Metacon v spolupráci s Hydroholdingom dodať elektrolyzér PEM a čerpaciu stanicu vodíka na Slovensku

Metacon v spolupráci s Hydroholdingom na dodávku PEM integrovaného elektrolyzéra a vodíkovej čerpacej stanice na Slovensku.

Metacon AB (publ) („Metacon“ alebo „Spoločnosť“) v spolupráci s distribúciou a jej EPC partnerom uzatvára Hydroholding zmluvu na dodávku 1 MW integrovaného elektrolyzéra a vodíkovej čerpacej stanice (HRS) s kapacitou 400 kg za deň. Celková hodnota kontraktu pre Metacon je 3,9 milióna EUR (približne 43 SEK podľa aktuálneho výmenného kurzu). Jednotka bude nasadená začiatkom roka 2024.

Dopyt po zelenom vodíku ako palive pre dopravné prostriedky v celej Európe neustále rastie a Metacon má spolu s vybranými partnermi príležitosť zohrať významnú úlohu v tejto expanzii. Po ukončení procesu verejného obstarávania Metacon prostredníctvom distribučného a distribučného partnera Hydroholding a partnera EPC dodá zatiaľ nemenovanému zákazníkovi na Slovensku cenovo výhodný 1 MW integrovaný elektrolyzér HRS s výtlačným tlakom 350 psi.

V rozsahu dodávky je kontajnerový elektrolyzérový systém, tlak, skladovanie, distribúcia, združené prístroje a chladiace zariadenia pre celý systém, čo dokazuje schopnosť spoločnosti Metacon navrhovať a dodávať komplexné riešenia v oblasti vodíka.

Christer WakenerPrezident a generálny riaditeľ spoločnosti Metacon povedal:

wSme veľmi radi, že s Hydroholdingom môžeme pokračovať v úspešnom predaji na Slovensku, ktoré je pre vodík veľmi zaujímavým rastúcim trhom.

„Potreba, aby sme v budúcnosti mohli vyrábať domáce palivá bez fosílnych palív pre európsku automobilovú dopravu, je nevyčerpateľná a sme len na začiatku dlhodobého expanzívneho trhu.“

Marek RothČlen predstavenstva Hydroholding komentoval:

Tento integrovaný systém výroby, skladovania a distribúcie zeleného vodíka prostredníctvom HRS ukáže skutočný potenciál technológie a bude prvým svojho druhu v našom regióne.

„Veríme, že sa stane základným kameňom pre ďalší rozvoj trhu súvisiaceho s vodíkom a tiež pozitívne zvýši povedomie verejnosti o tomto alternatívnom zdroji energie ako o energetickom nosiči budúcnosti.“

Tieto informácie sú informácie, ktoré je spoločnosť Metacon AB (Public) povinná zverejniť v súlade s nariadeniami Európskej únie o zneužívaní trhu. Informácie boli predložené na zverejnenie prostredníctvom nižšie uvedenej kontaktnej agentúry dňa 27. februára 2023 o 15:45 SEČ.

READ  Jojka čelí obeti podvodu: 30 000 v stokách a nikde ... obrovská pomoc od televízie!

pre ďalšie informácieKontaktujte Christera Wiknera telefonicky na čísle +46 (0) 707-647389 alebo e-mailom na adrese [email protected]

O spoločnosti Metacon AB (všeobecné)

Metacon AB (publ) vyvíja a vyrába energetické systémy na výrobu vodíka, tepla a elektriny. Produkty v oblasti opravárenských prác sú založené okrem iného na patentovanej technológii, ktorá generuje vodík prostredníctvom takzvaného katalytického parného reformovania bioplynu alebo iných uhľovodíkov. Opravárenské produkty Metacon sú vyvíjané v rámci 100% dcérskej spoločnosti Helbio SA: dcérskej spoločnosti Univerzity v Patre v Grécku.

Metacon tiež ponúka kompletné vodíkové čerpacie stanice, systémové riešenia a zariadenia na výrobu vodíka prostredníctvom takzvanej elektrolýzy, čo je celosvetovo veľká a rastúca oblasť výroby zeleného vodíka v malom aj veľkom meradle. Elektrolýza je proces iniciácie a riadenia chemickej reakcie na rozdelenie vody pridaním elektriny.

Ak je použitá elektrina nefosílna a zelená, vodík bude úplne klimaticky neutrálny a zelený. Zelený vodík je možné využiť okrem iného v dopravnom sektore, prvovýrobe a realitnom sektore s lepším životným prostredím a klímou.www.metacon.com

Metacon v spolupráci s Hydroholdingom dodá na Slovensku integrovaný elektrolyzér PEM a vodíkovú čerpaciu stanicu, 27. februára 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.