Mäkká sila Číny v Európe: upadáme do ťažkých časov

Analýza odborníkov zo 17 krajín z celého kontinentu a inštitúcií Európskej únie ukázala, že čínska mäkká sila v Európe – definovaná ako schopnosť ovplyvňovať preferencie príťažlivosťou alebo presviedčaním – zažila lepšie dni. Rozvoj mäkkej sily je pilierom čínskej zahraničnej politiky od roku 2007 a zostáva stanoveným cieľom usmernenia dlhodobej čínskej politiky do roku 2035. Analýza správy na úrovni jednotlivých krajín identifikuje tri významné čínske prístupy k rozvoju mäkkej sily v Európe: podpora čínskeho jazyka, jazyka a kultúry; Formovanie obrazu Číny prostredníctvom médií. A využitie mäkkej sily sekundárne účinky ekonomickej zdatnosti. Čína sa v poslednom období, najmä v uplynulom roku, stáva asertívnejšou v pokuse o formovanie svojho imidžu rozšírením svojich nástrojov, najmä s cieľom posilniť svoje politické posolstvo. Patrí sem systematické využívanie sociálnych médií.

Pokiaľ ide o význam čínskeho hospodárstva, hranice medzi atraktivitou hospodárskej spolupráce a tlakom na ekonomické donucovanie sa často môžu stierať. Blokovanie vstupu európskych spoločností a výrobkov na trh bolo vždy pozoruhodnou praxou reaktívnej čínskej diplomacie, ale čoraz formálnejší vývoj sankčných mechanizmov vrátane „nedôveryhodných subjektov“ a právnych predpisov o kontrole vývozu vyvoláva čoraz väčšie obavy. Inými slovami, prístup na trh, obchod a investičné príležitosti sú možno jediným najväčším faktorom, ktorý určuje atraktivitu Číny v Európe, ale je tiež hlavným zdrojom donucovacej sily.

Rôzne vzory čínskych projekcií mäkkej energie možno vidieť v štyroch skupinách krajín analyzovaných v správe. Po prvé, v Rakúsko-Uhorsku, Poľsku, Portugalsku a na Slovensku sa nezdá, že by Čína bola nútená aktívne demonštrovať svoju mäkkú moc, najmä pre nedostatok verejného záujmu o tieto krajiny. Po druhé, v Taliansku a Grécku si čínsky prístup soft power kladie za cieľ zastaviť zhoršujúci sa trend v obraze a je zameraný na potlačenie škody. Po tretie, v Nemecku, Lotyšsku, Holandsku, Rumunsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve sa vnímanie Číny zjavne stáva menej priaznivým a Peking bojuje so zvýšenou ostražitosťou. Napokon v Českej republike, Dánsku, Francúzsku a Švédsku je zrejmé, že mäkká sila Číny je vo voľnom páde. Naproti tomu sa zdá, že inštitúcie EÚ nasledujú trend opísaný v treťom súbore zvýšenej ostražitosti, pretože sa čoraz viac zdôrazňujú riziká, ktoré predstavujú čínske geopolitické ambície.

READ  US retail sales increased 3.0% - MasterCard report

Existuje niekoľko faktorov, ktoré riadili tieto trendy, od dopadu z COVID-19 po čínsky domáci vývoj, vrátane v Sin-ťiangu a Hongkongu, a vplyv rastúcej rivality medzi USA a Čínou. V konečnom dôsledku sa tieto faktory javia ako fundamentálnejšie hnacie sily európskeho vnímania a postojov k Číne v súčasnosti ako tradičné zdroje mäkkej sily. V reakcii na to boli verejné správy čínskej vlády v Európe čoraz proaktívnejšie a dokonca agresívnejšie, a to aj prostredníctvom uvalenia sankcií. Tieto nové taktiky, hoci sa rozchádzajú na celom kontinente a sú čiastočne zamerané na čínske politické publikum, naznačujú cieľ Pekingu zvýšiť svoj vplyv na Európu ovplyvnením súvisiaceho diskurzu. Pravdepodobne je navrhnutý skôr na to, aby zabránil negatívnej publicite a kritike, než aby vzbudzoval obdiv. Možno si teda položiť otvorenú otázku: Stala sa Čína menším záujmom o rozvoj svojej vlastnej atraktívnosti ako uplatnením svojho vplyvu?

„Čínska mäkká sila v Európe: Pád do ťažkých časov – Správa siete európskych think-tankov o Číne (ETNC) – Francúzsky inštitút pre medzinárodné vzťahy / IFRI.

Správu si môžete stiahnuť tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *