Slovensko | Sprístupnenie nových vízových možností pre občanov mimo EÚ – BAL

Účinok – priemerný

Slovenská vláda nedávno zaviedla nové možnosti víz pre občanov mimo EÚ.

Vízum pre preložených zamestnancov:

 • Štátni príslušníci krajín mimo EÚ, ktorí sú prepravovaní zo svojej spoločnosti na rovnaké miesto ako spoločnosť na Slovensku, môžu požiadať o toto vízum, ak sú buď:
  • Výkonný riaditeľ alebo manažér.
  • Zastávať pozíciu, ktorá si vyžaduje špecializované znalosti, zručnosti, schopnosti, kvalifikáciu alebo odborné skúsenosti.
 • Jednotlivci musia zarábať aspoň dvojnásobok národného priemerného platu alebo viac ako 2 266 EUR mesačne.

Vízum pre vysokokvalifikovaných cudzincov:

 • Štátni príslušníci krajín mimo EÚ môžu požiadať o vízum pre vysokokvalifikovaných jednotlivcov, ak splnia jednu z týchto podmienok:
  • Magisterský titul z vysokej školy v Českej republike alebo na Slovensku.
  • Titul z kótovanej vysokej školy tu.
  • magisterský alebo doktorandský titul z vysokej školy a bude zamestnaný v kótovanej slovenskej spoločnosti tu.

Ďalšie informácie: Cudzinci môžu očakávať, že dostanú víza pre vyššie uvedené kategórie do jedného až štyroch mesiacov od začatia procesu podávania žiadostí.

Analýza BAL: Slovenská vláda zaviedla nové možnosti víz, ktoré majú pomôcť riešiť nedostatok na trhu práce a uľahčiť proces podávania žiadostí o víza pre oprávnených cudzincov.

Toto upozornenie poskytla skupina BAL Global Practice Group. Pre ďalšie informácie kontaktujte [email protected]

Copyright © 2022 Berry Appleman & Leiden LLP. Všetky práva vyhradené. Žiadna digitálna dotlač alebo redistribúcia pre verejnosť nie je povolená s výnimkou výslovného písomného súhlasu spoločnosti Berry Appleman & Leiden LLP. V prípade otázok kontaktujte [email protected]

READ  HBO Max predsa len v októbri nepôjde do Holandska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.