Polski Koncern Naftowy ORLEN Sp? ka Akcyjna: ORLEN otvára na Slovensku desať nových čerpacích staníc

Skupina ORLEN otvorila na Slovensku desať nových čerpacích staníc – s reťazcom, ktorý v súčasnosti zahŕňa 36 pobočiek – a pripojila sa tak k piatim najväčším predajcom pohonných látok pôsobiacich na tomto trhu. Nové samoobslužné stanice sa nachádzajú v Bratislave a Košiciach, ako aj v ďalších mestách. Po dokončení plánov expanzie reťazca bude mať skupina viac ako 90 staníc, čím sa zaradí medzi troch najväčších predajcov pohonných látok na Slovensku.

n „}}“ id = „text-f1b36df453“ class = „cmp-text“>

Skupina ORLEN otvorila na Slovensku desať nových čerpacích staníc – s reťazcom, ktorý v súčasnosti zahŕňa 36 pobočiek – a pripojila sa tak k piatim najväčším predajcom pohonných látok pôsobiacich na tomto trhu. Nové samoobslužné stanice sa nachádzajú v Bratislave a Košiciach, ako aj v ďalších mestách. Po dokončení plánov expanzie reťazca bude mať skupina viac ako 90 staníc, čím sa zaradí medzi troch najväčších predajcov pohonných látok na Slovensku.

Celková veľkosť maloobchodnej siete skupiny ORLEN na zámorských trhoch sa v súčasnosti blíži k 1 100 staniciam. Jedným z cieľov stratégie ORLEN2030 je zvýšiť podiel zahraničných staníc v rámci siete skupiny z 37 % na 45 %.
n
N- V súlade so stratégiou skupiny neustále posilňujeme svoju pozíciu na zahraničných trhoch. Skúsenosti získané medzinárodnou expanziou aktívne využívame na rýchly rast nášho slovenského reťazca. Len za tri roky sme dokázali vybudovať silnú a známu značku. Uvedomujeme si obrovský potenciál trhu, a čo je najdôležitejšie, máme na ňom aj silnú veľkoobchodnú prítomnosť, ktorá dopĺňa náš hodnotový reťazec – hovorí Daniel Obajtik, generálny riaditeľ PKN ORLEN.
n
Nové samoobslužné stanice so značkou ORLEN boli otvorené po rebrandingu desiatich z 25 staníc, ktoré skupina ORLEN získala od lokálneho reťazca. Rebranding všetkých staníc v portfóliu je naplánovaný na koniec roka 2022. Nové stanice predávajú palivo EFECTA a sú plne automatizované. Skupina ORLEN prevádzkuje na slovenskom trhu spolu 14 samoobslužných staníc, ktoré dopĺňajú ponuku 22 nepalivových predajní.
n
Skupina ORLEN pôsobí na Slovensku od roku 2019, kedy otvorila svoju prvú čerpaciu stanicu v krajine. Do konca roka 2022 sa reťazec rozrastie na 50 lokalít, pričom ďalších 41 staníc získa od spoločnosti MOL ako jednu z liečebných metód implementovaných po jej zlúčení so spoločnosťou LOTOS. Skupina ORLEN v súčasnosti vlastní približne 15 % aj veľkoobchodného trhu s pohonnými hmotami na Slovensku.

READ  Slovensko sa prikláňa k národnému stropu cien plynu pre domácnosti - EURACTIV.com

n „}}“ id = „text-5b521be62c“ class = „cmp-text“>

Celková veľkosť maloobchodnej siete skupiny ORLEN na zámorských trhoch sa v súčasnosti blíži k 1 100 staniciam. Jedným z cieľov stratégie ORLEN2030 je zvýšiť podiel zahraničných staníc v rámci siete skupiny z 37 % na 45 %.

V súlade so stratégiou skupiny neustále posilňujeme svoju pozíciu na zámorských trhoch. Skúsenosti získané medzinárodnou expanziou aktívne využívame na rýchly rast nášho slovenského reťazca. Len za tri roky sme dokázali vybudovať silnú a známu značku. Uvedomujeme si obrovský potenciál trhu, a čo je najdôležitejšie, máme na ňom aj silnú veľkoobchodnú prítomnosť, ktorá dopĺňa náš hodnotový reťazec – hovorí Daniel Obajtik, generálny riaditeľ PKN ORLEN.

Nové samoobslužné stanice so značkou ORLEN boli otvorené po rebrandingu desiatich z 25 staníc, ktoré skupina ORLEN získala od lokálneho reťazca. Rebranding všetkých staníc v portfóliu je naplánovaný na koniec roka 2022. Nové stanice predávajú palivo EFECTA a sú plne automatizované. Skupina ORLEN prevádzkuje na slovenskom trhu spolu 14 samoobslužných staníc, ktoré dopĺňajú ponuku 22 nepalivových predajní.

Skupina ORLEN pôsobí na Slovensku od roku 2019, kedy otvorila svoju prvú čerpaciu stanicu v krajine. Do konca roka 2022 sa reťazec rozrastie na 50 lokalít, pričom ďalších 41 staníc získa od spoločnosti MOL ako jednu z liečebných metód implementovaných po jej zlúčení so spoločnosťou LOTOS. Skupina ORLEN v súčasnosti vlastní približne 15 % aj veľkoobchodného trhu s pohonnými hmotami na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.