Česká republika má najrýchlejšie rastúci dlh v celej Európskej únii

Česká republika bola vlani v zadlžení najrýchlejšie rastúcou krajinou EÚ a zatiaľ čo celkovo najviac dlhov vedie Taliansko a Grécko, existujú obavy, že Česko môže čoskoro čeliť problémom s verejnými financiami.

Minuloročný rozpočtový deficit prekročil rekord za rok 2020, uviedol Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vo svojom v pondelok zverejnenom stanovisku k návrhu konečného stavu účtov v Českej republike za rok 2021.

NKÚ tiež poznamenal, že Česká republika sa v minulom roku umiestnila na prvom mieste medzi krajinami s najnižším ekonomickým rastom v Európskej únii. Na druhej strane správa pozitívne hodnotila nízku mieru nezamestnanosti v krajine.

Pomer českého verejného dlhu k HDP sa v roku 2021 medziročne zvýšil o 4,2 percentuálneho bodu, čo je najviac spomedzi všetkých krajín EÚ.

„Zatiaľ čo 20 krajín EÚ dokázalo v roku 2021 medziročne znížiť svoj dlh k HDP, náš dlh vzrástol o viac ako štyri percentuálne body,“ povedal Miloslav Kalla, predseda NKÚ.

Lepšiemu výsledku podľa Kalla zabránil vysoký podiel mandatorných a polopovinných výdavkov štátu. Zákonom stanovené výdavky potrebné pre štátnu správu pohltili v roku 2021 približne 94 percent príjmov štátneho rozpočtu. Vláde tak ostáva len približne 95 miliárd korún na reakciu na aktuálne ekonomické a sociálne problémy či naštartovanie ekonomiky investíciami. Ak sa nepodniknú kroky na dosiahnutie úspor na výdavkovej strane štátneho rozpočtu, bude podľa NKÚ potrebné posilniť príjmy štátu, pravdepodobne prostredníctvom daní.

Schodok štátneho rozpočtu dosiahol v roku 2021 asi 420 mld.

Najhorší výsledok roku 2020 tak prekonala o viac ako 52 mld. A to aj napriek tomu, že ekonomické obmedzenia súvisiace s epidémiou Covid-19 minulý rok nedosiahli takú úroveň ako v roku 2020. Podľa vládou schválenej novely by mal tohtoročný rozpočet skončiť so schodkom 330 miliárd Kč. Česká snemovňa bude o revízii rozpočtu rokovať v septembri.

READ  Národná banka Slovenska vydáva nový záver o dočasných porušeniach zo strany NOVIS a obmedzuje rozdeľovanie majetku spoločnosti
Ekonomický rast je pomalý, zatiaľ čo nezamestnanosť zostáva nízka

Audítori tiež naznačili, že Česká republika sa v minulom roku umiestnila na prvom mieste medzi krajinami, ktoré zaznamenali najnižší ekonomický rast v Európskej únii. Kým HDP Českej republiky medziročne vzrástol o 3,3 percenta, priemer Európskej únie bol o 2,1 percentuálneho bodu vyšší. Pomalší rast ako Česko zaznamenali vlani len Slovensko a Nemecko.

Výrazne horšie medziročné saldo zahraničného obchodu brzdilo medziročný rast HDP. Na rozdiel od vysokých prebytkov z minulých rokov skončila bilancia v roku 2021 deficitom 1,5 miliardy korún (61 miliónov eur). Dôvodom sú vysoké ceny dovážaných tovarov, najmä ropy a zemného plynu, a nižší vonkajší dopyt.

„Na druhej strane, aj v roku 2021 si Česká republika udržala najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci Európskej únie, a to 2,8 percenta,“ uvádza NKÚ. Miera nezamestnanosti v Českej republike bola o 4,2 percentuálneho bodu nižšia ako priemerná miera nezamestnanosti v Európskej únii.

Audítori tiež uviedli, že hospodárenie obcí a krajov skončilo vlani prebytkom 41,3 mld. Kč, oproti roku 2020 to bolo 27,3 mld. miliardy. 47,4 miliardy medziročne.

„Miestne rozpočty potrebujú určitú rezervu. Treba si však položiť otázku, či súčasné rezervy nie sú naozaj nadmerné a navyše znehodnotené vysokou infláciou,“ povedal Kalla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.