Organizátori banskobystrického EYOF 2022 informujú národné federácie o prípravách podujatia

Organizačný výbor Európskeho festivalu olympijských hier mládeže v Banskej Bystrici (EYOF) v roku 2022 usporiadal stretnutie so zástupcami 11 národných federácií na Slovensku s cieľom prediskutovať prípravy tohto podujatia.

Zástupcovia národných orgánov pre atletiku, plávanie, triatlon, tenis, basketbal, bedminton, cyklistiku, džudo, hádzanú, volejbal a gymnastiku sa stretli s organizátormi EYOF a štátnym ministrom športu Ivanom Hosarom.

Diskusie sa zamerali na tých 11 športov, ktoré budú všetky súčasťou podujatia, a na to, ako to organizátori zabezpečujú.

„Naším cieľom je pripraviť EYOF, ktorý zviditeľní Slovensko a Banskú Bystricu, a dá nám príležitosť ukázať, že aj naša malá krajina je schopná zorganizovať významné medzinárodné podujatie,“ uviedol predseda organizačného výboru a primátor mesta Jan Nusko. banskej. Bystrica.

„EYOF môže tiež pomôcť rozvinúť šport na Slovensku a rozšíriť ho medzi mladých ľudí.“

Počas stretnutia dostali zástupcovia národných federácií informácie o projekte vrátane navrhovaného programu a rozpočtu.

Dozvedeli sa tiež o dejiskách, stavebných plánoch, štruktúre EYOF a projektoch ubytovania a presídlenia.

Pre Športový park Štiavničky je naplánovaných šesť športov – atletika, plávanie, džudo, tenis, bedminton a triatlon.

Zahrnuté sú aj ďalšie oblasti vrátane mediálnych operácií, marketingu, bezpečnosti, zdravia, antidopingu, reštaurácií a udržateľnosti.

Organizátori tvrdia, že strategické stretnutia, ako je toto, sa budú konať pravidelne pred EYOF a individuálne stretnutia sa budú konať tiež s národnými federáciami.

„Národné športové federácie nám pomôžu zabezpečiť najlepších ľudí z hľadiska personálnej, materiálno-technickej podpory, ako aj propagácie,“ dodal Peter Hamage, výkonný riaditeľ Banskej Bystrice 2022.

EYOF sa má konať budúci rok od 24. do 30. júla.

Košice boli pôvodne založené na Slovensku, aby usporiadali podujatie, ale v roku 2019 sa stiahli pre finančné komplikácie, ktoré vyústili do výmeny Banskej Bystrice.

V máji 2020 bol presunutý z rokov 2021 do 2022 kvôli pandémii COVID-19 a aby neohrozil neskoré olympijské hry v Tokiu v roku 2020.

READ  Cuomo will be awarded a playoff ticket to a nurse after the controversy

EYOF je multišportová súťaž pre európskych športovcov vo veku od 14 do 18 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *