Kompenzuje ceny energií na Slovensku – ropa, plyn a elektrina

Na vytlačenie tohto článku sa stačí zaregistrovať alebo prihlásiť na Mondaq.com.

decembra 2022 – Dňa 1. decembra 2022 Ministerstvo hospodárstva SR (“
ministerstvoZverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o podporu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku vysokých cien plynu a elektriny. komunikovaťCieľom výzvy je kompenzovať oprávneným firmám a fyzickým osobám (podnikateľom) prekročenie cien energií v auguste a septembri 2022. V tomto článku prinášame prehľad relevantných základných informácií.

1 základ

Výzva bola zverejnená v súlade so schémou štátnej pomoci schválenou Európskou komisiou pod číslom SA. 104846 v rámci dočasného rámca štátnej pomoci v kríze („L
plán„).

Ministerstvo vyčlenilo v rámci výzvy pre žiadateľov celkovú sumu 359 820 623 eur. Celková schválená suma na systém je 600 000 000 eur

2 forma pomoci

Pomoc bude formou priamej dotácie a len v súvislosti s odstávkou plynu alebo elektriny v danom období Obdobie od 1.8.2022 do 30.9.2022 („the
príslušné obdobie„).

Poskytne sa pomoc Až 80 percent nákladov na diel presahuje:

 • 99 eur za megawatthodinu plynu

 • 199 eur za megawatthodinu elektriny

(„the splatné náklady).

Neposkytne sa žiadna pomoc týkajúca sa množstva plynu alebo elektriny spotrebovanej na výrobu elektriny alebo tepla.

minimálna pomoc musí prekročiť 50 eurna aplikáciu.

3 Výpočet výšky pomoci

za účelom elektrina:

 • pomáha = spotreba v MWh * (priemerná cena zaplatená za MWh v EUR – 199) * 0,8

za účelom plyn:

 • pomáha = spotreba v MWh * (priemerná cena zaplatená za MWh v EUR – 99) * 0,8

Priemerná cena pre účely kalkulácie sa určí ako priemerná cena zaplatená žiadateľom v príslušnom období.

Oprávnené sú 4 inštitúcie

Pomoc je zameraná na všetky oprávnené organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, teda na mikro, malé a stredné podniky, ako aj veľké korporácie.

O pomoc môžu požiadať všetky typy podnikov okrem:

 • úverové a finančné inštitúcie;

 • Spoločnosti, ktoré (i) podliehajú sankciám EÚ, (ii) sú vlastnené alebo kontrolované sankcionovanými osobami alebo (iii) podnikajú v odvetviach, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ.

Inštitúcie, ktoré čelia ťažkostiam, majú tiež nárok na pomoc.

5 finančných limitov

na Celková suma pomoci Obmedzený na:

 • 250 000 eur Pre každú spoločnosť, v ktorej pracujete
  poľnohospodárskej prvovýroby;

 • 300 000 eur Pre každú organizáciu, v ktorej pracujete
  Sektor rybolovu a akvakultúry; A

 • 500 000 eur Pre každú spoločnosť, v ktorej pracujete
  iných sektoroch.


6 aplikácia

Aplikácie môžu byť Podáva sa len do e-mailovej schránky ministerstva Prostredníctvom formulára zverejneného na elektronickom portáli ministerstva – https://energodotace.mhsr.sk/. Ak žiadateľ požaduje vyplatenie pomoci vo výške presahujúcej 100 000 eur, žiadosť musí obsahovať aj identifikáciu konečných vlastníkov výhod.

Žiadosť je potrebné podať samostatne za každú prevádzkovú jednotku (v slovenčine: prevádzka).

konečný dátum podávať žiadosti
Je 22. december 2022.

Ministerstvo upovedomí žiadateľa o schválení alebo zamietnutí pomoci do 30 dní od podania žiadosti. Ak žiadosť nebude schválená z formálnych dôvodov, žiadateľ môže žiadosť podať znova.


7 kritických bodov
Zaregistrujte partnerov verejného sektora

 • Podľa slovenskej legislatívy platí, že ak osoba dostane zo štátneho rozpočtu prostriedky v sume presahujúcej 100 000 eur jednorazovo, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora (“ RPSP„).

 • Registrácia do RPSP môže trvať niekoľko týždňov, a preto nemôžeme vylúčiť, že mnohým žiadateľom sa nepodarí získať registráciu pred uzávierkou prihlášok v rámci výzvy.

 • Zdá sa, že formulár žiadosti počíta výšku pomoci automaticky a žiadatelia nemôžu požiadať o sumu nižšiu ako napríklad menej ako 100 000 EUR na registráciu RPSP, takže žiadateľom, ktorí sa nestihnú zaregistrovať do RPSP pred termínom, nebudú môcť využívať kompenzáciu pri spustení.
Požiadavky na POS

 • Iba žiadatelia, ktorí výstupné body Sú označené oficiálnym kódom, t. j. (1) 16-miestny EIC kód pre elektriku alebo (2) 20-miestny POD pre plyn („ oficiálne ikony„) majú nárok na žiadosť Kompenzovať.

 • Oficiálne kódy sa prideľujú výstupným bodom priamo napojeným na distribučnú/prepravnú sústavu alebo na distribučnú sieť plynu. V mnohých prípadoch však merače v maloobchodných/kancelárskych budovách používané nájomníkmi na zaznamenávanie svojej spotreby nemajú priradené oficiálne kódy.

 • Preto je otázne, ako sa budú nové pravidlá vzťahovať na podnikateľov pracujúcich v prenajatých priestoroch.

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecný návod na túto tému. Za takýchto okolností sa odporúča využiť rady odborníkov.

Populárne články na tému: Energia a prírodné zdroje z Európskej únie

Zažaloval Banque Globale vo Francúzsku kvôli financovaniu fosílnych palív

Cadwalader a Wickersham & Taft LLP

23. februára tri skupiny na ochranu klímy – Friends of the Earth France, Notre Affair a Tous a Oxfam France – podali žalobu, v ktorej tvrdili, že globálna finančná inštitúcia…

Služby elektrického pripojenia

Poradenstvo FTI

Sektor elektrickej energie na celom svete prechádza významnými zmenami, ktoré sú čoraz viac poháňané programom dekarbonizácie. Pre väčšinu krajín je však bezpečnosť dodávok stále…

READ  Prehrou pre Slovensko sa pre Severné Írsko nekončí jedna éra - Ian Barakko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *