Humanitárni aktéri na Slovensku si prehlbujú svoje znalosti o rode v humanitárnej činnosti

Viac ako 30 humanitárnych aktérov pôsobiacich v oblasti reakcie na utečencov na Slovensku sa zišlo v Bratislave na jednodňovom školení o rode v humanitárnej činnosti. Foto: UN Women/Erman Fermanci

24. mája 2023 – Viac ako tridsať humanitárnych aktérov pôsobiacich v oblasti reakcie na utečencov na Slovensku sa zišlo v Bratislave na jednodňovom školení o rode v humanitárnej činnosti. Školenie spoločne organizovali UN Women a Marina – miestna mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá sociálnou integráciou a súdržnosťou.

Jeho cieľom bolo zlepšiť znalosti a pochopenie partnerov reakcie na utečencov o kritickej úlohe, ktorú zohráva rodová príslušnosť v humanitárnej činnosti, ako aj preskúmať stratégie na začlenenie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien do úsilia o reakciu.

Kateřina Pajziková, manažérka integračných aktivít Mariny, sa zúčastnila školenia Gender in Humanitarian Action organizovaného organizáciou UN Women and Marina v Bratislave na Slovensku. Foto: UN Women/Erman Fermanci

„Školenie bolo veľmi užitočné pre organizácie pôsobiace v humanitárnom sektore, pretože ponúka užitočné nástroje, ktoré im môžu pomôcť pri začleňovaní rodového hľadiska do ich programov,“ povedala Katarína Pajziková, riaditeľka integračných aktivít v Mareene.

Účastníčky sa tiež oboznámili s postupmi rodovej transformácie, ktorých cieľom je riešiť špecifické potreby a priority žien, dievčat a iných marginalizovaných skupín postihnutých krízou.

Rebecca Assen, špecialistka na rodové a humanitárne záležitosti z Regionálnej kancelárie OSN pre ženy pre Európu a Strednú Áziu, vystúpila s úvodným prejavom na školení Gender in Humanitarian Action v Bratislave na Slovensku. Foto: UN Women/Erman Fermanci

„Rodové dimenzie skúseností utečencov sú zložité a prelínajú sa s celým radom zraniteľností, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri navrhovaní a vývoji programových intervencií. Školenie nám pomohlo preskúmať základné pojmy, naučiť sa praktické nástroje a zapojiť sa do dynamických diskusií, ktoré nám umožnili prehĺbiť naše chápanie rodovo citlivých prístupov.“

Školenie zorganizovala Regionálna kancelária OSN pre ženy pre Európu a Strednú Áziu v rámci Inter-Agenency Refugee Response Plan Slovakia 2023 s podporou Úradu pre populáciu, utečencov a migráciu Ministerstva zahraničných vecí USA.

READ  Slovensko uznáva hladomor ako genocídu proti Ukrajincom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *