Slovensko má záujem rozvíjať multilaterálnu spoluprácu s Arménskom, ako povedal minister zahraničných vecí premiérovi Pašinjanovi – Verejný rozhlas Arménska

Predseda vlády Nikol Pašinjan prijal delegáciu vedenú slovenským ministrom zahraničných vecí Ivanom Korsukom, ktorá je na oficiálnej návšteve Arménska.

Predseda vlády privítal návštevu pána Korchoka v Arménsku a vyzdvihol pokračujúci rozvoj vzťahov so Slovenskom. Predseda vlády vyjadril spokojnosť so záujmom Slovenska o nastolenie mieru a stability v regióne južného Kaukazu.

Predseda vlády Pašinjan v tejto súvislosti poukázal na situáciu, ktorú vlani spôsobila azerbajdžanská vojna proti Umeleckej republike, jej nedodržanie dohody o návrate arménskych vojnových zajatcov, ako aj vpád azerbajdžanských síl do nej. Územia zvrchovanosti Arménska. Predseda vlády predstavil kroky, ktoré urobila arménska vláda, a očakávania Arménska od medzinárodného spoločenstva a zdôraznil, že je potrebné obnoviť proces rokovaní v rámci koordinácie spolupredsedov Minskej skupiny OBSE.

Nikol Pashinyan sa dotkla aj spolupráce medzi Arménskom a Európskou úniou a zdôraznila dôležitosť pomoci pri reformách zameraných na rozvoj a posilnenie demokracie v Arménsku.

Minister zahraničných vecí Slovenska poznamenal, že vláda jeho krajiny má záujem o rozvoj multilaterálnej spolupráce s Arménskom, a najmä Ivan Korchuk zdôraznil potrebu realizácie veľkého potenciálu spolupráce v oblasti hospodárstva, vrátane obchodu a obchodných vzťahov, informovania technológie. Arménskemu ľudu a arménskemu predsedovi vlády odovzdal srdečné pozdravy slovenského vedenia. Koruk, ktorý obdivuje výsledky predčasných parlamentných volieb v Arménsku, zdôraznil, že napriek šíreniu epidémie a vojny sa Arménsko vydalo cestou rozvoja.

Pán Korchok zdôraznil, že Slovensko oceňuje úsilie Arménska zamerané na nastolenie stability a mieru v regióne a vyzdvihol komplexné urovnanie konfliktu v Náhornom Karabachu v rámci spolupredsedov Minskej skupiny OBSE. Minister zahraničných vecí Slovenska považoval za potrebné prijať opatrenia na posilnenie dôvery v tento región a vyjadril podporu svojej krajine úsiliu spolupredsedov Minskej skupiny OBSE.

Účastníci si vymenili názory na posilnenie demokratických inštitúcií v Arménsku a prebiehajúce procesy v regióne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *