Komisia podporuje Slovensko, aby lepšie využívalo kohézne fondy

Dnes bol v Bratislave spustený výbor projektu Pomôžte Slovensku Zjednodušiť a urýchliť využívanie ich konsolidačných fondov. Projekt preskúma, ako znížiť byrokraciu, zvýšiť zodpovednosť, posilniť riadiace kapacity zainteresovaných strán a lepšie uspokojiť potreby príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Táto podpora nadväzuje na žiadosť slovenskej vlády o využitie nástroja technickej podpory Komisie (TSI). Slovensko by chcelo prehodnotiť svoj súčasný právny rámec pre implementáciu fondov politiky súdržnosti vrátane súčasných systémov riadenia a monitorovania. Tieto fondy sa považujú za potrebné na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, znižovanie regionálnych rozdielov a prispievanie k dosiahnutiu inteligentného, ​​udržateľného a inkluzívneho rastu.

Projekt pomôže slovenským orgánom vypracovať a implementovať akčný plán zameraný na zvýšenie využívania fondov EÚ poskytnutím konkrétnych odporúčaní na ich efektívnejšie riadenie. Projekt osloví široké spektrum zainteresovaných strán zapojených do riadenia a implementácie fondov, ako aj hlavných verejných príjemcov kohéznych fondov. Projekt bude pokračovať do marca 2025 a jeho výsledky budú zdieľané s ostatnými členskými štátmi.

TSI je hlavným nástrojom Komisie na poskytovanie technickej podpory pre reformy EÚ na základe požiadaviek vnútroštátnych orgánov. Je súčasťou viacročný finančný rámec 2021-2027 a Plán obnovy pre Európu. Nadväzuje na úspech svojho predchodcu, Program na podporu štrukturálnych reforiem, ktorý od roku 2017 spolu s Iniciatívou na podporu obchodu zrealizoval viac ako 1 500 projektov technickej podpory vo všetkých členských štátoch.

K dispozícii sú ďalšie podrobnosti Pripojené.

(Ďalšie informácie: Stefan de Keersmaeker – Tel: +32 229 84680; Veronica Favalli – Tel: +32 229 87269; Celia Dejon – Tel: +32 2 298 81 99)

READ  Súhrn správ: Slovensko hlási najvyšší počet pozitívnych prípadov od polovice apríla

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *