Zverejnenie v súlade s článkom 5 nariadenia EÚ 596/2014 a článkom 2 oddielom 1 delegovaného nariadenia EÚ 1052/2016 Dvanásta priebežná správa

DGAP-News: AlzChem Group AG / Keywords: Share Buyback
14.06.2021 / 08:55
Za obsah tejto reklamy zodpovedá výlučne vydavateľ.

AlzChem Group AG

zverejnenie
Podľa článku 5 nariadenia EÚ 596/2014
a článok 2 oddiel 1 delegovaného nariadenia Európskej únie 1052/2016

12Desiaty priebežná správa

Od 7. júna do 11. júna 2021 bolo od spoločnosti Alzchem Group získaných 3 513 akcií v rámci programu spätného výkupu akcií oznámeného 2. februára 2021. Celkový počet doteraz získaných akcií v rámci programu spätného výkupu akcií. Hodnota tohto spätného odkúpenia je 34 160. Akvizíciu uskutočnila spoločnosť ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Mohanom / Nemecko prostredníctvom burzy cenných papierov (XETRA) v mene AlzChem Group AG.

Celkový počet odkúpených akcií a vážená priemerná cena a celkový objem za deň boli tieto:

Dátum spätnej kúpy

Celkový počet príspevkov

Vážená priemerná cena (EUR)

Hrubá veľkosť (Euro)

07.06.2021

846

246600

20,862,40

08.06.2021

743

251869

18,713,90

09.06.2021

777

25,5000

19,813,50

10.06.2021

431

252995

10,904,10

11.06.2021

716

25 6254

18,347,80

Σ

3,513

252325

88,641,70

Tieto informácie spolu s podrobnými informáciami o jednotlivých denných transakciách týkajúcich sa programu spätného výkupu sú zverejnené aj na webových stránkach spoločnosti na adrese https://www.alzchem.com/de/investor-relations/stock/share-buy-back Podľa čl. 2 ods. 3 Veta 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1052.

Trostberg 14. júna 2021

AlzChem Group AG

Kontakt:
Sabine Siber
Vedúci vzťahov s investormi a komunikácie

14.06.2021 Zverejnenie firemných noviniek prenášaných DGAP – jednou zo služieb EQS Group AG.
Za obsah tejto reklamy zodpovedá výlučne vydavateľ.

Distribučné služby spoločnosti DGAP zahŕňajú regulačné oznámenia, finančné / podnikové správy a tlačové správy.
Archivované na www.dgap.de

READ  BC získa bulharský podnik životného a dôchodkového poistenia NN na bruselskej burze cenných papierov: KBC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.