Nový výskum poukazuje na ekonomický vplyv študentov na Brniansky denník

Brno je často označované ako študentské mesto, a to právom. Na univerzitách v meste študuje približne 65 000 mladých ľudí, ktorí tvoria počas semestra 1 zo 6 obyvateľov. Na meranie ekonomického vplyvu študentov na mesto sa v Brne uskutočnil rozsiahly prieskum medzi študentmi, ktorý sa uskutočnil už piatykrát. Zdroj foto: M. Schmerková, obec Brno

Brno 8. apríla (BD) – Prieskum poukazuje na ekonomický dopad študentov na mesto a ich sociálne a ekonomické správanie. Výskum prebiehal formou online dotazníka, ktorým univerzity pomohli osloviť študentov. Rovnako ako v predchádzajúcej vlne boli študentom zaslané dve kópie dotazníka v českom a anglickom jazyku. Českú verziu dotazníka vyplnilo 2 260 študentov, anglickú verziu pre zahraničných študentov len 75 účastníkov.

Tohtoročná štúdia bola piatou vlnou výskumu, ktorý nadviazal na predchádzajúce vlny v rokoch 2012, 2014, 2016 a 2018, aj keď prieskum nebol s miernymi úpravami úplne identický. Údaje sa zbierali k decembru 2021 a dokončili sa v januári 2022.

Väčšinu respondentov tvorili ženy (53,4 %). Muži tvorili 45,6 % opýtaných a zvyšok uviedol iné pohlavie alebo na túto otázku neodpovedal. Študenti Vysokého učení technického v Brne (VUT) tvorili najväčší podiel účastníkov spomedzi českých a slovenských študentov a študentov z iných krajín pred Masarykovou a Mendelovou univerzitou. 59 % respondentov tvorili študenti bakalárskeho štúdia, 35 % študenti magisterského štúdia a len necelých 6 % odpovedí bolo od doktorandov.

Zdroj foto: M. Schmerková, obec Brno

Študentov s trvalým pobytom v Českej republike sa pýtali na miesto bydliska. Viac ako tretina opýtaných má trvalé bydlisko v Juhomoravskom kraji, ale Brno je atraktívne aj pre študentov zo Zlínskeho kraja (12 %), Moravskosliezskeho kraja (11 %) a Kraja Vysočina (10 %).

Údaje o počte dní, ktoré študenti strávia v Brne, sú veľmi podobné predchádzajúcim vlnám výskumov. Veľké množstvo študentov buď strávi v Brne štyri alebo päť dní a odíde z Brna na víkend, alebo zostane v Brne celý týždeň. Menej ako 10 % opýtaných strávi v Brne 3 a menej dní.

READ  OP-ED: Ženy v centre boja

V porovnaní s predchádzajúcou vlnou prieskumu sa podiel študentov, ktorí prídu do Brna autom, zvýšil o 3 percentuálne body na 24 %. Podiel študentov využívajúcich autobus sa znížil o 3 pb na 22 %. Využitie vlakov bolo viac-menej rovnaké, približne 46 %.

Študenti v meste často využívajú verejnú dopravu (46 %), no od roku 2018 sa ich používanie znížilo o 16 percentuálnych bodov. Viac študentov uviedlo, že chodia pešo (38 %). Zvýšilo sa aj percento študentov cestujúcich po Brne vlastným autom na 8 %. Tieto zmeny potvrdzujú výsledky iných dopravných štúdií a súvisia s epidémiou koronavírusu, ktorá ovplyvnila spôsob dochádzania obyvateľov všade. Využívanie zdieľaných alebo vlastnených bicyklov alebo skútrov zostalo na približne 4 %.

Študenti z Česka a Slovenska minú mesačne v priemere 8 752 Kč s priemernou hodnotou 8 000 Kč. V porovnaní s rokom 2018 sa priemerné výdavky študentov zvýšili o cca 1 700 Kč.

Najväčším nákladom sú náklady na bývanie. Podľa prieskumu zaplatí český alebo slovenský študent za ubytovanie v Brne v priemere 3 715 Kč mesačne, čo je o 115 Kč viac ako v roku 2018. Zahraniční študenti platia za ubytovanie viac, v priemere 6 170 Kč, v priemere je to Kč. 5000.. Tesne zaostáva míňanie v predajniach potravín a lekárňach, ako aj stravovanie v reštauráciách, jedálňach, baroch či fast foodoch.

Prieskum sa pýtal študentov aj na ich príjem. Študentov z Česka a Slovenska v štúdiu väčšinou podporujú rodičia; Iba piati uviedli, že od svojich rodičov nedostali žiadny príspevok na štúdium. 85 % opýtaných si počas štúdia privyrába v rozmedzí od 1 000 do 10 000 Kč mesačne. Viac ako polovica opýtaných pracuje v Brne, tretina z nich pracuje mimo Brna a 10 % pracuje z domu.

Výskumom sa zistilo, že žiaci chodia na kultúrne podujatia menej často ako v roku 2018. Je veľmi pravdepodobné, že to súvisí s epidémiou koronavírusu, kedy nebolo možné navštevovať kultúrne podujatia vôbec, a to bývali študenti. Ostatné rekreačné aktivity boli veľmi podobné výsledkom predchádzajúceho zberu údajov.

READ  Európske krajiny obnovujú obmedzenia týkajúce sa Covid, keď sa počet prípadov zvyšuje

Na konci dotazníka sa študenti pýtali, či zostali v Brne počas blokovania koronavírusu alebo opustili Brno, či už kvôli zatvoreným internátom, alebo preto, že by bolo lepšie byť počas zatvorenia škôl doma so svojimi rodinami. Takmer dve tretiny českých účastníkov uviedli, že výluku strávili mimo Brna. Menej ako 26 % strávilo uzávierku v byte v Brne. V Brne 8 % opýtaných strávilo izolovane s rodinou a 5 % zostalo na brnenskom internáte.

Je všeobecne známe, že študenti sú nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou života Brna – sú dôležitou zložkou trhu práce, podieľajú sa aj na vytváraní dopytu, či už po bytoch, ale aj po rôznych službách, akciách či inom tovare. Tvoria veľkú časť populácie Brna, čo ovplyvňuje nielen celkový charakter Brna, ale aj jeho ekonomiku a tieto poznatky pomáhajú poskytnúť hlbší pohľad na tento fenomén.

https://brnodaily.com/2022/04/08/brno/new-research-sheds-light-on-economic-impact-of-students-on-brno/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2022/04/studenti_PF_MU_foto_sch017-1024×682.jpghttps://brnodaily.com/wp-content/uploads/2022/04/studenti_PF_MU_foto_sch017-150×100.jpgJuraj DucaBrnoSprávyBrno, ekonomika, spravodajstvo, študentiBrno je často označované ako študentské mesto, a to právom. Na univerzitách v meste študuje približne 65 000 mladých ľudí, ktorí tvoria počas semestra 1 zo 6 obyvateľov. Na meranie ekonomického vplyvu študentov na mesto sa uskutočnil rozsiahly prieskum…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *