Prisťahovalectvo: rozširovanie obzorov na Slovensku

BRATISLAVA, Slovensko – Na Slovensku sa udomácňuje malý, ale rastúci rozhovor o ľudskej povahe a schopnostiach, ktorý spochybňuje spoločné vnímanie prisťahovalectva a menšín, ako aj podporu účasti a vzájomnej podpory. Za posledných niekoľko rokov bahájska komunita na Slovensku prispela k diskusiám o týchto otázkach a vytvorila priestor, v ktorom môže uvažovanie o prisťahovalectve napredovať.

„Spoločným predpokladom mnohých spoločností je, že prisťahovalci sú pre štát príťažou,“ hovorí Venus Jahanpur z Bahá’skeho úradu pre zahraničné veci na Slovensku.

„Rozumie sa, že ľudia prichádzajúci na novú zem môžu potrebovať podporu stability a pozornosť rôznym potrebám, najmä ak utekajú pred konfliktmi a útlakom,“ hovorí pani Jahanpourová. „V ich živote je však viac.

„Z iného pohľadu na ľudskú podstatu – že ľudia môžu preukázať veľkú schopnosť nezištnej služby a veľkorysosti – môžu ľudia prekonať predstavy identity, ktoré medzi nimi vytvárajú rozdiely a navzájom sa vidia ako druhí.“

prezentácia
4 Obrázky
Venus Jahanpur z Bahájskeho úradu pre zahraničné veci (vpravo hore) a ďalší účastníci nedávnej konferencie o občianskej účasti organizovanej Ligou za ľudské práva na Slovensku. Za posledných niekoľko rokov bahájska komunita na Slovensku prispela k diskusiám a vytvorila priestor, v ktorom môže uvažovanie o prisťahovalectve napredovať.

Úrad zistil, že rozhovory, ktoré slúžili ako východiskový bod, priniesli svetlo do rôznych aspektov problému a podporili spoluprácu a spoluprácu medzi sociálnymi aktérmi, ako je vláda, organizácie pre ľudské práva a náboženské komunity.

Na nedávnej konferencii o občianskej účasti organizovanej Slovenským združením pre ľudské práva pani Jahanpour popísala dôsledky týchto myšlienok na dobrú správu vecí verejných. Keď ľudia prídu do krajiny, sú plní nádeje a očakávajú lepší život. Majú nové perspektívy a silnú túžbu prispieť k rozvoju svojho nového domova, je však potrebné ich čo najskôr rovnako zapojiť. Na začiatku je dôležité okno, v ktorom by sa medzi nováčikmi a ich spoluobčanmi mal vytvoriť priestor na diskusiu a vzájomné učenie sa. ““

Fotografie urobené pred súčasnou zdravotnou krízou.  Pri skúmaní otázok týkajúcich sa podpory väčšej účasti a vzájomnej podpory medzi prisťahovalcami a menšinami majú baháisti na Slovensku úžitok zo svojich skúseností s prácou s ľuďmi z rôznych prostredí v rámci budovania komunity. prezentácia
4 Obrázky
Fotografie urobené pred súčasnou zdravotnou krízou. Pri skúmaní otázok týkajúcich sa podpory väčšej účasti a vzájomnej podpory medzi prisťahovalcami a menšinami majú baháisti na Slovensku úžitok zo svojich skúseností s prácou s ľuďmi z rôznych prostredí v rámci budovania komunity.

Alina Holka ódzek, riaditeľka konferencie a zástupkyňa Centra pre etnický a kultúrny výskum, vo svojich komentároch zdieľaných s Baha’i World News Service o posilňovaní jednotlivcov a komunít odkazuje na skúsenosti bahájov. Komunita vysvetľuje: „Bahá’íovia prostredníctvom svojej silnej účasti v miestnych komunitách zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zapájaní veľmi rôznorodých ľudí do miestnych aktivít, interakcií a vzťahov … Pocit sociálnej zodpovednosti, ktorý sme pozorovali v bahájoch, môže byť hlavným hnacou silou integrácie prisťahovalcov.

„Mám pocit, že ich zameranie na to, čo nás spája ako ľudí, je to, čo vytvára jedinečný priestor pre integráciu prisťahovalcov … Myšlienka, že každý jednotlivec je dôležitý a má veľký potenciál niečo zmeniť, by mala byť viac zastúpená v diskusia o prisťahovalectve a integrácii prisťahovalcov. ““

„Existuje tendencia deliť ľudí do kategórií ako„ domorodí obyvatelia “,„ cudzinci “,„ väčšina “a„ menšina “. Keď sa však ľudia spoja, aby preskúmali hlavnú príčinu predsudkov a preskúmali spôsoby, ako slúžiť svojej komunite, dodáva Monica Kuchtová, členka bahájskej komunity na Slovensku, tieto divízie zanikajú a stávame sa jedným ľudom. Ako záhrada prichádzame vidieť krásu v našej rozmanitosti. “

READ  Predstavenie medzinárodného priateľského zápasu do roku 2021: Mexiko vs Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *