Erste Group: Ekonomiky sa oživia v roku 2021. Očakáva sa, že rumunský HDP vzrastie o 4,2%

Verejne obchodovaná skupina Erste Group je ohľadom súčasného fiškálneho roka optimistická. Tento optimizmus je založený na očakávanom ekonomickom raste medzi + 3% a + 6% v ekonomikách strednej a východnej Európy (strednej a východnej Európy). Napriek zaostávajúcemu efektu bankrotu v Rakúsku a strednej a východnej Európe banka očakáva, že v súčasnom roku budú rizikové náklady nižšie a
Jeho zisky opäť rastú.

“Som si istý v roku 2021. Tento rok by sme sa mali dočkať jasného oživenia v ekonomikách nášho regiónu – a spolu s ním aj zmeny známky z negatívnej na plus,” hovorí Bernd Spalt, generálny riaditeľ skupiny Erste. Tento optimizmus, pokiaľ ide o zotavenie, je založený okrem iného na skutočnosti, že zaočkovanosť populácie sa zvyšuje miernym, ale stabilným spôsobom.

Expanzia po recesii

Koronská pandémia spôsobila, že ekonomiky strednej a východnej Európy vstúpili v roku 2020 do recesie, aj keď sa hospodársky pokles ukázal byť menej výrazným, ako sa pôvodne predpokladalo. Zatiaľ čo dopad na Srbsko bol pomerne mierny, keď HDP klesol v roku 2020 o -1,1%, chorvátske hospodárstvo pokleslo v porovnaní s rokom 2019 o -8,5%. V Rakúsku bol pokles HDP v minulom roku tiež pomerne silný na úrovni -7,2.%. Podľa predbežných údajov je pokles HDP v roku 2020 – 5,6% v Českej republike, -5,2% na Slovensku, -5,1% v Maďarsku a -3,9% v Rumunsku.

Erste Group predpovedá obrat v roku 2021, najsilnejšie predpovede rastu HDP sú v Maďarsku (+ 5,5%) a Srbsku (+ 5,0%). Očakáva sa tiež rast ekonomík Chorvátska, Rumunska a Slovenska o viac ako 4%, zatiaľ čo Česká republika bude zaostávať s očakávaným rastom o 3,9%. Dynamika HDP, ktorú vykazujú niektoré krajiny strednej a východnej Európy vo štvrtom štvrťroku 2020, dáva dôvod na optimizmus: Maďarská, slovenská a rumunská ekonomika zaznamenala vo štvrtom štvrťroku 2020 neočakávaný rast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom – napriek tlmiacemu efektu blokovacie opatrenia v príslušných krajinách.

READ  Maďarská zdravotná aplikácia ALSAD patrí medzi najlepšie technologické aplikácie v Európe

Oveľa lepší výsledok sa očakáva v roku 2021

Vzhľadom na tieto ekonomické vyhliadky očakáva skupina Erste Group lepší finančný výsledok v roku 2021. „Uvidíme tiež zreteľnú zmenu dynamiky vývoja našich výnosov,“ hovorí Spalt, generálny riaditeľ spoločnosti Erste Group.

Čistý výsledok bankovej skupiny sa v roku 2020 znížil o 46,7% na 783 miliónov eur v dôsledku vytvárania vyšších rezerv na riziká, avšak v roku 2021 sa očakáva jeho ďalší rast.

Iba „odťahový efekt“ platobnej neschopnosti, nižšie riziko

Generálny riaditeľ skupiny Erste nevidí často citovanú „bankrotovú vlnu“, ktorá zasiahne ekonomiky regiónu: „Signály, ktoré vidíme teraz, keď moratóriá dochádzajú, majú tendenciu byť pozitívne. Koniec vládnych programov pomoci samozrejme prispeje k bankroty. “Ale iba ako dôsledok minulých rokov.“

Na základe interných projekcií očakáva skupina Erste Group v súčasnom roku rast objemu pôžičiek aj čistých výnosov z provízií generovaných prostredníctvom správy fondov, cenných papierov a sprostredkovania poistenia. Banka preto môže očakávať – ​​napriek negatívnym úrokovým sadzbám v eurozóne -, že zaznamená vyšší prevádzkový výsledok. Okrem toho očakáva zníženie rizikových nákladov v roku 2021. Všeobecne si skupina Erste myslí za cieľ zlepšiť svoj čistý výsledok v aktuálnom roku.

“Ekonomické oživenie nám poskytne príležitosť uskutočniť environmentálnu transformáciu a tiež umožní rozhodujúci pokrok v digitalizácii,” tvrdí Sibalt. Európska únia investuje veľkú časť svojho fondu na obnovu viac ako 700 miliárd EUR do digitálnych projektov vhodných pre klímu.

Ako banka chceme túto transformáciu podporiť. Považujeme sa za spoločníka spoločností a ekonomík v našom regióne. Preto bude náš rast založený predovšetkým na udržateľnosti.

Ekonomický výhľad: Očakávajte zmeny značiek na všetkých trhoch

% HDP 2020e HDP 2021f
Rakúsko -7,2 + 3,0
Česká republika -5,6 + 3,9
Slovensko -5,2 +4,0
Maďarsko – 5,1 +5,5
Rumunsko -3,9 + 4,2
Chorvátsko -8,5 +4,5
Srbsko -1,1 +5,0

READ  Tachyum propaguje Prodigy globálnu ponuku hodnotových procesorov na ISC 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *