\"tz\":\"2\",\"srv\":\"www.sportnewscycling.sk\",\"j\":\"1:13.2.1\"}") ]); _stq.push([ "clickTrackerInit", "188547954", "4924" ]); /* ]]> */ </script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js"></script><script src="https://www.sportnewscycling.sk/wp-content/cache/min/1/f7f4bba8cef65b5cd828bc33aaafad5c.js" data-minify="1" defer></script></body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->