bne IntelliNews – Stredná a východná Európa potrebuje urýchliť prechod na nový model rastu, uvádza GloBSEC

Výročný Správa zo summitu Tatra Insight Vydal slovenský think tank GLOBSEC hovorí, že koronavírus (COVID -19) zhoršil nedostatky modelu rastu v strednej Európe a že prestavba po pandémii – čiastočne financovaná Európskou úniou Zariadenie na obnovu a odolnosť Je to ideálna príležitosť pre krajiny transformovať svoje ekonomiky.

“[Central Europe] Správa do značnej miery dosiahla limity svojej rozvojovej politiky, pretože sa kvôli rastúcim nákladom a klesajúcej konkurencieschopnosti nepresunula do kategórie s vysokými príjmami.

Zasadzuje sa za prechod na znalostne náročný, technologicky účinný a nízkouhlíkový model udržateľného rastu. GLOBSEC zaradil zlepšenie vzdelávania, prechod na výrobu s vyššou pridanou hodnotou a podporu inovácií ako hlavné výzvy, ktorým región čelí, ak sa má vyhnúť pasci so strednými príjmami.

Jeho ročné hodnotenie za rok 2021 na indexe strategickej transformácie GLOBSEC CEE (STI) – pomocou údajov pred pandémiou – sa pokúša zistiť, ako sú krajiny pripravené na hospodárstvo budúcnosti. Tento rok sa Slovinsko opäť umiestnilo na vrchole strednej a východnej Európy (po Rakúsku) s 57,0 bodmi zo 100, nasledované Českou republikou (56,0, nárast o 2,5 bodu), Poľskom (51,9), Maďarskom (51,2, nárast o 3 body) a Slovensko na dne s 47,8 bodmi. . V južnej Európe sa na druhom mieste umiestnilo Chorvátsko so 41,1, nasledované Rumunskom (40,3) a Bulharskom s 35,6. V porovnaní je na tom aj Estónsko s 53,4 bodmi, čo je nárast o 3,6 bodu.

GLOBSEC uviedol, že všetky krajiny zlepšili svoje skóre a že stredná a východná Európa dosahovala relatívne dobré výsledky v pilieri ekonomickej štruktúry a odolnosti indexu, v pilieri inovačnej ekonomiky však výrazne zaostáva za západnou Európou. Tu uviedol, že zlé investície do rizikového kapitálu a kapitálových trhov, ako aj nedostatočne rozvinuté podnikateľské prostredie brzdia inovácie.

Pokiaľ ide o inovácie, Estónsko sa umiestnilo na prvom mieste v strednej a východnej Európe s 59,7, potom Slovinsko s 56,9, nasledované Českou republikou s 49,7, Poľskom s 45,1 a Maďarskom s 43,9. V spodnej polovici rebríčka je Chorvátsko o 42,9 vyššie ako Slovensko (41,5) a Bulharsko (28,3) vyššie ako Rumunsko (26,5).

READ  Spoločnosť Sensoneo so sídlom na Slovensku vyzbierala 2 milióny EUR na poskytovanie inteligentných riešení odpadového hospodárstva pre mestá a firmy

Pilier rebríčka GLOBSEC CEE Strategic Transformation Index (STI) 2021 Inovačná ekonomika.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *