Každý deviaty obyvateľ Cypru je cudzinec

Percento štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na Cypre, z EÚ aj z nečlenských štátov EÚ, je vyššie ako 10 %, čím sa krajina zaraďuje na tretie miesto po Luxembursku a Malte v zozname krajín EÚ s vysokým podielom prisťahovalcov. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Eurostat, štatistická služba Európskej únie.

Cyprus je však jednou z mála krajín, kde je percento obyvateľov iného členského štátu EÚ vyššie ako percento obyvateľov krajín mimo EÚ.

1. januára 2021 bolo 11 % obyvateľov Cypru občanmi iných členských štátov EÚ, zatiaľ čo 8 % obyvateľov tvorili občania krajín mimo EÚ.

Vo všeobecnosti v Európskej únii tvorili 5 % obyvateľov krajiny mimo Európskej únie, čo v absolútnych číslach zodpovedá 23,7 miliónom ľudí.

Priemerný počet občanov EÚ, ktorí žijú v jednej krajine EÚ a zároveň majú občianstvo inej členskej krajiny EÚ, boli 4 %, čo predstavuje celkovo 13,7 milióna ľudí.

Najviac osôb bez občianstva žijúcich v členských krajinách EÚ evidujú v Nemecku (10,6 milióna), Španielsku (5,4 milióna), Francúzsku a Taliansku (zhodne 5,2 milióna). Osoby bez štátnej príslušnosti v týchto štyroch krajinách spolu predstavujú 70,3 % z celkového počtu osôb bez štátnej príslušnosti žijúcich vo všetkých členských štátoch EÚ.

V relatívnom vyjadrení bolo Luxembursko (47 % jeho celkovej populácie) krajinou EÚ s najvyšším podielom osôb bez občianstva. Z tohto percenta 38 % pochádzalo z členského štátu EÚ a 9 % z tretej krajiny.

Vysoký podiel cudzincov bol zaznamenaný aj na Malte (8 % štátnych príslušníkov EÚ, 12 % štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, 20 % spolu), Cypre (11 % plus 8 %, celkovo 19 %) a Rakúsku (9 % plus 8 ). % 17 % celkom).

Naproti tomu osoby bez občianstva predstavujú menej ako 1 % populácie v Rumunsku. Toto percento bolo približne 1 % v Poľsku, na Slovensku a v Bulharsku, 2 % v Maďarsku a 3 % v Chorvátsku a Litve.

Vo väčšine členských štátov EÚ bola väčšina osôb bez štátnej príslušnosti štátnymi príslušníkmi krajín mimo EÚ. Len v Luxembursku, na Cypre, v Rakúsku, Belgicku, Írsku, Holandsku a na Slovensku boli cudzinci prevažne štátnymi príslušníkmi inej krajiny EÚ.

READ  Novinky o brexite: Spojené kráľovstvo je na poslednom mieste v ligovej tabuľke jednotného trhu „Navrhnuté proti nám“ | Politika | Správy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *