Ministerstvo pôdohospodárstva SR – EURACTIV.com hovorí, že zákon na zníženie používania pesticídov ignoruje východiskový bod

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyjadrilo výhrady k novému právnemu rámcu používania pesticídov, ktorý výbor navrhol v júni v rámci zákona o obnove prírody.

Exekutíva EÚ navrhla prvý právne záväzný celoeurópsky cieľ znížiť do roku 2030 používanie a riziká chemických pesticídov o 50 %.

Návrh však tiež umožňuje členským štátom stanoviť si vlastné národné ciele s prihliadnutím na ich vnútroštátnu situáciu vrátane historického pokroku a intenzity používania pesticídov. O túto flexibilitu pred zverejnením legislatívy požiadalo desať členských štátov vrátane Slovenska.

Podľa návrhu výboru by však národný cieľ v žiadnom prípade nemal byť nižší ako 35 %, aby sa zabezpečilo, že všetky členské štáty znížia používanie pesticídov. Slovenskému ministerstvu však tento prístup nie je naklonený.

„Vytvorenie záväzných cieľov predchádza vývoju vhodných výpočtových metodík a návrh dostatočne nezohľadňuje rozdielne východiskové pozície jednotlivých členských krajín a doterajší pokrok,“ uviedlo ministerstvo pre EURACTIV Slovensko s tým, že sa bude snažiť zmeniť to v nadchádzajúcich rokovaniach v Rade EÚ.

Slovensko dlhodobo upozorňuje na to, že slovenskí farmári používajú menej pesticídov ako ich kolegovia zo zvyšku Európy. Potvrdzujú to aj údaje Eurostatu, podľa ktorých je na Slovensku priemerná ročná spotreba pesticídov na hektár 1,3 kg, pričom európsky priemer je 2,2.

Na druhej strane spotreba pesticídov od roku 2011 každoročne stúpa, čo je opačný trend v porovnaní s priemerom EÚ.

Či sa Slovensku podarí dosiahnuť 35-percentný cieľ, alebo ideálnu cieľovú hodnotu, je podľa ministerstva priskoro odhadovať.

„V každom prípade pre udržanie potravinovej bezpečnosti a dosiahnutie potravinovej sebestačnosti je ochrana rastlín nevyhnutnosťou,“ dodáva ministerstvo.

READ  Slovensko pošle na skládku v roku 2020 rekordne nízke množstvo odpadu - EURACTIV.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.