Návšteva slovenského premiéra vo Viedni: nezhoda v otázkach jadrovej technológie – Vindobona.org

Začiatkom tohto týždňa navštívil Viedeň predseda vlády SR Eduard Heger. Počas rozhovorov s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom zdôraznil obrovský význam víťazstva Ukrajiny nad ruským útočníkom a hovoril s Nehammerom o rozdielnych názoroch oboch krajín na jadrovú energiu.

K jednej z hlavných tém rozhovoru oboch štátnikov, vojne na Ukrajine, bol slovenský premiér bojovný a zdôraznil: „Pre nás je dôležité, aby každá z našich susedných krajín bola slobodná.“ Z tohto dôvodu Slovensko poskytuje Ukrajine rozsiahlu pomoc.

Jeho rakúsky náprotivok tiež zdôraznil plnú pripravenosť Rakúska plne stáť za líniou EÚ a vystúpiť proti ruskej útočnej vojne a dať jasne najavo, že vojna by nikdy nemala byť súčasťou politiky.

Doplnením tejto témy sa diskutovalo o globálnej potravinovej bezpečnosti a vytvorení „zelených koridorov“ spojených s vojnou. Nehamer uviedol, že Rakúsko podporuje Svetový potravinový program, pričom zdôraznil dôležitosť vytvorenia globálnej stability v oblasti potravín.

Rakúsko preto poskytlo 3,5 milióna eur na potravinový program a ďalších 500 000 eur pridelilo organizáciám občianskej spoločnosti na mieste.

„Európska únia a medzinárodné spoločenstvo sú potrebné na rýchle poskytnutie pomoci, inak budeme čeliť následkom krízy vrátane nových migračných vĺn v nepredstaviteľnom rozsahu,“ povedal Niemer.

Na rozdiel od jednoty v otázke ukrajinskej vojny obaja politici nenašli spoločnú reč v otázke jadrovej energie. Kancelár Nahammer dal jasne najavo, že Rakúsko považuje jadrovú energiu za mimoriadne nebezpečnú. Slovenský premiér Heger reagoval slovami, že Slovensko robí maximum pre to, aby súčasné bezpečnostné štandardy boli na čo najlepšej úrovni.

READ  Spoločnosť Jaguar Land Rover pozastavila továrne vo Veľkej Británii kvôli nedostatku počítačových čipov Jaguar Land Rover

Na druhej strane medzi oboma krajinami panoval konsenzus v otázkach bezpečnosti. Rakúsko so Slovenskom úzko spolupracuje v rámci Austerlitzskej koordinácie, ktorá sa zaoberá zásadnými otázkami bezpečnosti, ale aj vývoja v Európe. Aj tu je aktuálna otázka neregulárnej migrácie. Kancelárka uviedla, že v Rakúsku to dramaticky narastá.

Tento rok už bolo podaných viac ako 30-tisíc žiadostí o azyl. „Migračný tlak sa zvyšuje a musíme proti nemu spolupracovať. Potrebujeme silnú ochranu vonkajších hraníc zo strany EÚ a nové nariadenia o azylovom konaní v rámci EÚ. Bohužiaľ, starý azylový systém úplne zlyhal.“ Zhoda panuje aj na väčšej podpore krajín západného Balkánu v súvislosti so vstupom do Európskej únie, ktorá je pre obe krajiny dôležitou centrálnou geostrategickou oblasťou.

Dobré vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom

Heger vyzdvihol kvalitu vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom, ktoré sú podľa neho „priateľské, korektné a prehĺbené“. Poďakoval Rakúsku za prijatie zákona o následnom vyplácaní rodinných prídavkov občanom iných členských krajín EÚ pracujúcim v Rakúsku, keďže platí aj pre občanov SR. Heger tiež vysvetlil, že obe krajiny sú ekonomicky aj odborne prepojené a svoje problémy dokážu riešiť vďaka otvorenej komunikácii.

Nehamer tiež ocenil spoluprácu medzi oboma krajinami a zdôraznil, že Slovensko je dôležitým partnerom pre rakúsku ekonomiku. Na Slovensku pôsobí asi 2 000 rakúskych firiem, čo zabezpečuje pracovné miesta aj v Rakúsku. Okrem toho export opäť vzrástol na objem 3,2 miliardy eur. Nemecká kancelárka zdôraznila, že Rakúsko je druhým najväčším investorom na Slovensku.

Spolkový kancelár Rakúska

READ  Inflácia HICP na Slovensku v máji stúpla

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.