„Duchové častice“ predsa môžu interagovať so svetlom: ScienceAlert

Neutrína, tie drobné, jemné častice, ktoré prúdia vesmírom ako takmer nič, môžu v skutočnosti interagovať so svetlom.

Podľa nových výpočtov k interakciám medzi neutrínami a fotónmi môže dochádzať v silných magnetických poliach, ktoré možno nájsť v plazme obalenej okolo hviezd.

Je to objav, ktorý by nám mohol pomôcť pochopiť, prečo je atmosféra Slnka teplejšia ako jeho povrch, hovoria fyzici Kenzo Ishikawa z Hokkaidskej univerzity a Yutaka Tobita, fyzik z Hokkaido University of Science – a samozrejme študovať záhadnú duchovnú časticu na Slnku. Podrobnejšie.

„Naše výsledky sú dôležité pre pochopenie kvantových mechanických interakcií niektorých základných častíc hmoty.“ hovorí Ishikawa. „Môže to tiež pomôcť odhaliť detaily v súčasnosti zle pochopených javov na Slnku a iných hviezdach.“

Neutrína sú Medzi najrozšírenejšie molekuly Vo vesmíre je na druhom mieste po fotónoch. Väčšinou sa však držia pre seba. Neutróny sú takmer nehmotné a sotva interagujú s hmotou. Pre neutrína je vesmír ničím – tieňmi alebo duchmi, cez ktoré ľahko prechádzajú. Teraz vami prechádzajú miliardy neutrín ako drobní duchovia.

Vedci však veria, že neutrína Môže to byť dôležité Skúmať a objavovať astrofyzikálne javy Prečo je vesmír taký, aký jea zlepšiť naše chápanie časticovej fyziky. Vedieť, či a ako interagujú s vesmírom, odhaľuje nielen informácie o neutrínach, ale aj o interakciách častíc a kvantového vesmíru.

Práca Ishikawu a Tobitu je teoretická, využívajúca matematickú analýzu na určenie podmienok, za ktorých môžu neutróny interagovať s elektromagnetickými kvantami – fotónmi. Zistili, že vysoko magnetizovaná plazma je plyn Kladne alebo záporne nabitéV dôsledku odčítania alebo sčítania elektrónov – poskytuje vhodné prostredie.

„Za normálnych „klasických“ podmienok nebudú neutrína interagovať s fotónmi.“ hovorí Ishikawa.

„Odhalili sme však, ako môžu neutrína a fotóny interagovať v bežných magnetických poliach veľmi veľkého rozsahu – až 10 rádov.“3 Koľko – Existuje vo forme látky známej ako plazma, ktorá sa nachádza okolo hviezd.“

READ  Astronómovia objavili v NGC 1850 čiernu dieru

Predtým Ishikawa a Tobita Skúmal som možnosť Teoretický jav známy ako elektroslabý Hallov jav by mohol uľahčiť interakcie neutrín v slnečnej atmosfére. To sa stane, keď v extrémnych podmienkach nastanú dve najzákladnejšie reakcie vo vesmíre, Elektromagnetizmus A Slabá siladruh splývania spolu do jedného.

Vedci zistili, že podľa elektroslabej teórie môžu neutrína interagovať s fotónmi. Ak by atmosféra hviezdy bola schopná produkovať správne prostredie pre elektroslabý Hallov efekt, tieto interakcie by tam mohli nastať.

Ishikawa a Tobita vo svojom článku vypočítali energetické stavy systému fotón-neutrino počas tejto interakcie.

„Okrem toho, že naša práca prispieva k nášmu pochopeniu základnej fyziky, môže tiež pomôcť vysvetliť hádanku takzvaného solárneho ohrevu koróny.“ hovorí Ishikawa.

„Toto je dlhotrvajúca záhada týkajúca sa mechanizmu, ktorým má vonkajšia atmosféra Slnka – koróna – oveľa vyššiu teplotu ako povrch Slnka. Naša práca ukazuje, že interakcia medzi neutrínami a fotónmi uvoľňuje energiu, ktorá ohrieva slnečnú atmosféru.“ Slnečná koróna.“

V budúcej práci duo dúfa, že uskutoční ďalší výskum toho, ako si neutrína a fotóny vymieňajú energiu v extrémnych prostrediach.

Výskum bol publikovaný v r Fyzika je otvorená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *