Má nájomné bývanie na Slovensku budúcnosť?

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 222/2022 Z. z. , o štátnej podpore nájomného bývania ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) z 5. mája 2022. Účinnosť nadobudol 1. júla 2022. Zákon obsahuje rámec, ako má systém prenájmu bytov fungovať.

Keďže Slováci väčšinou vlastnia svoje bývanie, nájomné bývanie je tak trochu okrajové. Slovensko patrí medzi štyri krajiny Európskej únie s najvyšším podielom vlastníckeho bývania, najmä vďaka predaju štátnych bytov na konci komunistickej éry. Nájomné bývanie by malo vyplniť medzeru medzi sociálnym a komerčným bývaním a zároveň poskytovať bývanie s regulovaným nájomným. Zákon však obsahuje prekážky pre budúcich nájomcov aj budúcich investorov.

Prvá prekážka súvisí so zaplatením kaucie nájomníkmi. Pred začatím nájmu sú nájomníci povinní zaplatiť depozit vo výške troj- až šesťnásobku mesačného nájomného a mesačného poplatku za služby. Aj keď je nájomné nižšie, tieto vklady môžu byť neúmerné.

Pre investorov je najväčšou prekážkou, ktorú zákon predstavuje, zníženie dane z pridanej hodnoty pri dodaní stavby, obnovy a rekonštrukcie budov určených na prenájom na bývanie na 5 %, čo by mohlo viesť k nerovnováhe na trhu. Odpisy sa budú uplatňovať počas 40 rokov. Zo zákona sú odstránené zrýchlené odpisy, ako aj daňový bonus pri investíciách do podielových fondov.

Zákon predpokladá, že investičné zmluvy sa budú uzatvárať minimálne na 25 rokov. Investičný partner a vlastník sú povinní zabezpečiť prevádzku budovy počas trvania zmluvy o prevádzke budovy, a to aj v prípade, že investičná zmluva už zanikla. Po uplynutí doby platnosti zmluvy o prevádzke budovy je prenajímateľ povinný zachovať nájomnú zmluvu v súlade so zákonom len s nájomcami, s ktorými uzatvoril zmluvu podľa zákona. Nájomníci si nebudú môcť kupovať nájomné byty.

READ  Kolo majstrovstiev sveta juniorov: Gayenne a Slovensko porazili Lotyšsko

Vzhľadom na vysokú infláciu a úrokové sadzby na viazaných vkladoch bude zaujímavé sledovať, či súkromní investori budú môcť investovať do nájomného bývania a či sa zvráti súčasný stav nájomného bývania na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.