Slovensko sprístupňuje fondy EÚ na geotermálny prieskum

Košice, Slovensko (Zdroj: Flickr/Ben Bowden, Creative Commons)

Slovensko prostredníctvom nového európskeho programu financovania sprístupnilo fondy EÚ na geotermálny prieskum, čím riešilo najrizikovejšiu fázu rozvoja.

Vláda Slovenska sprístupnila finančné prostriedky EÚ na projekty geotermálnych prieskumných vrtov, čím odstránila jednu z hlavných prekážok geotermálneho rozvoja v krajine. Formalizovalo sa to v nových európskych fondoch, ktoré sa oficiálne volali „Program Slovenska na roky 2021 – 2027“.

Geotermálna energia má podľa vlády potenciál pomôcť dosiahnuť ambiciózne klimatické a energetické ciele Európskej únie. Slovensko má geotermálnu kapacitu 5 500 megawattov. Pri plnom využití by to mohlo zabezpečiť vykurovanie alebo elektrinu stovkám tisícov domácností.

Sprístupnenie fondov EÚ na prieskumné vrty rieši najrizikovejšiu časť investovania do geotermálnej energie. Potenciál geotermálneho zdroja potvrdí až realizácia prieskumného vrtu. Táto investícia predstavuje 5 až 6 miliónov eur,“ komentoval Michel Mashek z PW Energy.

Prieskumné vrty označujú nové európske fondy za „podporu výskumu a overovania zdrojov geotermálnej energie s cieľom ich progresívneho využívania na energetické účely“. Príjemcami môžu byť právnické osoby alebo subjekty verejnej správy.

Názorová správa z Energetickej a dopravnej analýzy Michala Suru nedávno publikovaná v ENERGOKLUB skúmala potenciál geotermálnej energie nahradiť zemný plyn pre diaľkové vykurovanie. Mesto Košice je v najpokročilejšom štádiu rozvoja geotermálneho vykurovania, má už vyvŕtané tri vrty a plánuje výstavbu geotermálnej teplárne.

zdroj: EURACTIV Slovensko

READ  Slovensko mení automat Covid a sprísňuje obmedzenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.